น้ำพุซีเบเลส

ความอยากรู้อยากเห็นของ Cibeles

นำเสนอคุณด้วยความอยากรู้เกี่ยวกับ Cibeles น้ำพุยอดนิยมของมาดริด ซึ่งหมายถึงการย้อนเวลากลับไปหลายศตวรรษที่ผ่านมา นั่นคือตอนที่พวกเขาเริ่ม...

การโฆษณา
ท่อระบายน้ำเซโกเวีย

ข้อเท็จจริงที่น่าสงสัยเกี่ยวกับท่อระบายน้ำของเซโกเวีย

การพูดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่น่าสงสัยเกี่ยวกับท่อระบายน้ำเซโกเวียหมายถึงการผ่านประวัติศาสตร์สองพันปี เพราะงานนี้อลังการ...

ปราสาทโบเดียม

พระราชวังร้าง

พูดถึงพระราชวังที่ถูกทิ้งร้างหมายถึงการเดินทางสู่ยุคของกษัตริย์และขุนนางผู้มีอำนาจและความมั่งคั่งที่แข่งขันกัน อีกด้วย…

ไฮไลต์หมวดหมู่