Arferion Ecwador

America Ladin Mae'n grochan toddi o rasys ac mae ei filoedd o flynyddoedd o wareiddiadau a diwylliannau wedi gadael etifeddiaeth bwysig. Efallai, i rywun nad yw'n Americanaidd, nad oes unrhyw wahaniaethau na hynodion ond mae felly heddiw mae'n rhaid i ni siarad am y arferion Ecwador.

Ecwador, gwlad fach y gwyddoch efallai, ymhlith pethau eraill, oherwydd dyma’r cyhydedd, llinell rannu’r byd mewn dau hemisffer, a hefyd oherwydd bod Julian Assange, y boi gyda’r Wikileaks mawr, wedi bod yn ffoadur yn ei lysgenhadaeth yn Llundain am flynyddoedd.

Ecuador

Mae'n orllewin o Dde America ac mae ganddo arfordir ar y Môr Tawel. Rydych chi'n ei osod rhwng Colombia a Periw a'i phrifddinas yw dinas Quito. Mae ganddo fynyddoedd, yr Andes, mae ganddo arfordiroedd a hefyd yn rhan o jyngl gwych yr Amazon.

Ei phoblogaeth yw mestizo mewn mwyafrif helaeth, mwy na hanner, cymysgedd o Sbaenwyr a disgynyddion pobloedd brodorol, er bod yna hefyd boblogaeth fach ddu yn disgyn o gaethweision.

Ecuador gweriniaeth ydyw y siaredir sawl iaith yma yn ychwanegol at y brif iaith Sbaeneg. Amcangyfrifir, er enghraifft, bod mwy na dwy filiwn o bobl yn siarad ieithoedd Americanaidd, gan gynnwys Quechua a rhai o'i amrywiadau, y Kofan, Tetete neu'r Waorani, dim ond i enwi ond ychydig. Gyda hyn oll ni allwch feddwl bellach fod Ecwador yn genedl unffurf, gyda chymaint o ieithoedd a chymaint o bobloedd, y gwir yw bod yna lawer o arferion diwylliannol.

Arferion Ecwador

Felly, mae Ecwador yn wlad amrywiol. Mae gan bob rhanbarth daearyddol ei hynodion ac mae hyn yn cael ei amlygu yn yr iaith ond hefyd yn y dillad, y gastronomeg, yr arferion. Mae yna gyfanswm o bedwar rhanbarth sydd wedi'u marcio'n dda: yr arfordir, yr Andes, yr Amazon ac archipelago Galapagos.

Yn gyntaf, rwy'n fenyw felly mae pwnc machismo o ddiddordeb i mi. Mae Machuador yn wlad macho, o dreftadaeth Gatholig gref a chyda gwahaniad amlwg rhwng rolau rhwng yr hyn y mae dyn yn ei wneud a'r hyn y mae menyw yn ei wneud. Er bod popeth yn newid ac y dyddiau hyn mae gwyntoedd eraill yn chwythu ledled y byd, rydym eisoes yn gwybod faint y mae'n ei gostio i hyn drawsnewid ac nid yw hyn yn eithriad.

Fel pob latinos Mae ecuadoriaid yn hoffi cyswllt corfforol, felly os oes agosrwydd yna ysgwyd llaw neu gyfarchiad ffurfiol Bore da ac yn y blaen, i gwtsh neu bat ar yr ysgwydd. Mae'r menywod, o'u rhan hwy, yn cusanu ei gilydd ar y boch. Os nad oes unrhyw gynefindra yna mae'n gywir rhoi'r syr, madam neu fethu cyn yr enw fel ffrindiau neu deulu yn unig sy'n cael eu trin yn ôl enw cyntaf.

Os cewch eich gwahodd i dŷ Ecwador, y peth cwrtais i'w wneud yw dod ag anrheg a all fod yn bwdin, gwin neu flodau. Yma bydd yr anrhegion yn cael eu hagor o'ch blaen, nid fel mewn gwledydd eraill lle mae hynny'n cael ei ystyried yn anghwrtais. Hefyd y prydlondeb. Ie, rydych chi'n darllen hynny'n iawn. Mae Latinos yn fwy hamddenol na Orientals, er enghraifft, felly os ydyn nhw'n eich gwahodd chi am 9pm maen nhw'n aros amdanoch chi gan ddechrau am 9:30 yr hwyr.

