Lanzarote: beth i'w weld

Mae Lanzarote yn ynys o Ynysoedd Dedwydd, ac er 1993 mae ei holl hi Gwarchodfa Biosffer. Dychmygwch wedyn ei harddwch! Hi yw pedwaredd ynys fwyaf y grŵp ac fe'i gelwir yn enw "Ynys y llosgfynyddoedd".

Heddiw, byddwn yn darganfod yr hyn na allwch ei stopio gweler yn Lanzarote.

Lanzarote

Mae'r ynys tua 140 cilomedr o arfordir Affrica a thua 1000 o gyfandir Ewrop. Mwynhewch a hinsawdd isdrofannolYchydig iawn sy'n bwrw glaw a'i uchafbwynt uchaf yw Las Peñas del Chache gyda 671 metr o uchder.

Fel y dywedasom ar y dechrau ym 1993, datganodd UNESCO hynny Gwarchodfa Biosffer ac er yn draddodiadol mae wedi bod yn ymroddedig i amaethyddiaeth a physgota ers cryn amser i'r rhan hon mae ei heconomi yn gweithio o amgylch twristiaeth yn y bôn.

Beth i'w weld yn Lanzarote

Cael eich galw'n "ynys llosgfynyddoedd" y peth cyntaf i'w weld yw'r union losgfynyddoedd. Er nad ydyn nhw wedi ffrwydro ers 1824, maen nhw'n dal i fod yn egnïol ac mae'r gweithgaredd a ddigwyddodd yng nghanol y XNUMXfed ganrif wedi ffurfweddu'r rhyddhad gydag a tirwedd anhygoel yn llawn basalt mae hynny'n gorchuddio'r ynys mewn tua chwarter. Heddiw mae bron i gyd yn barc cenedlaethol ac felly mae gennym ni'r Parc Cenedlaethol Timanfaya.

Y gwir yw bod hyn tirwedd lleuad Mae'n wych ac er ei bod yn beryglus ei archwilio ar droed gallwch logi a taith bws Mae hynny'n mynd â chi i weld yr afon lafa a thua 25 crate. Yn Montañas de fuego fe welwch dywyswyr dewr yn mynd i mewn i'r twll od ac ym mwyty El Diablo mae'r prydau'n cael eu coginio'n uniongyrchol gan ddefnyddio gwres geothermol. Rhyfeddod. Os ydych chi eisiau rhywbeth mwy modern yna mae croeso i chi archwilio mewn a Car trydan Twizy.

Mae'r parc hwn ym mwrdeistrefi Tinajo a Yaiza a Dyma'r ail barc cenedlaethol yn nifer yr ymweliadau. Mae wedi bod yn barc cenedlaethol ers 1974 ac mae'n meddiannu tiriogaeth o tua 52 cilomedr sgwâr, i'r de-orllewin o'r ynys.

Atyniad naturiol arall yw'r Ogofâu Jameos del Agua. Mae'n system o ceudyllau tanddaearol sydd weithiau'n agor i'r awyr a bod heddiw yn cynnwys pwll nofio, awditoriwm a bwyty. Y cyfan wedi'u hadeiladu rhwng y creigiau a gyda dŵr sy'n rhedeg i lawr y waliau.

Mae bron yn dirwedd ffantasi ac yr oedd wedi'i greu gan yr artist César Manrique. Pan fydd yr haul yn machlud mae'r gerddoriaeth yn troi ymlaen ac mae digwyddiadau gastronomig felly cofiwch gael rhywfaint o barti. Arddull James Bond? Gallu bod. Gellir archwilio'r system ogofâu gyda chymorth canllaw.

Cyrchfan arall yw'r Pentref Haría, ar ben bryn, rhwng planhigion trofannol, tai gwyn a choed palmwydd. Dyma lle mae tŷ'r arlunydd y gwnaethon ni ei enwi o'r blaen, César ManriqueHefyd, lle unigryw lle gallwch chi weld ei hen stiwdio, i gyd yn yr hyn a arferai fod yn fferm gyda phensaernïaeth ynys draddodiadol. Mae'r amgueddfa ar agor bob dydd rhwng 10:30 am a 6 pm ac mae mynediad yn costio 10 ewro.

Yr anheddiad hynaf yn yr Ynysoedd Dedwydd yw Teguise, tref a sefydlwyd ym 1402. Bu'n brifddinas yr ynys am 450 o flynyddoedd a mae ar uchder uchel. Mae'n cadw llawer o adeiladau gwerthfawr, coed palmwydd a sgwariau ac ar ddydd Sul mae marchnad wych yn cael ei sefydlu lle gallwch brynu popeth o gaws i fagiau llaw lledr. Ac os ydych chi wedi cwympo mewn cariad â Manqrique a'i greadigaethau, gallwch ymweld â thŷ arall wedi'i adeiladu â lafa ac ogofâu yn Nasaret cyfagos.

