Beth i'w bacio mewn pecyn teithio

cit meddygol

Pan fydd rhywun yn mynd ar wyliau i wybod beth i'w bacio mewn cit teithio yn hanfodol. Byddwn ymhell o gartref, efallai mewn gwlad arall, gydag iaith arall, heb fynediad at y pethau neu’r brandiau hynny yr ydym wedi arfer â hwy.

Mae gwybod sut i baratoi pecyn cymorth cyntaf yn bwysig er mwyn peidio â chario gormod a pheidio ag anghofio'r peth pwysicaf. Gall argyfwng meddygol ddigwydd i unrhyw un a gall fod yn unrhyw beth o gur pen arferol i rwymedd, afu protestio neu ddolur rhydd. Am y rheswm hwn, yn ein herthygl heddiw byddwn yn ateb y cwestiwn o beth ddylai teithwyr ei gario yn a cit meddygol.

Beth i'w bacio mewn pecyn teithio

cit meddygol teithio

Mae'n wir bod yna feddygon a fferyllfeydd ym mhob rhan o'r byd, oni bai eich bod chi'n mynd i ganol yr Amazon neu i Tsieina neu Affrica ac nad oes gennych chi unrhyw syniad a fyddwch chi'n gweld brawd i Galen ai peidio. Ond gall y problemau ddechrau os nad ydych chi'n rhannu'r iaith neu os oes angen presgripsiwn neu bresgripsiwn arnoch i brynu'r meddyginiaethau. Mae yna wledydd lle mae ibuprofen hyd yn oed yn cael ei werthu trwy bresgripsiwn a dylech chi ddechrau ffonio'ch yswiriant, dod o hyd i feddyg a hynny i gyd yn syml ar gyfer rhywbeth sydd dros y cownter yn eich gwlad.

Gall unrhyw beth ddigwydd, felly y cyngor cyffredinol yw hynny cymerwch feddyginiaethau syml neu'r rhai rydych chi'n eu cymryd yn aml o gartref. Gwnewch restr o'r hyn rydych chi'n ei gymryd a phrynwch ychydig yn ychwanegol bob amser, rhag ofn y bydd eich dychweliad yn cael ei ohirio am ryw reswm annisgwyl. Dychmygwch beth ddigwyddodd i'r rhai a gafodd eu synnu gan y pandemig ar daith!

cit meddygol ar gyfer teithio

Manylion arall i'w hystyried yw'r hyn sy'n addas i chi gadael meddyginiaethau yn eu cynwysyddion gwreiddiol, gyda'u labeli clir. Mae hyn yn fanteisiol ar gyfer mynd trwy arferion, ond mae hefyd yn fanteisiol os oes gennych salwch cronig fel alergeddau neu ddiabetes. Yn ogystal â'r labeli gwreiddiol, mae hefyd yn syniad da cael y dos wedi'i ysgrifennu a breichled neu tlws crog sydd bob amser gyda chi yn eich hysbysu o'ch cyflwr.

Yna Pa fath o feddyginiaeth y dylid ei gario mewn pecyn teithio? ibuprofen, aspirin neu beth bynnag fydd yn gwella'ch cur pen, poen yn eich canol a phethau eraill. A antipyretig hefyd (rhywbeth sy'n gostwng y dwymyn), fel paracetamol. Hefyd gwrth-histaminau sy'n lleddfu alergeddau neu rywbeth concrid hynny yw gwrth-alergaidd. Dydych chi byth yn gwybod sut y gallech ymateb i fwyd egsotig neu frathiad byg. Hefyd gwrthasidau a phendro. A heddiw, yn fwy nag erioed, gel alcohol neu weips alcohol i lanhau ein dwylo o facteria yn drylwyr.

meddyginiaeth teithio

Mae bocs o gorchuddion (Banaid), hefyd yn ddewis da. Mae yna flychau o feintiau amrywiol ac mae’n syniad da cael un o’r rheini, er mwyn inni gael yr holl achlysuron a all godi. Tâp gludiog, hoelen siswrn bach, rhai antiseptig yn fwy effeithiol nag alcohol (perocsid, er enghraifft) a thweezers bach (y rheini pliciwr tynnu gwallt yn wych). A thermomedr, o ddydd i ddydd masgiau N95 gwrth Covid a, fy nghyngor a'r hyn nad ydw i byth yn ei anghofio, rydw i bob amser yn ei gymryd gwrthfiotigau am 10 diwrnod (argymhellir triniaeth gyflawn).

