Gastronomeg Philippine

Salad Philippine

Mae Gastronomeg Ynysoedd y Philipinau yn set o arferion coginio sy'n gysylltiedig â thrigolion Ynysoedd y Philipinau, mae'r bwyd hwn yn cael ei ddylanwadu'n fawr gan fwydydd De-ddwyrain Asia a rhai rhai Ewropeaidd fel bwyd Sbaenaidd. Fel rheol gyffredinol, yn draddodiadol mae Filipinos yn cael tri phryd y dydd: almusal (brecwast), tanghalian (cinio) ac hapunan (cinio). ynghyd â byrbryd prynhawn o'r enw byrbryd. Er y gallant hefyd fwyta 6 gwaith y dydd.

Wrth hyn, rydw i'n golygu bod bwyd a'i holl gastronomeg yn Ynysoedd y Philipinau yn gysylltiedig nid yn unig â bwyd a'i ystyr, ond hefyd yn rhan ohono, ei ddiwylliant a'i holl arferion.

Dylanwad cyn-Sbaenaidd

Plât bwyd Philippine

Mae'r dylanwad cyntaf yn Ynysoedd y Philipinau, yn y cyfnod cyn-Sbaenaidd, yn amlwg wrth baratoi rhai bwydydd trwy goginio mewn dŵr, stemio neu rostio. Mae'r dulliau hyn yn cael eu cymhwyso i ystod eang o fwydydd sy'n amrywio o carabao (byfflo dŵr), buwch, cyw iâr a phorc, i bysgod cregyn, pysgod, molysgiaid, ac ati. Roedd y Malays yn tyfu reis yn Asia o 3200 CC. C. Gwnaed llwybrau masnach yn y cyfnod cyn-Sbaenaidd gyda Tsieina ac India cyflwyno yn y diet Philippine ddefnyddiau o toyo (saws soi) a phatis (saws pysgod), yn ogystal â'r dull tro-ffrio a pharatoi cawliau yn null Asiaidd.

Dyfodiad y Sbaenwyr

Achosodd dyfodiad y Sbaenwyr i rai arferion coginio gael eu newid, gan gyflwyno pupurau chili, saws tomato, corn a'r dull o sawsio gyda garlleg o'r enw stiw, y gellir ei ddarganfod ar hyn o bryd wedi'i ddiffinio gan y gair hwn mewn bwyd Philippine.. Defnyddir cadw rhai bwydydd gyda finegr a sbeisys heddiw ac mae'n ddull a gyflwynwyd gan y Sbaenwyr yn y bwyd lleol..

Mae yna addasiadau i seigiau Sbaenaidd mewn bwyd Philippine ac maen nhw'n boblogaidd iawn, fel paella, sydd yn fersiwn Philippine yn fath o reis Valenciaidd, fersiynau lleol o chorizo, escabeche ac adobo.

Dylanwad Tsieineaidd

Bwyd Ffilipinaidd

Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, dechreuodd bwyd Tsieineaidd weithredu ei ddylanwad ar ffurf siopau becws neu nwdls a ddechreuodd gael eu sefydlu ledled y diriogaeth. Yn gymaint felly nes bod yr enwau weithiau'n gymysg fel hyn sydd ag arroz caldo (reis a chyw iâr mewn cawl) a morisqueta tostada (hen derm am sinangag neu reis wedi'i ffrio).

Ymddangosiad diwylliannau eraill

Ers dechrau'r XNUMXfed ganrif, daeth ymddangosiad diwylliannau eraill ag arddulliau eraill a dyna pam, ar hyn o bryd, mae dylanwad bwyd Americanaidd, Ffrengig, Arabeg, Eidaleg a Japaneaidd yn amlwg, yn ogystal â chyflwyno prosesau coginio newydd.

Prydau yn y Philippines

Sgiwerau Ffilipinaidd

Fel y gwnaethoch ddyfalu efallai, mae Filipinos wrth eu bodd yn bwyta dyna pam y gallant fwyta 3 i 6 gwaith y dydd gan wneud o leiaf 3 phryd cyflawn a 2 fyrbryd. Mae pryd cyflawn fel arfer yn gyfuniad o reis (wedi'i stemio neu wedi'i ffrio) ac o leiaf un pryd. Mae reis wedi'i ffrio fel arfer yn cael ei weini yn ystod brecwast.

