Yr Aifft gyda phlant

A yw'n bosibl teithio gyda phlant i unrhyw ran o'r byd? Efallai ei fod, mae yna deuluoedd anturus iawn, ond mae yna deuluoedd hefyd nad ydyn nhw'n chwilio am risgiau. Eto i gyd, mae yna gyrchfannau rhyfeddol y byddai unrhyw blentyn yn cael eu swyno gan… Er enghraifft, yr Aifft. Ydych chi'n meiddio teithio i'r Aifft gyda phlant?

Pan oeddwn i'n 10 oed, roeddwn i wrth fy modd â phyramidiau ac adfeilion y deml. Breuddwydiais amdanyn nhw, darllenais bopeth y gallwn i am y wlad honno yn Affrica a breuddwydiais am fod yn archeolegydd. Felly ydy, mae llawer o blant yn caru'r Aifft ac oes, mae yna bobl sy'n teithio i'r Aifft gyda phlant. Gawn ni weld sut, pryd ac ym mha ffordd.

Yr Aifft gyda phlant

Mae'n rhaid i'r cwestiynau cyntaf sy'n dod i'n meddwl wrth feddwl am yr Aifft gyda phlant ymwneud â ble i stopio, os allwn ni gerdded o gwmpas yn bwyllog, beth i beidio â cholli, yr hinsawdd orau, dogfennau, brechiadau ...

I ddechrau rhaid i chi ddewis y dyddiad ac mae teithwyr yn cytuno hynny yr amser gorau i fynd yw rhwng Hydref ac Ebrill. Ym mis Hydref mae'r tywydd yn dal yn gynnes ond heb fod yn llethol yn y rhan fwyaf o'r wlad, er Rhagfyr ac Ionawr yw'r misoedd mwyaf twristaidd ac mae gormod o bobl i fod yn gyffyrddus. Mae'r haf yn fyglyd yn unig, yn enwedig yng nghanol mis Awst, felly ceisiwch ei osgoi.

Teithio i'r Aifft yn gyffredinol mae angen fisa a phasbort dilys felly mae'n rhaid i chi wirio sut mae'r cytundeb â'ch priod wlad. Mae fisa sy'n cael ei brosesu yn y maes awyr ac yn gyffredinol ar gyfer y mwyafrif o wledydd Ewrop mae'n para 30 diwrnod ac yn cael ei dalu mewn arian parod, ond byddwch yn ofalus, ar y naill law dim ond i rai gwledydd y mae'r cyfleuster hwn ar agor, ac ar y llaw arall, os ydych chi cyrraedd ar y tir neu'r môr rhaid prosesu'r fisa ymlaen llaw.

Wrth siarad am arian mae'r Aifft yn wlad hynod dwristaidd felly derbynnir cardiau credyd yn eang, ond o hyd, peidiwch â rhoi'r gorau i gael liras Aifft wrth law oherwydd nid oes raid i chi ymddiried. Nawr, rydym hefyd yn pendroni a yw'r Aifft yn wlad ddiogel i deithio neu os gall y fam symud ar ei phen ei hun gyda'r plant. Mae'n wlad Fwslimaidd ac mae gen i ffrindiau nad ydyn nhw wedi cael amser da iawn, hyd yn oed gyda'u gwŷr wrth eu hochr.

Ond mae yna brofiadau a phrofiadau felly nid oes unrhyw ragofalon gormodol (yn enwedig mewn perthynas â dillad, hynny yw, gorchuddio'r coesau, yr ysgwyddau, dim byd rhyddfrydol iawn). Ac a yw hynny Mae'r Aifft ychydig yn fwy ceidwadol na gwledydd eraill Gogledd Affrica.

Ni ddylech ddisgwyl mesurau diogelwch gwych mewn trafnidiaeth, gwregysau diogelwch, er enghraifft, neu seddi plant. Fe'ch cynghorir hefyd byddwch yn ofalus gyda'r bwyd gan nad oes cymaint o hylendid ag mewn gwledydd eraill. Os nad ydych chi am i'r rhai bach ddioddef o ddolur rhydd neu chwydu, yna byddwch yn ofalus gyda hynny.

Hyn o ran gofal neu ystyriaethau, ond mewn gwirionedd mae swydd i chi, yr un hon, ond un arall i'r plant. Yr hyn yr wyf am ei ddweud yw Argymhellir yn gryf y dylai'r rhai bach ddysgu am yr Aifft cyn ymweld â'r wlad: darlleniadau, rhaglenni dogfen, hyd yn oed cartwnau. Argymhellir hyd yn oed ymweld ag amgueddfa yn eich gwlad sydd â thrysorau Aifft. Mae'n rhaid i chi ennyn chwilfrydedd a rhoi gwybodaeth iddynt fel y gallant, hyd yn oed â'u cyfyngiadau cyd-destunoli'r ymweliad yn y dyfodol.

