Beth i'w weld yn y Picos de Europa

Siarad am beth i'w weld yn y Picos de Europa mae i'w wneud o dirweddau naturiol rhyfeddol, pentrefi sy'n llawn swyn a llwybrau mynydd godidog. Mae hyn i gyd yn ymylu cymaint yn y massif mynyddig hwnnw nes ei bod yn anodd i ni ei syntheseiddio i chi.

Yn perthyn i'r Mynyddoedd Cantabrian, mae'r Picos de Europa yn ffurfiant calchfaen enfawr sy'n ymestyn trwy daleithiau León, Cantabria ac Asturias. Yn yr un modd, mae'r rhan fwyaf o'i leoedd wedi'u hintegreiddio i'r Parc Cenedlaethol Picos de Europa, sef yr ail yr ymwelwyd â hi fwyaf yn Sbaen ar ôl Teide, ar ynys Tenerife (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am y parc Canaraidd hwn).

Beth i ymweld ag ef yn y Picos de Europa: O geunentydd ysblennydd i bentrefi traddodiadol

Mae'r Picos de Europa yn cynnwys tri masiff: y dwyrain neu Andara, y canolog neu yr Urrieles a'r gorllewinol neu Corniwn. Ni allem ddweud wrthych pa un sy'n harddach, ond gallwn ddweud wrthych am yr ymweliadau hanfodol y mae'n rhaid i chi eu gwneud ym mhob un ohonynt. Gawn ni eu gweld.

Covadonga a'r llynnoedd

Covadonga

Safle Brenhinol Covadonga

Os ydych chi'n cyrchu'r Picos de Europa erbyn Cangas de Onís, prifddinas Teyrnas Asturias tan y flwyddyn 774, byddwch yn cyrraedd mynydd Covadonga, man addoli i gredinwyr ac ymweliad na ellir ei osgoi i'r rhai nad ydyn nhw oherwydd ei gyseiniannau chwedlonol a hanesyddol.

Ar esplanade enfawr, fe welwch y Basilica o Santa María la Real de Covadonga, adeiladwaith neo-ganoloesol o'r XNUMXeg ganrif a ddisodlodd yr hen eglwys bren. A hefyd ef Mynachlog San Pedro, sy'n Heneb Hanesyddol-Artistig ac sy'n dal i warchod elfennau Romanésg. O'i ran, Eglwys Golegol Frenhinol San Fernando Mae'n dod o'r XNUMXeg ganrif ac mae'r cyfan wedi'i gwblhau gan y cerflun efydd o Pelayo, obelisg gyda'r Cruz de la Victoria, arwyddlun Asturias, a'r "Campanona" fel y'i gelwir, gyda'i dri metr o uchder a 4000 cilogram o bwysau.

Ond, yn enwedig i gredinwyr, mae'r ymweliad â'r Ogof sanctaidd, lle mae ffigur y Morwyn Covadonga a bedd tybiedig Pelayo ei hun. Gan barhau â thraddodiad, dywedir i'r Goth lochesu yn y lle hwn gyda'i westeion yn ystod Brwydr Covadonga.

Ar ôl ymweld â'r ardal drawiadol hon, gallwch fynd i fyny i'r llynnoedd, sydd ddim ond deuddeg cilomedr i ffwrdd. Yn benodol, mae dau, yr Ercina a'r Enol ac maen nhw mewn amgylchedd naturiol rhyfeddol o fynyddoedd ac ardaloedd gwyrdd. Gallwch fynd i fyny atynt mewn car (gyda chyfyngiadau) neu drwy lwybrau cerdded godidog.

Rhyfeddod arall yw Poncebos a'r Garganta del Cares

Ceunant Cares

Ceres ceunant

Mae Poncebos yn dref fynyddig fach sy'n perthyn i gyngor y Cabrales y byddwch chi'n ei chyrraedd trwy dirweddau ysblennydd. Mae'n llawn swyn, ond ei brif ansawdd yw ei fod wedi'i leoli ar un pen i'r Llwybr y Cares.

Mae'r daith hon yn eich uno â chi Cain, eisoes yn nhalaith León, ac mae ganddo hyd bras o 22 cilometr. Gelwir hefyd Gwddf Dwyfol oherwydd ei fod yn rhedeg rhwng waliau calchfaen enfawr, mae ganddo adrannau wedi'u creu gan law dyn.

