Carmen Guillen

Tôi nghĩ rằng đi du lịch là một trong những trải nghiệm phong phú nhất mà một người có thể sống ... Thật xấu hổ, tiền là cần thiết cho việc này, phải không? Tôi muốn và tôi sẽ nói về tất cả các loại chuyến đi trong blog này nhưng nếu tôi định quan trọng hóa điều gì đó, thì đó là những điểm đến mà tôi đi mà không để lại tài sản trên đường đi.

Carmen Guillén đã viết 152 bài báo kể từ tháng 2015 năm XNUMX