Chwilfrydedd Cibeles

Ffynnon Cibeles

Cyflwyno chi cywreinrwydd Cibeles, ffynnon boblogaidd ym Madrid, yn golygu mynd yn ôl ganrifoedd heibio. Dyna pryd y lansiwyd prosiectau i harddu dinas Madrid o safbwynt esthetig neoglasuriaeth.

Roedd Cybele, ym mytholeg Groeg, yn fam y duwiau, ond hefyd yn fath o Duwies y ddaear. Ac ers yr hen amser fe'i cynrychiolir mewn cerbyd a dynnwyd gan lewod fel symbol o ragoriaeth natur (fodd bynnag, mae'r anifeiliaid yn ymgorffori dwy bersonoliaeth fytholegol arall: hypomenau y Atalanta). Eisoes yn oes y Rhufeiniaid, daeth Rea o Magna mater (Mam Fawr), a oedd yn golygu, yn ymarferol, dim ond newid enw, gan fod ei symbolaeth yn parhau i fod yn debyg. Ar ôl gwneud y cyflwyniad angenrheidiol hwn, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai o chwilfrydedd Cibeles i chi.

Chwilfrydedd ei adeiladwaith

llewod Cibeles

Manylyn o lewod y ffynnon

Dechreuwyd adeiladu ffynnon Cibeles ym 1777 fel un o'r elfennau a fyddai'n harddu amgylchoedd y Dôl y Jerónimos, maes presennol o Paseo del Prado. Yn yr un prosiect, mae'r Amgueddfa Gwyddorau Naturiol (sef heddiw, yn union, y Prado), y Gardd Fotaneg Frenhinol a sawl man gwyrdd arall.

Deng mil cilogram o marmor cardinal o ddwy chwarel. Y rhain oedd y montesclaros yn Toledo a reduena yn Madrid. Yn yr un modd, roedd ysbryd clasurol y foment yn rhagweld adeiladu dwy ffynnon arall gyda motiffau mytholegol, a fyddai'n rhai Neifion ac Apollo. Roedd yr holl faes hwnnw, a gwblhawyd eisoes, yn hysbys ymhlith pobl Madrid fel Neuadd Prado, oherwydd dyna lle byddent yn mynd am dro a chael bywyd cymdeithasol.

Fodd bynnag, yn ôl damcaniaeth arall, roedd ffynnon Cibeles wedi'i dynghedu addurno gerddi La Granja de San Ildefonso, yn Segovia. Mewn unrhyw achos, fe'i gosodwyd yn yr hyn a elwid bryd hynny Sgwâr Madrid, Plaza de Cibeles presennol, yn 1782, er na weithiodd hyd ddeng mlynedd yn ddiweddarach.

Newid lleoliad

Y CIbeles oddi uchod

Golygfa o'r awyr o ffynnon Cibeles

Yn union, un o chwilfrydedd y Cibeles yw nad oedd, mewn egwyddor, yng nghanol y sgwâr, ond nesaf i Balas Buenavista. Ym 1895 y symudwyd hi i'r rhan honno o'r stryd, tra ychwanegwyd elfennau eraill ati. Dyma achos y grŵp cerfluniol yn y rhan flaen a llwyfan gyda phedwar cam tri metr o uchder.

Ond hefyd tynnwyd ffigurau arth a draig, yn ogystal â'r pig ei hun trwy yr hwn y daeth y dwfr allan. Oherwydd bod gan y ffynnon hefyd ddefnyddioldeb ymarferol: dyma'r man yr aeth y cludwyr dŵr a thrigolion yr ardal i lenwi eu tanciau. Gyda llaw, cododd y broses foderneiddio hon a ddadl bwysig yn ei amser rhwng Neuadd y Dref ac Academi Frenhinol Celfyddydau Cain San Fernando.

Fodd bynnag, wrth i bobl Madrid barhau i fod angen dŵr, adeiladwyd ffynnon fach arall yng nghornel y sgwâr, yn benodol yn y Swyddfa Bost. Fe'i galwyd yn fuan y ffynnon a daeth yn boblogaidd iawn, cymaint felly nes bod cân wedi'i chysegru iddi a oedd yn dweud "dŵr o Fuentecilla, y gorau y mae Madrid yn ei yfed ...".

