การโฆษณา

รัสเซียมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

รัสเซียหรือสหพันธรัฐรัสเซียประกอบด้วยยุโรปตะวันออกส่วนใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียเหนือ ใหญ่มาก…