วิธีเยี่ยมชมทำเนียบขาวและเพนตากอน

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มาก แต่ต้องขอบคุณโรงภาพยนตร์และโทรทัศน์จึงมีสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์บางแห่งที่ ...