Tost cyn dechrau yfed yw'r peth arferol, i weiddi Iechyd! mae pawb yn tostio ac yn cymryd sip o'r ddiod dan sylw. Mae'r prydau bwyd yn ddifyr iawn ac mae yna lawer o sgwrsio. Yn olaf, mae'n gwrtais iawn cynnig help cyn ac ar ôl y pryd bwyd. Dydw i ddim yn dweud eich bod chi'n mynd i olchi'r llestri ond efallai y gallwch chi godi ychydig o wydrau. Os yn lle bod yn bryd o ffrindiau mae rhywbeth ffurfiol, gwaith, mae moesau Ecwador yn llymachDefnyddir graddau academaidd, cyfnewid cardiau busnes, mae dynion hyd yn oed yn ysgwyd llaw â menywod.

Fel Latinos yn gyffredinol mae'r Ecwador yn gyfeillgar ac yn gynnes yn eich perthnasoedd personol. Byddant yn mynd atoch pan siaradwch, byddant yn cyffwrdd â chi ac ni fyddant yn troseddu os gwnewch yr un peth. Mae ganddyn nhw a iaith ddi-eiriau wych ac nid ydynt yn amddifadu eu hunain o ofyn popeth. Os ydych chi'n cael eich cadw yn ôl, fe allai eich synnu ond nid yw'n cael ei wneud allan o glecs ond oherwydd bod y person eisiau cael delwedd fwy ffurfiedig ohonoch chi.

Sut mae'r arferion gwisg Ecwador? Wel, yn gyntaf oll, mae yna ffasiwn ryngwladol ac nid yw Ecwador ar blaned arall. Wedi dweud hynny, mae hefyd yn wir bod gan bob rhanbarth arddull o ddillad a bod yr arddulliau hynny'n datgelu amrywiaeth ddiwylliannol y wlad. Er enghraifft, yn y brifddinas Quito, mae dynion yn aml yn gwisgo ponchos glas, hetiau a siorts hanner. Yn y canol mae'r shimba, braid hir sydd â tharddiad cyn-Inca ac sy'n draddodiadol iawn.

O'i ran ef, mae menywod yn gwisgo blowsys gwyn (weithiau llwyd neu khaki), gyda llewys hir ac weithiau gwddf gwddf. Mae'r sgert yn las, heb betysoet, ac efallai gyda rhai addurniadau ar yr hem. Ychwanegir breichledau a siolau cwrel coch ac aur, gan fod ategolion yn bwysig. Mae'r clogyn aml-liw y maen nhw'n ei wisgo dros y blouse hefyd yn arwyddluniol, fel yr het a'r mwclis. Nawr, yn y parth arfordirol, mae dynion yn gwisgo ffrogiau ysgafn guayaberas a menywod.

Fel y gwelwch, nid oes un wisg nodweddiadol Er mai'r un sy'n cael ei gario yn Quito a'i ddisgrifio uchod yw'r agosaf at un. Ar y llaw arall, yn y mynyddoedd, mae sgertiau hefyd yn cael eu gwisgo, ond yn plethedig, mewn lliwiau llachar a gyda brodwaith a siolau gwlân. Yn ei dro, yn y hetresses plu Amazon yn dal i fodoli ac mewn rhannau eraill o'r wlad, yn anffodus, mae ffasiwn rhyngwladol wedi anghofio'r gwisgoedd nodweddiadol sydd bellach wedi dod yn atyniadau twristaidd yn unig.

Yn olaf, dau fater i'w tanlinellu: gwyliau a bwyd. Diddorol yn y grŵp cyntaf yw'r fHaf Inti Raymi, Yamor a Mama Negra. Y cyntaf yw'r ŵyl sy'n ymroddedig i'r haul sy'n dathlu heuldro'r gaeaf ym mis Mehefin. Mae Yamor yn cael ei ddathlu ddechrau mis Medi yn Otavalo ac mae Mama Negra yn ddathliad paganaidd sy'n cael ei gynnal ym mis Tachwedd.

O ran y gegin pryd pwysicaf y dydd yw cinio y mae gan bob rhanbarth ei gastronomeg. Mae pysgod, pysgod cregyn a ffrwythau trofannol fel bananas wedi'u crynhoi yn y parth arfordirol a reis a chig yn y mynyddoedd. Gallwch chi geisio ceviche, gafr sych (stiw), cawl arall o'r enw Fanesca gyda ffa, corbys ac ŷd, y cawl pysgod gyda nionod arfordirol neu Petaconau, bananas wedi'u ffrio.

Teithio i Ecwador heb bethau annisgwyl.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)