Trefi traeth Granada

Un o draethau Almuñécar

mae gwerthfawr Trefi traeth Granada, er nad arfordir y dalaith Andalwsia hon yw'r enwocaf yn y Môr y Canoldir. Rhai o ardaloedd Levantine a Chatalan a hyd yn oed arfordir y Ynysoedd Balearaidd.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod arfordir Granada yn llai deniadol. I'r gwrthwyneb, ei cilomedr lawer o draethau, nid oes ganddynt ddim i'w genfigennu wrth rai'r rhanbarthau eraill hynny. Yr hyn sy’n digwydd yw, efallai, nad ydynt wedi cael cymaint o dwristiaeth dorfol ag y maent wedi’i gael. Felly, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o'r trefi traeth harddaf yn Granada i chi.

Almunecar

Traeth Puerta del Mar

Traeth Puerta del Mar yn Almuñécar

Mae'r dref hardd hon yn Granada wedi'i lleoli yn rhan dde-orllewinol y dalaith. Mewn gwirionedd, mae eisoes yn ffinio â bwrdeistref Malaga o nerja. Mae ganddi ddim llai na phedwar ar bymtheg cilometr o arfordir sy'n cynnwys traethau hardd fel rhai Cantarriján, Puerta del Mar, San Cristóbal, Velilla, Los Berengueles neu La Herradura.

Ond mae gan Almuñécar lawer mwy i'w gynnig i chi. Bu pobl yn byw ynddi ers y bymthegfed ganrif cyn Crist, fel y gwelir gan weddillion y diwylliant Argarig a ddarganfuwyd yn yr ardal, roedd yn ddinas Ffenicaidd bwysig ac, yn ddiweddarach, yn Rufeinig ac Arabaidd. Ynddi y glaniodd Abderraman I, pwy fyddai'n dod o hyd i Emirate Córdoba ac sydd â cherflun yn Almuñécar.

Yn union i'r cyfnod Lladin perthyn y pont cotobro a Columbarium Twr y Mynach, pantheon angladdol o'r ganrif XNUMXaf ar ôl Crist wedi'i leoli ar gyrion y dref. Ynddynt hefyd y mae y Twr Cabria, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif i amddiffyn yr arfordir, a'r goleudy Punta la Mona, sydd wedi'i leoli ar ben hen dwr gwylio arall.

O ran treftadaeth grefyddol Almuñécar, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â'r meudwyaeth San Sebastián, y mae ei fodolaeth eisoes wedi'i ddogfennu yn yr XNUMXeg ganrif ac y byddwch chi'n caru am ei siapiau syml. Rhaid i chi hefyd weld y hardd Eglwys yr Ymgnawdoliad, gem baróc Granada a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif. Nhw oedd yn gyfrifol am ei adeiladu Juan de Herrera y Diego o Siloam.

Yn yr un modd, mae gan Almuñécar henebion sifil hardd. Yn eu plith, ymwelwch a'r cestyll San Miguel, caer Foslemaidd a ddiwygiwyd yn amser Carlos I, a Bedol, sydd, ar y llaw arall, o'r XNUMXfed ganrif. Mae hefyd wedi'i gadw'n wych Traphont ddŵr Rufeinig, er ei fod wedi ei adeiladu yn y ganrif gyntaf ar ol Crist.

Nid dyma'r unig weddillion archeolegol y gallwch ymweld â nhw yn y dref. Yn y Parc Botaneg El Majuelo mae gennych olion hen ffatri halltu Rufeinig, yn ogystal â chasgliad gwerthfawr o lysiau. Ac yn y Ogof y Saith Palas, a leolir o dan hen deml o'r un cyfnod hwnnw, yw'r Amgueddfa Archeolegol, gyda darnau niferus. Ymhlith y rhain mae amffora Eifftaidd o'r XNUMXeg ganrif cyn Iesu Grist.

Yn olaf, byddwn yn dweud wrthych am un o symbolau Almuñécar. Mae'n ymwneud Graig Sanctaidd, set o dri atodiad creigiog sy'n cynnig golygfeydd hyfryd o arfordir Granada i chi. Yn y mwyaf mae gennych olygfan wedi'i goroni â chroes.

