Ffawna Alpaidd: Anifeiliaid y Swistir

Llwybr yn Alpau'r Swistir

Yr Alpau yw'r gofod naturiol mwyaf yn Ewrop, ond mae hefyd yn ofod diwylliannol y bu pobl yn byw ynddo ers y cyfnod cynhanesyddol (heddiw mae tua 14 miliwn o bobl mewn dinasoedd a thua 60 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn). Ond mae angen ystyried bod y cydbwysedd a'r diwylliant ecolegol yn fregus Felly os ydych chi am ymweld â'r Swistir i'w adnabod neu fwynhau ei ffawna alpaidd, ni ddylech darfu ar y bywyd gwyllt, yn enwedig yn y cyfnos a'r wawr oherwydd dyna pryd mae'r anifeiliaid yn bwydo.

Hefyd bydd angen i chi ofalu am yr amgylchedd yn drylwyr fel bod anifeiliaid a natur yn cael eu diogelu'n dda. Bydd yn rhaid i chi ddefnyddio synnwyr cyffredin, ond os oes angen gallwch ddarganfod mwy am reoliadau penodol a chyfredol parciau cenedlaethol, gwarchodfeydd natur ac ardaloedd gwarchodedig eraill er mwyn cael ymddygiad dinesig a pharchus. Ond ar ôl dweud hyn i gyd wrthych, hoffwn siarad â chi am un agwedd yr wyf yn ei charu: am y ffawna alpaidd a'r anifeiliaid sy'n byw yn y Swistir.

Ffawna a fflora alpaidd

Alpau'r Swistir

Oeddech chi'n gwybod mai un o'r pethau mwyaf ysblennydd am y Swistir yw ei natur, sy'n cynnwys fflora a ffawna alpaidd gwych? Dyna sut mae hi, Bellach mae gan y Swistir amcan twristaidd ac amgylcheddol i warchod ei phlanhigion a'i anifeiliaid egsotig, gan fod llawer o'r rhywogaethau cynhenid ​​hyn dan fygythiad oherwydd newid yn yr hinsawdd.

Os ydych chi'n caru anifeiliaid, byddwch chi'n falch iawn o wybod, os ydych chi'n meiddio mynd i heicio mewn rhai ardaloedd gwledig yn y Swistir, byddwch chi'n gallu dod o hyd i anifeiliaid gwyllt os ydych chi'n lwcus. Dyma rai enghreifftiau y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw fel ar gyfer mamaliaid.

Anifeiliaid mamaliaid ffawna alpaidd

Roe ceirw

Y carw, rhywogaeth fel carw bach Mae'n teithio'n rhydd ar ffyrdd y Swistir, felly mae'n hawdd gweld a ydyn ni'n gyrru.

Chamois

Byddwn hefyd yn cael cyfle i arsylwi chamois, rhai anifeiliaid cymdeithasol iawn, yn debyg i gazelle ac yn nodweddiadol o'r Alpau.

Afr fynydd

Geifr yn yr alpau

Ydych chi erioed wedi gweld gafr fynydd yn fyw ac yn uniongyrchol? Yn y Swistir mae'n bosib eu gweld nhw'n tramwy yn arbennig mewn ardaloedd eira a mynyddig.

Llwynogod

Pâr llwynogod

Mae cerdded trwy ardaloedd gwledig y Swistir yn golygu cyfarfod â llwynogod diangen. Mae ei harddwch yn ysblennydd ac ni fydd yn eich gadael chi

Cnofilod

Cnofilod yn Alpau'r Swistir

Roedd cnofilod alpaidd fel marmots, yn cael eu hystyried y mwyaf yn Ewrop, ac sydd i'w gweld yn arbennig yn ystod tymor yr haf.

Ysgyfarnogod

O fewn ffawna'r Swistir rydym hefyd yn dod o hyd i ysgyfarnogod ystwyth a bras. Er bod y rhad ac am ddim byddant yn eithaf anodd eu gweld oherwydd eu bod yn gyflym ac yn ofni pobl yn fawr.

Eirth brown

Eirth yn yr Alpau

Fe allech chi hefyd gwrdd ag eirth brown mawreddog a chigysol, y credwyd eu bod wedi diflannu er 1904, waeth pa mor llai na 5 mlynedd yn ôl, mae'n ymddangos eu bod wedi bridio eto.

Anifeiliaid gormodol o ffawna alpaidd

Gallwch hefyd ddod o hyd i adar, adar ysblennydd na fyddwch yn gallu eu hanghofio yn eich meddwl. Rhai o'r rhai y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw yw:

Yr Eryrod

Yn eu plith gallwn ddod o hyd i'r adar ysglyfaethus rheibus o'r enw eryrod, sy'n nythu ar gopaon mynyddoedd uchaf y wlad. Heb amheuaeth, mae eu gweld yn hedfan yn ddigwyddiad oherwydd eu hadenydd maent yn mesur dim llai na 2 fetr o leiaf.

