มอมบาซา

ห่างจากไนโรบีเกือบ 500 กิโลเมตรคือเกาะมอมบาซาซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ ...

การโฆษณา