Salobreña, twristiaid ymhlith trefi traeth Granada

Salobrena

Cyfadeilad hanesyddol Salobreña gyda'i gastell ar ei ben

Yn ffinio â'r un blaenorol, mae Salobreña, un o'r cyrchfannau a ffefrir ar gyfer y rhai sy'n mynd ar wyliau i dalaith Granada. Mae hyn oherwydd ei hinsawdd godidog, ond yn anad dim i draethau hardd fel rhai La Guardia, Caletón neu La Charca.

Hefyd, os ydych yn hoffi deifio, dylech wybod bod gwely'r môr yn yr ardal wedi'i gynnwys mewn ardal gadwraeth arbennig o'r enw Trysor Salobreña. Ar y llaw arall, os yw'n well gennych gerdded, mae gennych y Llwybr Môr y Canoldir, llwybr cylchol o bum cilometr sy'n mynd trwy sawl traeth, ceunentydd a chlogwyni.

Symbol mawr tref Granada yw'r castell, sy'n arglwyddiaethu arno o fryn. Yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif, er ei fod wedi mynd trwy sawl diwygiad dilynol, mae'n Safle o Ddiddordeb Diwylliannol. Yn yr un modd, mae'n cael ei gyfansoddi gan ensemble pensaernïol y mae tyrau megis y rhai o'r Homage, y Polvorín neu'r Coracha.

Ond, os ydym yn siarad am dyrau yn Salobreña, mae'n sefyll allan Cambron, o gyfnod Nasrid ac wedi'i leoli ar fryn wrth ymyl y ceunant o'r un enw. Ei chenhadaeth oedd amddiffyn yr arfordir ac, ar hyn o bryd, mae'n rhan o erddi gwesty. Fel yr un blaenorol, mae'n Ased o Ddiddordeb Diwylliannol, cydnabyddiaeth a rennir hefyd gan weddillion ei waliau a'r chwarter hanesyddol.

I'r olaf y perthyn y gwerthfawr Cymdogaeth Albaicín, gyda'i dai gwynion ac wedi'u haddurno â blodau. Peidiwch â cholli'r golygfeydd o'i safbwynt, sydd bron i gan metr uwchben y clogwyn. O ran treftadaeth grefyddol Salobreña, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r eglwys y rosari, adeiladwaith Mudejar gwych o'r XNUMXeg ganrif wedi'i adeiladu ar hen fosg. Y tu mewn, mae cerfiad o'r Virgen del Rosario, hefyd o'r XNUMXeg ganrif.

Motril, traethau aruthrol

Motril

Traeth Calahonda yn Motril

Yn ei thro, mae bwrdeistref Motril yn ffinio â bwrdeistref Salobreña ac yn sefyll allan am fod yn un o'r trefi traeth yn Granada sydd â'r traethau mwyaf. I roi syniad i chi, mae'r traeth carchuna mae'n fwy na thair mil wyth cant o fetrau o hyd; Westeros, mwy na dwy fil dau cant, a yr un o Granadabron i bedwar cant ar ddeg.

Ar y llaw arall, roedd Motril yn ganolfan siwgr bwysig. Prawf o hyn yw dwy amgueddfa sy'n ymroddedig i'r diwydiant hwn. Mae'r Sugarcane Cyn Ddiwydiannol Mae'n unigryw ym mhob un o Ewrop. Mae'n dangos sut y cafwyd y cynnyrch hwn cyn y Chwyldro Diwydiannol. Ar y llaw arall mae'r Ffatri Pilar Amgueddfa Siwgr yn dangos y peiriannau a ddefnyddiwyd yn ddiweddarach i'r un pwrpas.

Yn ogystal, mae gennych ddwy amgueddfa arall yn nhref Granada. Maent yn un o'r Hanes Motril, sydd wedi ei leoli yn y Ty Garces, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, a'r Canolfan Gelf Quero Jose Hernandez, ymroddedig i'r peintiwr hwn. Yn yr un modd, mae hen ffatrïoedd siwgr eraill yn cael eu cadw, fel Nuestra Señora de la Almudena, San Luis neu Nuestra Señora de las Angustias.

La Iarlles Ty Torre-Isabel Mae'n neoglasurol o'r XNUMXeg ganrif. I'r un cyfnod perthyn y Neuadd y Dref, Y Theatr Calderon de la Barca, yr hen Ysbyty Santa Ana a'r alwad Ty'r Bates.