Ei grewyr a chwedl

Banc o Sbaen

Banc Sbaen, yn y Plaza de Cibeles

Rhan hefyd o chwilfrydedd Cibeles yw'r cyffiniau y bu'n rhaid i'w hadeiladwyr eu hwynebu a'r chwedlau sy'n gysylltiedig ag ef. Yn union y mae un o'r rhain yn dweud, rhag ofn y gwneir ymgais i ladrata'r Siambr Aur Banc Sbaen, sy'n wynebu'r sgwâr, byddai'r ystafelloedd yn cael eu selio a'u gorlifo â dŵr o ffynnon Cibeles.

O ran yr artistiaid a luniodd yr heneb hon, y pensaer gwych a gyflawnwyd ei ddyluniad Ventura Rodriguez. O'i ran hi, ffigwr y dduwies oedd gwaith y cerflunydd Francisco Gutierrez, tra y mae y llewod yn ddyledus i'r Ffrancod Robert Michael. O ran valances y cerbyd, y maent o Miguel Jimenez, a gafodd 8400 o reais am ei waith.

Mor gynnar â 1791, John o Villanueva gomisiynwyd Alfonso Bergaz ffigurau'r arth a'r ddraig a fyddai'n cael eu tynnu'n ôl yn ddiweddarach. Roedd gan y ddau bibellau efydd yn eu cegau a daeth dŵr allan ohonynt. Gyda llaw, daeth hyn o fordaith ddŵr neu oriel danddaearol o gyfnod Mwslimaidd a ddaeth ag ef a phriodolwyd priodweddau iachâd iddo. Yn ddiweddarach, dau putti a grëwyd gan Miguel Angel Trilles y Antonio Parera. Maent hefyd yn gosod mwy o ffynhonnau dŵr yn ffurfio rhaeadrau a goleuadau lliw a addurnodd yr heneb.

Y "Pretty Covered"

Y Cibeles eira

Y ffynnon wedi'i gorchuddio ag eira

Yn ystod y Rhyfel Cartref, gorchuddiodd yr awdurdodau ffynnon Cibeles â bagiau pridd i'w hamddiffyn rhag bomio. Am y rheswm hwn, fe wnaeth pobl bob amser ddyfeisgar Madrid ei bedyddio fel "y Linda Dan Gorchudd". Mewn gwirionedd, mae wedi'i leoli yng nghanol nerf y ddinas. Mae pob un o gorneli ei sgwâr yn perthyn i gymdogaeth wahanol a strydoedd mor bwysig â eiddo Alcalá a'r Paseo del Prado.

Mae hefyd wedi'i amgylchynu gan bedwar adeilad anferth ym Madrid. Mae'n ymwneud â'r uchod Banc o Sbaen ac o'r Palasau Linares, Telathrebu a Buenavista. Mae'r olaf, sef pencadlys Pencadlys y Fyddin, yn adeiladwaith o'r ddeunawfed ganrif gyda gerddi tebyg i Ffrainc oherwydd yr uchod. Ventura Rodriguez.

O'i ran ef, Telathrebu neu Cibeles mae’n rhyfeddod o arddull eclectig sy’n cynnwys elfennau modernaidd, platersg a baróc. Fe'i hadeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif yn dilyn y prosiect o Joaquin Otamendi y Antonio Palacios. Rydym yn eich cynghori i beidio â cholli ei lobi godidog ac, yn anad dim, i fynd i fyny i'r ysblennydd safbwynt sy'n ei goroni ac yn cynnig golygfeydd hyfryd o ganol Madrid.

O ran palas linares Mae'n em neo-baróc a adeiladwyd ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif. Mae ei ddyluniad oherwydd y pensaer Ffrengig Adolf Ombrecht, yn gyfrifol yn ei dro am gartrefi urddasol moethus eraill megis palas Ardalydd Portiwgal. Ac mae hefyd yn cadw chwedlau niferus.

Dathliadau pêl-droed, un o chwilfrydedd mawr Cibeles

Dathlu yn Cibeles

Dathliad Madrid yn Cibeles

Mae'n debyg eich bod yn gwybod bod y ffont yn cael ei ddefnyddio gan gefnogwyr y Real Madrid i ddathlu eu buddugoliaethau chwaraeon. Yn hytrach, clwb arall yn y ddinas, y Atlético, yn ei wneud yn Neifion. Fodd bynnag, nid oedd y traddodiad hwn felly bob amser.

