Katowice

Katowice

คาโตวีตเซเป็นเมืองในโปแลนด์ที่ตั้งอยู่ในเขตอัปเปอร์ซิลีเซีย เมืองนี้เป็นเมืองหลวงของการขนส่งทางน้ำของ ...

การโฆษณา
คราคูฟ

โรงแรม Krakow

คราคูฟเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในโปแลนด์ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก….