Chwedl Cloc Seryddol Prague

Twristiaeth Prague yn y Weriniaeth Tsiec

Prague yw prifddinas y Weriniaeth Tsiec ac nid yw ei harddwch, ei awyrgylch hudolus a'i gyfoeth diwylliannol yn gadael unrhyw dwristiaid yn ddifater. Os ydych chi'n bwriadu mynd yn fuan, ceisiwch fod yn fwy neu'n llai clir ynghylch y deithlen rydych chi'n mynd i'w dilyn, oherwydd mae'r cynnig mor eang fel bod yn rhaid i chi drefnu iawn gweld cymaint â phosib, mewn gwirionedd, Rwy'n argymell eich bod chi'n ymgynghori â rhai o'n canllawiau beth i'w weld yn prague, fel eich bod yn darganfod pa bwyntiau ddylai fod yn hanfodol yn eich ymweliad. Yn y rhestr honno, heb amheuaeth, byddai'n cael ei chynnwys Cloc Seryddol y ddinas, un o'i thlysau mwyaf cynrychioliadol. Yn y swydd hon rydyn ni'n mynd i ddatgelu'r chwedl sy'n amgylchynu'r gwaith celf anhygoel hwn.

Y Cloc Seryddol ym Mhrâg

Cloc Seryddol Prague

Y Cloc Seryddol ym Mhrâg mae'n un o'r trysorau mwyaf gwerthfawr o'r Weriniaeth Tsiec. Yr oedd adeiladwyd yn 1410 gan prif wneuthurwr gwylio Hanus, roedd ei lefel dechnegol a’i harddwch rhyfeddol yn synnu cymdeithas yr oes a’i gwneud yn hysbys ledled y byd. Y campwaith hwn, yn ogystal â dweud yr amser, mesur cyfnodau'r lleuad, mae ganddo galendr manwl iawn ac mae'n wedi'i addurno â ffigurau wedi'u hanimeiddio sy'n symud bob tro mae'r cloc yn taro'r awr.

Ffigurau Cloc Prague

Taith y deuddeg apostol

Pan fydd y cloc yn taro'r oriau, mae twristiaid yn ymgynnull o'i flaen i edmygu'r sioe. Mae ffenestri uchaf y cloc yn agor ac ffigurau gorymdaith y deuddeg apostol yn edrych arnyn nhw fel pe bai ganddyn nhw fywyd eu hunain. 

Mae pedwar ffigur ychwanegol sydd ar ôl 1945. Mae'r rhain hefyd yn ymuno â'r mudiad, mae pob un yn cynrychioli alegori: 

  • La Muerte, wedi'i gynrychioli gan sgerbwd. Mae'n tynnu rhaff yn nodi dechrau'r orymdaith ac mae ganddo wydr awr yn cynrychioli'r amser sydd gennym tan y cyfrif. 
  • Tywysog Twrcaidd, ynghyd â liwt, yn cynrychioli chwant.
  • Masnachwr gemig a oedd yn cynrychioli trachwant. Mae ganddo fag o arian y mae'n ei ysgwyd pan fydd y cloc yn taro'r awr.
  • Gwagedd, wedi'i gynrychioli gan ddyn sy'n edrych yn y drych. 

Chwilfrydedd arall yw hynny mae'r holl ffigurau hyn yn gwneud yr un symudiad pen, pob un heblaw Marwolaeth. Wrth i dywysog Twrci, y masnachwr Iddewig, a’r dyn ofer ysgwyd eu pennau, nodau marwolaeth, gan nodi mai hi sydd â’r gair olaf a bod eu hamser ar ben hyd yn oed os ydyn nhw'n anghytuno. 

Chwedl Cloc Prague

Chwedl Cloc Seryddol Prague

Roedd y cynnwrf a achoswyd gan y cloc ar y pryd yn cadw dinasyddion Prague yn falch, a hyd yn oed roedd yna rai a deithiodd filoedd o gilometrau i ymweld beth oedd yn ddarn unigryw yn y byd. 

Yn ôl y chwedl, pendefig, wedi ei swyno gan alluoedd Hanus, cynnig swm mawr o arian i wneud gwyliadwriaeth union yr un fath iddo mewn dinas yn yr Almaen. Gwelodd cynghorwyr Prague y statws yr oedd y ddinas wedi'i gyflawni trwy fod yn berchen ar ddarn mor unigryw a ceisiasant ei berswadio i beidio â derbyn y cynnig. Ond ni roddodd yr athro ei fraich i droelli ac, un noson, wrth weithio yn ei weithdy, aeth tri dyn i mewn, dyma nhw'n ei lusgo i'r lle tân ac, i'w atal rhag ailadrodd y cloc, llosgasant ei lygaid â haearn llosgi.  

Roedd cyflwr corfforol a meddyliol Hanus yn gwaethygu ac yn waeth, nid oedd unrhyw un yn amau ​​a allai fod yn gyfrifol am yr ymosodiad. Daeth cymdogion a’r cynghorwyr eu hunain yn ddisymud i’w weld ac, un diwrnod, ar un o’r ymweliadau hynny, ei brentis, Clywodd Jakub Cech sut y cyfaddefodd yr arweinwyr i fod yn brif feistri’r ymosodiad.

Deorodd yr athro, yn dreisiodd ac yn gandryll, gynllun i analluogi'r cloc a chael dial am yr hyn a wnaed iddo. Gofynnodd i’r cynghorwyr am ganiatâd i fynd i’r cloc, gan honni ei fod eisiau clywed ei beiriant unwaith yn rhagor cyn iddo farw. Yn olaf, fe wnaethant dderbyn. Y diwrnod hwnnw, ymwelodd Hanus a'r prentis â'r cloc a rhoddodd y meistr ei law y tu mewn i'r peiriannau, ei dorri i ffwrdd a a thrwy hynny ddinistrio'r mecanwaith cymhleth ei fod ef ei hun wedi creu. 

Bu farw Hanus y noson honno ac roedd yn amser hir nes iddynt allu trwsio'r cloc. Yn ôl y chwedl, ers marwolaeth y meistr, mae'r cloc wedi'i felltithio ac mae lwc Prague yn dibynnu ar ei weithrediad priodol. Pe bai'r cloc yn stopio ticio, byddai lwc ddrwg yn dod i'r dref.

 

 

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*