Gan fanteisio ar yr erydiad a gynhyrchwyd gan afon Cares, ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif cloddiwyd rhannau o'r graig i ecsbloetio cyfoeth trydan dŵr y planhigyn Camarmeña. Y canlyniad oedd llwybr cerdded mor rhyfeddol nes ei fod ymhlith y rhai harddaf yn y byd.

Fodd bynnag, rhaid i chi gofio mai llwybr llinellol ydyw, nid un cylchol. Mae hyn yn golygu, os byddwch chi'n ei gychwyn yn Poncebos a'ch bod chi wedi blino'n lân, dim ond dau opsiwn fydd gennych chi: dychwelwch i'r dref hon neu ewch ymlaen i Caín. Beth bynnag, mae'r daith yn fendigedig.

Ymhlith y lleoedd y gallwch eu gweld os gwnewch hynny, byddwn yn sôn fel enghreifftiau o'r Murallón de Amuesa neu Coler Trap. Ond, dim ond un cilomedr o Poncebos, fe welwch y Bulnes funicular, sy'n mynd â ni i le arall i'w weld yn y Picos de Europa.

Bulnes a'r Urriellu

Copa Urriellu

Y Naranjo de Bulnes

Mae'r rheilffordd rac neu'r ffolig yn mynd â chi i dref hardd Aberystwyth Bulnes, er y gallwch hefyd gyrraedd yno ar hyd llwybr cerdded trwy'r Sianel Texu. Yn y naill achos neu'r llall, pan gyrhaeddwch y pentref rhyfeddol hwn, bydd golygfa naturiol ryfeddol yn agor o'ch blaen.

Fe welwch eich hun wedi'ch amgylchynu gan gopaon sy'n ymddangos fel eich bod yn eich cofleidio mewn amgylchedd breintiedig lle mae'n ymddangos nad yw moderniaeth wedi cyrraedd. Ond fe welwch hefyd dai carreg wedi'u trefnu mewn alïau coblog. Os ewch chi at y Uptown, bydd y golygfeydd hyd yn oed yn fwy ysblennydd.

Fel pe na bai hyn i gyd yn ddigonol, mae Bulnes yn un o'r mynedfeydd i'r Uchafbwynt Urriellu, a elwir yn boblogaidd fel y Naranjo de Bulnes am yr adlewyrchiad ysblennydd y mae'r haul yn ei wneud ar y mynydd hwn. Gallwch chi wneud llwybr cerdded i'r lloches ac, unwaith y byddwch chi yno, os ydych chi'n hoffi dringo, dringwch i'r brig, gan fod ganddo sawl llwybr i wneud hynny.

Ond mae llwybrau cerdded eraill hefyd yn cychwyn o Bulnes. Yn eu plith, y rhai sy'n mynd â chi i'r Pandébano Col.I Sotres oa Ffynhonnell. O ran yr olaf, byddwn yn siarad amdano yn nes ymlaen.

Ceunant Hermida Ceunant Hermida

Desfiladero de la Hermida Hyd yn hyn, rydym wedi dweud wrthych am leoedd rhyfeddol yn rhan Astwriaidd y Picos de Europa. Ond nid yw'r Cantabrian ymhell ar ôl o ran amgylcheddau naturiol a lleoedd sy'n llawn swyn traddodiadol.

Prawf da o hyn yw ceunant Hermida, sy'n rhedeg am 21 cilomedr rhwng waliau cerrig enfawr ac ar lannau'r afon deva. Mewn gwirionedd, dyma'r hiraf yn Sbaen i gyd. Mae'n meddiannu ardal o fwy na chwe mil hectar sydd wedi'i dosbarthu fel Ardal Amddiffyn Arbennig ar gyfer Adar.

Ond mae ceunant mawreddog Hermida hefyd yn bwysig am reswm arall. Dyma'r unig ffordd fynediad o'r arfordir i'r hardd Rhanbarth Liébana, lle byddwch yn dod o hyd i lawer o bethau eraill i'w gweld yn y Picos de Europa. Rydyn ni'n mynd i ddangos rhai ohonyn nhw i chi.