Beth i ymweld ag ef yn yr Aifft gyda phlant

Wel, gallwn ni ddechrau trwy siarad am ranbarthau: Cairo, y Valle del Niño i'r de, yr Anialwch i'r gorllewin, ar hyd arfordir y Môr Coch. Mae pob un yn cynnig ei hun ac wrth deithio gyda phlant y syniad yw gwnewch gymysgedd er mwyn peidio â gorlethu i blant sydd â gormod o hanes, gormod o amgueddfeydd, gormod o ddiwylliant. Gallwn ysgogi a bodloni chwilfrydedd plentyn ac ar yr un pryd gwneud iddo gael amser da.

Yn Nyffryn Nile mae yna temlau ac yn cerdded ar hyd yr afon, yn yr anialwch yn enfawr ac yn euraidd twyni a reidiau camel, ac ar arfordir y Môr Coch mae'r opsiynau'n pasio i'r chwaraeon dŵr. Yma dim ond gyda hyfforddwyr cofrestredig y dylech chi fynd, gwirio'r hyn y mae'r yswiriant yn ei gwmpasu a beth sydd ddim, bod â digon o eli haul wrth law a pheidio â mynd i ddeifio o fewn oriau ar ôl cyrraedd yr Aifft.

Yn yr anialwch mae'r Gwerddon Siwa, lle perffaith i'r rhai bach, a hefyd ffosiliau hynafol morfil sydd i'w weld ynddo Wadi Al-Hittan neu reidiau camel o arfordir gorllewinol Luxor. Allwch chi ddychmygu'ch rhai bach yn gwneud hyn i gyd?

Wel dychmygwch nhw yn cerdded i lawr y Pyramid Gwych, y tu mewn os nad ydych yn glawstroffobig, yn teithio o amgylch neuaddau'r godidog Amgueddfa'r Aifft gyda'i holl drysorau neu weld mumau y Amgueddfa mummification, rhywbeth na fyddant yn ei anghofio heb amheuaeth. Wrth gwrs, pan ymwelwch â'r pyramidiau y peth gorau yw mynd mewn grŵp a gyda chanllaw Gan fod cymaint o werthwyr, mae'n llethol, a gallwch fynd yn nerfus yn rheoli'r plant ac yn ceisio peidio â thalu unrhyw beth i bawb sy'n gofyn ichi am arian. Y cyfan ar yr un pryd.

Mae gwneud y daith dywysedig yn sicrhau y gallant drefnu'r llun neu'r daith camel i chi. Ie, rydych chi'n talu am bopeth, ond rydych chi'n talu a pheidiwch â phoeni am fargeinio. Mae'r hediadau balŵn aer poeth Nhw yw trefn y dydd pan ymwelwch â Luxor. Maen nhw'n ddiogel? Beth ydw i'n ei wybod! Mae fy nghyfreithiau wedi ei wneud y llynedd, ffrind ychydig flynyddoedd yn ôl ... ond mae'n wir hefyd nad oedd rhywun wedi cwympo ar wahân, beth yw carreg ... Mae'n dibynnu arnoch chi.

Gallwch hefyd eu hychwanegu at a reidio ar felucca, cwch y Nile, a allai fod yn hygyrch yn Cairo, Luxor neu Aswan, yn well yn y prynhawn, ar fachlud haul; neu'r trên dosbarth cyntaf i Tanta neu'r tram i Alexandria. Ar arfordir y Môr Coch gall y teulu cyfan gerdded, snorkel, mynd i gychod neu dod i adnabod Camlas Suez o Port Said a gweld y diffoddwyr enfawr, enfawr, hynny yn ei groesi.

Gellir gwneud yr holl weithgareddau hyn yn dawel gyda phlant ac fel y gallwch weld, nid wyf yn siarad am sgwariau na pharciau difyrion na chanolfannau siopa. Fel y gallwch weld, mae taith i'r Aifft gyda phlant yn rhywbeth arall. Nid Disney mohono, mae'n wahanol. Yn olaf, y cwestiwn ynghylch a A yw'n ddiogel ai peidio i deithio i'r Aifft gyda phlant? tri ateb pendant: ie, na, mae'n dibynnu. Mae'n wir bod mae ymosodiadau terfysgol, ie, ym mis Rhagfyr y llynedd fe ffrwydrodd bom ar lwybr twristaidd poblogaidd iawn, er enghraifft, ond mae pobl yn mynd a dod drwy’r amser, felly rwy’n credu mai’r ateb yw yn dibynnu.

Mae'n dibynnu ar yr hyn rydych chi am ei brofi ac mae'n dibynnu ar yr eiliad wleidyddol yn y wlad. O ystyried hyn, eich penderfyniad chi ydyw. Rwyf wedi bod i Japan bum gwaith ac mae fy chwaer bob amser yn dweud wrthyf fod Tokyo yn aros am a diolch daeargryn. Rwy'n mynd yr un peth. Rwy'n croesi fy mysedd, yn cymryd rhagofalon, ac yn codi calon fy hun. Beth yw eich barn chi?


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*