advertising

Bisitahin ang Belfast at Dublin

Mas maaga sa linggong ito, napag-usapan namin ang tungkol sa pagbisita sa London at Edinburgh. Paano pag-isahin ang dalawang lungsod na ito at kung ano ang dapat bisitahin sa bawat...