วานูอาตูสวรรค์อันไกลโพ้น

หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่คุณจะหลงทางในวันหยุดพักผ่อนที่เป็นสวรรค์ พวกเขามีหาดทรายขาวที่สวยงาม ...