מריאלה קריל

מאז שהייתי ילד אני אוהב להכיר מקומות אחרים, תרבויות ואנשיהם. כשאני נוסע אני רושם הערות כדי שאוכל לשדר אחר כך, עם מילים ותמונות, מה היעד הזה בשבילי וזה יכול להיות עבור מי שקורא את דברי. כתיבה ונסיעה דומים, אני חושב ששניהם מרחיקים את דעתך ולבך.