Luis Martinez

Chia sẻ kinh nghiệm của tôi trên khắp thế giới và cố gắng truyền niềm đam mê du lịch của tôi là điều mà tôi yêu thích. Cũng biết phong tục của các thị trấn khác và tất nhiên là cuộc phiêu lưu. Vì vậy, viết về những vấn đề này, đưa nó đến gần hơn với công chúng, khiến tôi hài lòng.

Luis Martinez đã viết 322 bài báo kể từ tháng 2019 năm XNUMX