Y dulliau coginio mwyaf cyffredin yn Ynysoedd y Philipinau yw adobo (wedi'i goginio mewn saws soi, garlleg, a finegr), sinigang (wedi'i ferwi â sylfaen tamarind), nilaga (wedi'i ferwi â nionyn), ginataan (wedi'i goginio â llaeth cnau coco), a pinaksiw (wedi'i goginio mewn sinsir a finegr), pob un yn defnyddio un o'r bwydydd canlynol: porc, cyw iâr, cig, pysgod ac weithiau llysiau.

Mae gan wahanol daleithiau yn y Philippines eu harbenigedd a'u llestri eu hunain y mae pob un o'i thrigolion yn eu mwynhau ac yn hoffi eu dangos i dwristiaid sy'n cyrraedd. Mae'r danteithion rhanbarthol hyn fel arfer yn cael eu paratoi yn ystod gwyliau (gŵyl fawr er anrhydedd i sant) ac mae rhai yn gwasanaethu fel y brif ffynhonnell incwm ar gyfer ardaloedd sydd hyd yn oed yn cael eu hallforio i wledydd eraill.

Bwyd stryd

Os ewch chi i Ynysoedd y Philipinau fe welwch lawer o werthwyr stryd yn gwerthu mais (corn melys), porc barbeciw, cyw iâr a banana, chicharrón (croen neu glustiau porc, croen cyw iâr neu gigoedd organ), peli sgwid, pysgod, sgwid, wyau, cnau daear , yr enwog Balut (embryo hwyaid wedi'i goginio sy'n cael ei ystyried yn ddanteithfwyd), wyau wedi'u berwi'n galed, brechdanau reis ... a llawer mwy.

Mae bwyd mewn stondinau stryd yn rhatach na phe baech chi'n mynd i fwyty, ond gall hylendid bwyd adael llawer i'w ddymuno, Felly os ydych chi'n gwerthfawrogi'ch iechyd, byddai'n well gennych chi fynd i le tawelach i fwyta i roi cynnig ar y prydau newydd a gwahanol hyn.

Ydych chi'n gwybod beth yw'r Pulutan?

Prydau bwyd Ffilipinaidd

Pulutan yw'r bwyd sy'n cael ei fwyta gyda diodydd alcoholig. Bron unrhyw beth y gallwch chi ddod o hyd iddo ar fwydlen bwyty y gallwch ei brynu i'w fwyta wrth yfed alcohol. Y pulutan mwyaf poblogaidd yw'r tatws wedi'u ffrio gyda saws tomato, selsig, baboy tokwa't (soi wedi'i ffrio a tofu), kikiam, pysgod, peli sgwid neu gyw iâr, cyw iâr wedi'i ffrio, calamari wedi'i ffrio mewn cytew (modrwyau sgwid) a llawer o fwydydd eraill.

I'w ystyried

Os ydych chi'n teithio i Ynysoedd y Philipinau dylech wybod bod y gastronomeg yn wahanol i'r hyn rydych chi wedi arfer ag ef yn eich gwlad, ond efallai y gallwch chi fwynhau a hyd yn oed ailadrodd gyda meddwl agored. Yn ogystal, gallwch hefyd ddod o hyd i'w brydau gastronomeg sy'n well gan dwristiaid, bwyd môr, bwyd llysieuol, llawer o ffrwythau a bwydydd y gallwch chi ddod o hyd iddynt yn yr archfarchnad gornel.

Yr hyn sy'n wirioneddol bwysig wrth deithio i Ynysoedd y Philipinau yw eich bod chi'n gwybod ble mae'n rhaid i chi fwyta, cofiwch nad yw hylendid mewn stondinau stryd yn dda ac y gallech chi ddal clefyd gastroberfeddol. Mae'n werth talu ychydig mwy a bwyta bwyd o ansawdd da. Os ydych chi'n aros mewn gwesty, rwy'n eich cynghori cyn mynd allan am ginio neu ginio yn y ddinas, gofynnwch i reolwr y gwesty am gyngor ar lefydd poblogaidd i fwyta neu fwyta a bod y twristiaid a fu o'r blaen wedi eu bodloni. Peidiwch â mynd ar eich pen eich hun heb wybod y lleoedd ers hynny fel ym mhob man, os ydych chi am fwyta am werth am arian, dylech chi wybod i ble rydych chi'n mynd.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*