Ymhlith rhywogaethau eraill y gellir eu gweld trwy dwristiaeth adaregol rydym yn dod o hyd i fwlturiaid, brain a brain. Yn olaf, dywedwn wrthych fod afonydd y Swistir yn gartref i bysgod fel brithyllod a hefyd gellir dod o hyd i ymlusgiaid.

Oes yna anifeiliaid peryglus yn yr Alpau?

Ond os ydych chi'n un o'r bobl sy'n hoffi mynd allan ar y llwybr i gerdded neu fentro i ardaloedd nad ydyn nhw'n cael eu gwarchod, dylech chi wybod bod ysglyfaethwyr mawr yn yr Alpau. Y rhai mawr mae'n ymddangos bod ysglyfaethwyr yn dychwelyd i'r Alpau Ewropeaid ar ôl cael eu dileu bron yn llwyr yn y XNUMXeg ganrif.

Ychydig o anifeiliaid

Blaidd yn yr alpau

Er enghraifft, eirth yr Alpau dwyreiniol, bleiddiaid yr Alpau gorllewinol, y lyncsau ... ond er eu bod yn bodoli nid ydynt mewn niferoedd mawr oherwydd er enghraifft mae llai na 50 o fleiddiaid ac eirth. Mae ychydig dros 100 o lyncsau sefydledig ac fel rheol byddant yn cuddio rhag unrhyw un.

Peidiwch â mynd yn agos atynt

Ond hyd yn oed os yw'r anifeiliaid eisiau dianc oddi wrthych neu os nad ydych yn eu gweld oherwydd eu bod yn cuddio, mae'n angenrheidiol nad ydych yn ceisio dod yn agos at anifeiliaid gwyllt (nid at eifr mynydd, chamois, marmots, ac ati) oherwydd nid yw'n gyffyrddus iddyn nhw a rhaid i chi barchu eu bod yn eu cynefin naturiol a'r gwestai yw chi, nid nhw. Efallai y byddwch yn gweld rhai buchod gwyllt ac mae'n debyg y byddan nhw'n edrych yn drawiadol i chi, ond dylech chi hefyd gadw'ch pellter.

Cwn gwyn

Heidiau o ddefaid yn yr Alpau

Mae yna gŵn gwyn sydd wedi'u hyfforddi i amddiffyn heidiau o ddefaid rhag ymosodiadau gan gŵn strae neu fleiddiaid. Ond gall cŵn gwyn fod yn eithaf ymosodol os penderfynwch fynd at haid o ddefaid., felly bydd angen gwneud darganfyddiad i'w hosgoi a pheidiwch â gwneud y defaid yn nerfus, aros yn ddigynnwrf a pheidiwch byth â bygwth y ci mewn unrhyw ffordd oherwydd gallai fod yn beryglus.

Mae yna gynddaredd mewn cŵn, llwynogod ac ystlumod

Mae cynddaredd yn bodoli ymhlith anifeiliaid y Swistir, yn enwedig mewn cŵn, llwynogod ac ystlumod, er eu bod yn achosion ynysig mewn gwirionedd. Ond os cewch eich brathu gan gi bydd yn rhaid i chi geisio cymorth meddygol cyn gynted â phosibl.

Nadroedd gwenwynig

Nadroedd nodweddiadol Alpau'r Swistir

Mae dau fath o nadroedd gwenwynig yn yr Alpau: y gwibwyr aspig a'r peliad, gellir eu hadnabod gan eu eliptig a'u siâp fertigol. Ond y nadroedd dim ond os ydyn nhw'n teimlo dan fygythiad maen nhw'n ymosod neu os ydyn nhw'n synnu, felly bydd yn rhaid ichi edrych yn dda iawn lle rydych chi'n camu cyn eistedd ar lawr gwlad neu mewn man creigiog. Os cewch eich brathu gan un o'r nadroedd hynny dylech geisio cymorth meddygol ar unwaith, oherwydd er nad oes perygl marwolaeth i oedolion, rhaid i'r gwenwyn gael ei dynnu neu ei ddadansoddi gan bersonél meddygol.

Anifeiliaid llai: trogod

Dylech hefyd gofio bod yna anifeiliaid alpaidd bach eraill y dylech eu hystyried: trogod. Mae gan rai o'r trogod hyn afiechydon fel clefyd Lyme (borreliosis). Dylech archwilio'ch corff bob nos ar ôl heicio a dileu unrhyw beth rydych chi'n ei ddarganfod. Os ydyn nhw'n cosi neu'n llidus, dylech chi weld eich meddyg.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)