Ang Dome of the Rock

Sa Esplanade of the Mosques sa Jerusalem ay ang Dome of the Rock, isang sagradong templo ng Islam na tumatanggap ng...

advertising