Hyd at 1991, roedd gan y ddau dîm Cibeles fel lleoliad ar gyfer eu dathliadau. Fodd bynnag, y flwyddyn honno cyfarfuant yn rownd derfynol y Copa del Rey felly penderfynodd cefnogwyr Atlético newid eu rhai nhw trwy ei symud i'r Plaza de Neptuno gerllaw i wahaniaethu eu hunain oddi wrth eu rhai o'r un enw Merengue.

Wedi siociau a diflaniadau

Cibeles yn y nos

Y ffynnon oleu yn y nos

Efallai nad ydych chi'n gwybod bod gan y ffynnon Cibeles replica union yn Ninas Mecsico. Fe'i rhoddwyd gan y gymuned o Sbaenwyr sy'n byw yng ngwlad Aztec a'i urddo yn 1980 gyda phresenoldeb maer Madrid ar y pryd. Enrique Tierno Galvan. Ond nid dyma'r unig un. Ym mhentref cyfagos Getafe y mae un arall lai wedi ei fedyddio fel y cibelinaer nad yw'n fanwl gywir. Mae'n edrych yn debycach i'r un sydd wedi'i osod yn y pellter Beijing, cyfalaf y Gweriniaeth Pobl Tsieina.

diflaniadau

Cibeles a Phalas Telathrebu

Golygfa o ffynnon Cibeles a'r Palas Telathrebu

Ar y llaw arall, fel y dywedasom wrthych, mae'r heneb wedi mynd trwy nifer o ddiwygiadau. Ac, ymhlith cywreinrwydd Cibeles y mae y diflaniad rhai o'r elfennau a ddilëwyd yn y gweithiau hynny. Er enghraifft, ar ddiwedd y XNUMXeg ganrif, fe'i gosodwyd porth i'w warchod, a fyddai'n cael ei dynnu'n ôl gyda'r diwygiad ar ddiwedd yr XNUMXfed ganrif. Ond doedd neb yn gwybod i ble roedd y gratio wedi mynd. Hyd nes y darganfuwyd ei fod wedi cael ei ddefnyddio i amgylchynu pencadlys band biwgl a drwm y Heddlu Bwrdeistrefol Madrid, Yn y Pont Ffrengig.

Digwyddodd rhywbeth tebyg yn gyntaf ffigur arth yr ydym wedi crybwyll eisoes. Pan gafodd ei dynnu o'r cyfadeilad anferth, diflannodd heb i bobl Madrid wybod ble roedd. Yn olaf, darganfuwyd ei fod yn addurno un o deithiau cerdded y Retiro Menagerie. Gyda'r beryn, tynnwyd y brif bibell, a chollwyd y trac hefyd. Yn ei achos ef, ymddangosodd yn gerddi y Casa de Cisneros, a leolir ym Madrid sgwâr y dref.

Ar hyn o bryd, mae'r arth i mewn gerddi Amgueddfa Gwreiddiau Madrid, ynghyd â'r tritonau a'r nereidau a oedd mewn ffynonellau eraill o'r brifddinas, yn benodol yn ffynhonnau'r Paseo del Prado. Gyda llaw, rydym yn eich cynghori i ymweld â'r amgueddfa hon, a agorwyd yn y flwyddyn 2000 ac sydd wedi'i lleoli yn y Ty San Isidro o'r Plaza de San Andrés, oherwydd mae'n ddiddorol iawn.

Ymhlith ei ddarnau yn sefyll allan yr hyn a elwir Ffynnon Gwyrth oblegid, yn ol y chwedl, y syrthiodd mab San Isidro i mewn iddo heb niweidio ei hun. Mwy realistig yw ail-greu'r capel o'r XNUMXeg ganrif cysegredig i'r sanctaidd a'r gwerthfawr iard y dadeni o'r XVI. Ac, wrth eu hymyl, gallwch weld bron i ddwy fil o ddarnau archeolegol sy'n mynd o'r Paleolithig i'r Arab Madrid.

I gloi, rydym wedi dangos rhai i chi cywreinrwydd Cibeles, ffynhonnell boblogaidd o Madrid gyda mwy na dau gan mlynedd o hanes. Ond ni allwn wrthsefyll dweud un arall wrthych. Yn yr un modd â henebion mawr eraill, roedd crëwr yr un hon yn cynnwys ychydig o ddireidi. Mewn un rhan ohono yno broga bach cerfiedig. Os ydych chi eisiau chwarae, ewch ymlaen a cheisiwch ddod o hyd iddo.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*