quảng cáo
Lâu đài Bodiam

cung điện bỏ hoang

Nói về các cung điện bị bỏ hoang có nghĩa là du hành đến thời kỳ của các vị vua và quý tộc tuyệt đối, những người cạnh tranh nhau về quyền lực và sự giàu có. Cũng thế…