Rwy'n cymryd gwrthfiotigau yn arbennig oherwydd dyma'r hyn sy'n cael ei werthu trwy bresgripsiwn mewn llawer o wledydd a dydw i ddim eisiau teimlo'n ddrwg ac mae'n rhaid i mi ffonio'r yswiriant, esbonio, mynd at y meddyg a stwffio. Ac yna rydych chi'n prynu rhywbeth heb wybod y brand. Felly, rwy'n prynu fy ngwrthfiotigau gartref. Nid wyf byth yn gwybod a fyddaf yn cael dolur gwddf neu os bydd haint yn fy ngheg. Yn ffodus rydw i bob amser yn dod â nhw'n ôl heb eu cyffwrdd, ond rydw i'n teithio'n ddiogel.

meddyginiaeth teithio

Fodd bynnag, y tu hwnt i'r eitemau cyffredinol hyn mae eraill sy'n ddilys dim ond i ddynion ac eraill i ferched yn unig. Os ydych yn ddyn byddwn yn cymryd condomau (gellir hyd yn oed eu llenwi â dŵr, eu rhewi a'u defnyddio'n ddiweddarach fel pecynnau iâ), a bod yn fenyw rydw i bob amser yn gwisgo tamponau.

yn ddiweddarach, hefyd Mae'n bwysig ble rydyn ni'n mynd ar daith gan y bydd yn pennu eitemau eraill yn ein cabinet meddygaeth. Er enghraifft, os ewch i'r trofannau, peidiwch ag anghofio eli haul, gwrth-alergedd, tabledi puro dŵr, gel aloe vera ar gyfer llosgiadau, ymlid pryfed a rhywbeth i atal dolur rhydd.

meddyginiaeth teithio

Yn y bôn mae'n ymwneud â meddwl am ein cabinet meddyginiaeth wedi'i rannu'n cymorth cyntaf, meddyginiaethau sy'n gysylltiedig â chyrchfan a meddyginiaethau rheolaidd, gwybod pa safleoedd rydym yn mynd i ymweld â nhw a pha sefyllfaoedd y gwyddom y gallwn eu trin ar ein pen ein hunain. Byddwn yn dweud y gallwn hyd yn oed brynu’r rhan cymorth cyntaf mewn pecyn. Maent yn cael eu gwerthu mewn unrhyw fferyllfa neu archfarchnad ac rydych yn anghofio gwneud rhestr. Mae gennych hanner y rhestr lawn a dim ond ychwanegu eich stwff eich hun ati.

Gyda'r pecyn argyfwng, rydym yn symud ymlaen i'r canlynol. Os ewch chi i gyrchfan boeth, yr Amazon, Affrica, India, De-ddwyrain Asia, ni allwch anghofio hufenau gwrthfacterol a gwrth-histamin, tabledi puro dŵr, rhywfaint o broffylacsis malaria (yn ogystal â'r ffaith eich bod yn sicr wedi gorfod cael eich brechu), rhwyllen a tâp llawfeddygol, ymlid pryfed, eli haul, balm gwefus, rhywfaint o wrth-alergedd megis Benadryl. 

cit meddygol teithio

Ar y llaw arall, os byddwch yn mynd i'r oerfel, fe'ch cynghorir i ddod â rhywbeth ar gyfer y dwymyn a gwrthfiotigau rhag ofn i'ch gwddf fynd yn sâl, balm gwefus a rhywfaint o wrth-ffliw gyda hylif decongestant trwyn da... Po hiraf y daith neu po fwyaf amrywiol yw'r cyrchfannau, y mwyaf tebygol yr ydym o fynd yn sâl . Gall newid yn yr hinsawdd, ymdrech gorfforol, amserlenni afreolaidd a phethau o'r fath effeithio ar ein hiechyd. Bob amser yn siarad am bethau syml y gallwn eu datrys gartref.

Yn olaf, gwirionedd gwych: wrth i un dyfu mae'r cit teithio yn mynd yn fwy trwchus ac yn fwy trwchus. Yn fy achos i, yn y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi cymryd mwy o feddyginiaeth na cholur ac yn fy nghit nid oes diffyg gwrthfiotigau, tawddgyffuriau'r fagina, carthydd a meddyginiaeth gwrth-ddolur rhydd, ibupruen, gwrth-ffliw, gwrthfiotig amserol ar gyfer anafiadau, llygad. diferion, meddyginiaeth gwrth-alergedd a rhywbeth ar gyfer sbasmau stumog. A chi, beth sydd ddim ar goll yn eich cit teithio?

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*