Pentref diddorol a hyfryd arall, ond i'r gogledd-ddwyrain o'r ynys, yw Arrieta. Wedi hyfryd traeth tywod gwyn, Playa de La Garita, a phier gyda chychod pysgota. Mae'n lle syml a gwych i fwyta oherwydd yma mae'r Marriqueria el Charcon, reit yno ar y pier a chyda dal y dydd. Oerach amhosibl.

Os ydych chi'n hoff o gacti yna mae'n werth mynd ar daith o amgylch y Gardd CactusMae yna bob maint ac amrywiad, wedi'u dosbarthu fel mewn amffitheatr mewn hen chwarel. Ie hyn i gyd eto Mae'n waith César Manqrique. Mae yna 4500 o sbesimenau o 450 o rywogaethau ac wrth gwrs mae bar / caffeteria sy'n gwerthu byrgyrs siâp cactws a sudd ffres.

Ar gyfer amgueddfeydd mae yna Museo Atlántico, yr amgueddfa danddwr gyntaf yn Ewrop, edrych am de Marina Rubicon. Mae hwn yn farina eithaf gweithgar sydd â chaffis yn edrych dros y môr ac mae ym mhen deheuol dinas Puerto del Carmen, yn dwristaidd iawn i gyd a rhad ac am ddim ar ddyletswydd. O dan y môr mae ffigurau concrit a cherfluniau a wnaed gan yr artist Jason deCaires Taylor.

Mae amser wedi achosi i bob un ohonyn nhw gael eu cytrefu gan greaduriaid y môr felly mae'n olygfa go iawn. Ac ie, lle gwych i fynd i ddeifio ar ddyfnder o 12 metr.

hefyd mae pyllau naturiol lle gallwch nofio. Mae'n ymwneud â phyllau morol sydd ar arfordiroedd y dwyrain a'r de ac nad ydyn nhw'n ddim byd heblaw ffurfiannau creigiau naturiol nad oes ond ychydig o gamau wedi'u hychwanegu atynt i'w gwneud yn fwy hygyrch a chyffyrddus. Maen nhw'n edrych ar y môr ond maen nhw'n ddyfroedd tawel ac yn ddelfrydol ar gyfer nofio. Er enghraifft, Merched Pwynt yn y gogledd a Y Charcones ger Playa Blanca.

Y gagendor yn sector o arfordir gorllewinol yr ynys, a arfordir folcanig garw bod y trigolion wedi arfer dod o hyd i gaffis a bwytai. Mae ambell don yn rhoi gwlith i ffwrdd ac yn gwlychu ond mae'r olygfa'n werth chweil. Yn gyffredinol, mae'r rhai sy'n ymweld ag El Golfo yn ymweld â Y berwau, un arall o'r lleoedd gorau i weld grym y cefnfor yn agoso.

Ar ben hynny, os ydych chi'n hoff o syrffio mae yna Famara. Mae syrffwyr o bedwar ban y byd yn dod yma, i'r darn pum cilometr hwn o dywod, gyda'r dref gyfagos, ei bariau a'i chaffis a'i hosteli. Mae'r Traeth Papagao Mae'n brydferth iawn ond nid traeth sengl mohono mewn gwirionedd ond saith, neu'n hytrach, cyfres o draethau melyn gwelw yn y de, wedi'u gwahanu gan greigiau lafa.

Maent wedi cael eu cysgodi felly nid oes ceryntau ac mae'r dyfroedd yn ddiogel. Wrth gwrs nid nhw yw'r unig draethau ar yr ynysoedd, mewn gwirionedd mae yna draeth tywod du Playa del Charco de los Clicos sydd â chlogwyni cochlyd a morlyn glas, rhag ofn eich bod chi eisiau mwy o liwiau, ond mae gan yr un hwn dywod meddal iawn. ac mae nofio yn ddiogel iawn.

Ogof y Gwyrddion yw'r cyfle gorau i mynd i mewn i diwb o lafa solidedig. Mae yna deithiau! Ac allwn ni ddim anghofio prifddinas yr ynys, Arrecife, ger y maes awyr, neu y gosgeiddig, rydych chi'n ei gyrraedd ar fferi o Mirador del Río. Yn ynys fach heb lawer o drigolion, dim ffyrdd palmantogMae'n waeth lle gallwch chi rentu beic a mynd am dro i ddarganfod ei draethau.

Yn olaf, nid oes trip heb fwyd a diod ac yn yr achos hwn Mae gan Lanzarote winoedd da ac maen nhw'n werth rhoi cynnig arnyn nhw. Mae'r gwindai a'r planhigfeydd i mewn y geria, y dyffryn sy'n rhanbarth tyfu gwin yr ynys. Ac mae bwyd bob amser yn cael ei flasu mewn bwytai a marchnadoedd, wrth gwrs.

Taith diwrnod? Fuerteventura. Mae fferi yn ei chroesi, gallwch ymweld â Corralejo a hefyd Parc Cenedlaethol Corralejo a dychwelyd i Lanzarote gyda'r nos.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*