Irene Somoza

Đó chỉ là năm cuối cùng trong sự nghiệp Báo chí của tôi khi tôi bắt đầu đi du lịch một cách thường xuyên và không thể ngừng làm việc đó. Bất kỳ chuyến đi nào, dù nhỏ đến đâu, luôn là một kế hoạch tuyệt vời

Irene Somoza đã viết 3 bài báo kể từ tháng 2013 năm XNUMX