Yn bwysicach fyth yw'r set o adeiladau crefyddol y gallwch eu gweld yn Motril. Yn eu plith yn sefyll allan y Eglwys yr Ymgnawdoliad, a adeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif yn yr arddull Mudejar Gothig. Fodd bynnag, gwnaed diwygiadau iddo yn y XVII ac yn y XVIII. Mwy trawiadol fyth yw'r Eglwys Arglwyddes y Pen, nawddsant y dref. Mae'n adeilad o'r XNUMXeg ganrif a gafodd ei ailadeiladu bron yn gyfan gwbl yn yr XNUMXfed ganrif, gan roi cyffyrddiad clasurol iddo.

Cwblheir treftadaeth grefyddol Motril gan y eglwysi y Divina Pastora, o'r XVII, ac o'r Lleiandy y Nasaread, o'r XVIII. Yn ogystal â Noddfa Ein Harglwyddes Fuddugoliaeth a meudwyau'r Forwyn del Carmen, Ein Harglwyddes Angustias (y ddau yn faróc), San Antonio de Padua a San Nicolás.

Castell Haearn

Castell Haearn

Golygfa o'r awyr o Gastell de Ferro

Yn llai adnabyddus ymhlith trefi traeth Granada na'r rhai blaenorol mae Castell de Ferro, prifddinas bwrdeistrefi. Gualchos. Am y rheswm hwn, mae ei fanciau tywod yn llai poblogaidd na'r rhai blaenorol. Yn eu plith, mae gennych chi traeth Sotillo, traeth Castell, traeth Cambriles neu draeth Rijana.

Cyn belled a henebion y fro hon, y mae yn pwysleisio y castell Arabeg edrych drosto o fryn. Nid yw ei ddyddiad adeiladu wedi'i bennu, er ei bod yn hysbys bod amddiffynfa Rufeinig yno cyn hynny. Yr un tarddiad oedd gan Mr twr y Rijana, a ddefnyddir hefyd gan y Mwslemiaid ac wrth ymyl y mae safle archeolegol o gyfnod y Caliphate. Fodd bynnag, mae tyrau gwylio eraill yn yr ardal yn dyddio o ddiweddarach: mae rhai Cambriles ac El Zambullón yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif ac mae'r un yn Estancia yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif.

Ar y llaw arall, yn nhref gyfagos Gualchos, a leolir ar lethr y hardd Sierra de Lujar, mae gennych chi'r Eglwys San Miguel, a adeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif, sydd ag allor hardd a cherfiad o'r sant hwn.

Sorvilán, eithriad i drefi traeth Granada

Sorfilaidd

Nid yw Sorvilán yn un o drefi traeth Granada, ond mae ganddi bedair yn ei ardal ddinesig

Deuwn yn awr i'r dref fechan hon yn Granada sydd hefyd yn llawer llai adnabyddus na Salobreña neu Motril. Fodd bynnag, mae ei wreiddiau yn dyddio'n ôl i'r XNUMXfed ganrif ac mae gan y fwrdeistref y mae'n rhoi ei henw iddi bedwar traeth hardd: rhai La Mamola, Los Yesos, La Cañas a Melicena.

Ond mae Sorvilán bron i wyth can metr o uchder. Felly, nid oes ganddo draeth, er bod ei derm trefol yn cyfuno'r môr a'r mynyddoedd fel ychydig o leoedd eraill. Yn wir, ychydig gilometrau o'r banciau tywod a grybwyllwyd gennych y Copa Gato a Mondragón.

Ar y llaw arall, yn y dref hon gallwch weld y hardd Eglwys San Cayetano, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif ar weddillion mosg. yng nghyffiniau Melicena, sydd wedi ei leoli wrth droed Craig Sant Padrig, mae tŵr gwylio arfordirol. Ac yn Alfornon canfyddant felin olew a'r Eglwys San Roque, y ddau o'r XNUMXeg ganrif. Ond, yn anad dim, rhwng y dref olaf hon a Sorvilán, mae gennych chi'r Promenâd Valencian, sy'n sefyll allan am ei harddwch golygfaol.

I gloi, rydym wedi dangos y mwyaf prydferth i chi Trefi traeth Granada. Gallem ychwanegu at y rhestr hon hefyd Albunol, sydd, er ei fod yn fewndirol, â thraethau hardd yn ei ardal ddinesig. Ond, os byddwch yn ymweld â'r lleoliadau hyn, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ymweld hefyd Granada cyfalaf, un o'r dinasoedd harddaf yn Sbaen. Onid yw hynny'n swnio fel cynllun da?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*