Mynachlog Santo Toribio de Liébana

Santo Toribio de Liébana

Mynachlog Santo Toribio de Liébana

Wedi'i leoli ym mwrdeistref Lebaniego de Chameleno, mae'r fynachlog fawreddog hon yn lle pererindod, fel sy'n wir am Santiago de Compostela (yma rydyn ni'n gadael erthygl i chi amdani beth i'w weld yn y ddinas hon). Fel eglwys gadeiriol Galisia, mae ganddi a Drws Maddeuant ac mae'n heneb genedlaethol er 1953.

Os ydym am roi sylw i draddodiad, fe'i sefydlwyd yn y XNUMXed ganrif gan Toribio, esgob Astorga ar y pryd. Ond yn bwysicach i gredinwyr yw ei fod yn gartref i'r Crucis Lignum, darn o'r groes y croeshoeliwyd Iesu Grist arno. Hefyd yn cael eu harddangos mae rhai gweithiau gan yr enwog Beatus o Liebana.

Ar y llaw arall, y fynachlog yw prif adeiladwaith set sy'n cwblhau'r Ogof sanctaidd, o arddull cyn-Romanésg; meudwyon San Juan de la Casería a San Miguel, o'r XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif yn y drefn honno, ac adfeilion Noddfa Santa Catalina.

Potes, rhyfeddod arall i'w weld yn y Picos de Europa

Potiau

Tref Potes

Yn agos iawn at fynachlog Santo Toribio de Liébana mae tref Potes, tref hardd sy'n cynnwys categori cymhleth hanesyddol ac sy'n brifddinas rhanbarth Liébana.

Un o'i brif atyniadau yw ei set o strydoedd cul a choblog. Ym mhob un ohonynt, fe welwch dai poblogaidd sy'n nodweddiadol o'r ardal, yn enwedig yn yr Cymdogaeth Solana. Bydd pontydd fel San Cayetano a La Cárcel hefyd yn denu eich sylw.

Ond symbol gwych Potes yw'r Twr Infantado, y mae ei adeiladu yn dyddio o'r XNUMXeg ganrif, er bod y ddelwedd y mae'n ei chynnig inni heddiw oherwydd y diwygiad o'r XNUMXeg ganrif a roddodd elfennau Eidalaidd iddo. Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych mai maenor y Ardalydd Santillana, bardd canoloesol enwog o Sbaen.

Dylech hefyd ymweld yn Potes the eglwys San Vicente, y bu ei adeiladu rhwng y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r ddeunawfed ganrif ac sydd, felly, yn cyfuno elfennau Gothig, Dadeni a Baróc.

Ffynhonnell

Ffynhonnell

Car cebl Fuente Dé

Rydym yn gorffen ein taith o amgylch y Picos de Europa trwy ddweud wrthych am y dref fach hon ym mwrdeistref Camaleño. Mae wedi'i leoli ar bron i wyth cant metr o uchder ac, i'w gyrraedd, gallwch ddefnyddio ysblennydd Cableway prin ei bod yn cymryd tri munud i wneud y siwrnai.

Yn Fuente Dé mae gennych chi drawiadol safbwynt sy'n cynnig golygfeydd hyfryd i chi o'r mynyddoedd a'r cymoedd cyfagos. Ond gallwch hefyd gyrraedd y dref trwy lwybrau cerdded sydd hefyd â thirweddau trawiadol. Yn eu plith, byddwn yn sôn am y esgyniad i'r Alto de la Triguera, y gylched o gwmpas Peña Remonta neu'r hyn a elwir ffyrdd Áliva a phorthladdoedd Pembes.

I gloi, rydym wedi dangos rhai o'r rhyfeddodau i chi o'r Picos de Europa. Fodd bynnag, fel y dywedasom wrthych, mae llawer mwy yr ydym wedi gorfod eu gadael ar y gweill. Yn eu plith, mae tref Arenas de Cabrales, yn Asturias, gyda'i bensaernïaeth a phalasau poblogaidd hardd fel Mestas a Cossío; y gwerthfawr ceunant y Beyos, sy'n nodi cwrs yr afon Sella ac yn gwahanu'r massif gorllewinol oddi wrth weddill mynyddoedd Cantabria, neu'r Uchafbwynt Torrecerredo, yr uchaf o'r Picos de Europa.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*