Corn Affrica

arfordir djibouti

Os oes cyfandir bonheddig, Affrica ydyw. Noble, gyda llawer o gyfoeth a llawer o hanes, ac ar yr un pryd, mor ysbeilio, mor angof. Mae realiti Affrica bob amser wedi ein taro ni ac nid yw'n ymddangos bod unrhyw un yn poeni am ddod o hyd i ateb pendant.

Yn wir, yr hyn a elwir Corn Affrica mae'n un o'r rhanbarthau tlotaf yn y byd. Mae pobl yn marw o newyn, yma lle gwelodd y bod dynol fywyd filoedd ar filoedd o flynyddoedd yn ôl.

corn africa

Affrica

Dyma'r rhanbarth sydd Fe'i lleolir wrth geg y Môr Coch yn y Cefnfor India., oddi ar Benrhyn Arabia. Mae'n benrhyn enfawr sydd heddiw wedi'i rannu'n geowleidyddol yn bedair gwlad: Ethiopia, Eritrea, Djibouti a Somalia. Mae wedi'i fedyddio â'r enw "corn" oherwydd bod ganddo siâp trionglog penodol.

Mae hanes gwleidyddol y rhan hon o'r cyfandir yn un prysur iawn, nid oes trefn wleidyddol nac economaidd sefydlog ac mae hynny oherwydd presenoldeb pwerau tramor, cyn a heddiw. heddiw, oherwydd Mae'n rhan o lwybr y tancer olew. Bendith neu felltith.

puntland

Ond waeth beth fo'r gwrthdaro a ddaw yn sgil ei leoliad daearyddol gwych ar fap y byd, y gwir yw hynny nid yw'r tywydd yn helpu ac fel arfer mae sychder aruthrol sy'n effeithio'n negyddol ar fywydau'r Mae 130 miliwn o bobl yn byw yng Nghorn Affrica.

Tirweddau Affricanaidd

Mae hanes yn dweud hynny wrthym yn y rhan hon o gyfandir Affrica datblygodd Teyrnas Aksum rhwng y XNUMXaf a'r XNUMXg OC. Gwyddai sut i gynnal cyfnewidiadau masnachol ag India a Môr y Canoldir ac mewn rhyw ffordd roedd yn fan cyfarfod rhwng y Rhufeiniaid ac is-gyfandir enfawr a chyfoethog India. Yn ddiweddarach, gyda chwymp yr Ymerodraeth Rufeinig a lledaeniad Islam, dechreuodd y deyrnas, a oedd wedi trosi i Gristnogaeth yn y pen draw, ddirywio.

Roedd problemau ac argyfyngau yn arian cyffredin yma ac maent yn arian cyffredin. Mae'n gyffredin siarad amdano bob amser Ethiopia pan gyfeirir at Orn Affrica a hyny oherwydd mae mwy nag 80% o'r boblogaeth yn byw yn y wlad hon. Hi yw'r ail wladwriaeth fwyaf poblog yn Affrica, y tu ôl i Nigeria, ac mae problemau gwleidyddol bob amser wedi dod i ben mewn rhyfel fwy nag unwaith. Ac mae hynny'n cael ei ychwanegu at y trychinebau naturiol sy'n nodweddiadol o'r rhanbarth.

Ethiopia

Mewn termau economaidd, mae Ethiopia yn ymroddedig i dyfu coffi ac mae 80% o'i hallforion yn disgyn ar yr adnodd hwn. Yn y bôn, gwlad sy'n ymroddedig i amaethyddiaeth a da byw yw Eritrea; Mae Somalia yn cynhyrchu bananas a gwartheg ac mae Djibouti yn economi gwasanaeth.

Eleni, 2022, yn cael ei gofnodi yn Horn Affrica y sychder gwaethaf yn y pedwar degawd diwethaf. Mae'n effeithio ar fwy na 15 miliwn o bobl mewn gwahanol wledydd. Does ganddyn nhw ddim dŵr ar ôl pedwar tymor glawog iawn, ac os bydd y sefyllfa’n parhau mae’n debygol na fydd 15 ond 20 miliwn o bobl yn cael eu heffeithio gan y sefyllfa.

Twristiaeth yng Nghorn Affrica

arfordir somalia

Mae ymweld â Chorn Affrica yn bosibilrwydd a mae teithiau i Ethiopia, Somalia, Somaliland a Djibouti. Mae Somalia wedi bod yn ynysig ers dau ddegawd oherwydd ei hansefydlogrwydd gwleidyddol mawr, ond mae'n dal i gael trefnu grwpiau taith bach i'r brifddinas. Mae Somaliland yn diriogaeth nad yw'n cael ei chydnabod gan weddill y byd, er gwaethaf y ffaith ei bod wedi cynnal annibyniaeth de facto ers 29 mlynedd. Oeddech chi'n ei adnabod?

O'i ran ef, Djibouti yw un o'r gwledydd lleiaf a lleiaf hysbys yn Affrica, gyda llosgfynyddoedd segur, llynnoedd hardd a choedwigoedd. Bach ond hardd, gallem ddweud. Mae Somaliland a Djibouti ar gyrion cyfandir Affrica, dafliad carreg o arfordir y Môr Coch.

llyn hallt Djibouti

Felly gadewch i ni siarad am opsiynau teithio. Un yw mynd ar daith golygfeydd sy'n dechrau am Djibouti i ddarganfod harddwch Llyn Abbe, lle mae teithwyr yn treulio'r nos ar lan y llyn hallt hwn y mae ei ddyfroedd yn newid lliw, ac wedi'i amgylchynu gan greigiau enfawr a gwych. Oddi yma mae'r daith yn parhau Lac Assal, y pwynt isaf uwchben lefel y môr yn Affrica, lle mae halen yn cael ei gasglu. Ac oddi yno, mae'r daith yn parhau i ddarganfod y Anheddiad Otomanaidd Tadjourah dros yr arfordir.

Wedi hynny, mae’r daith yn parhau ar draws yr anialwch tuag at dirweddau aruthrol a gwych Somaliland, gwlad wahanol iawn i Somalia cyfagos. Os ydych chi'n hoffi celf ogof, mae Las Geel yn mynd i chwythu'ch meddwl. Ychydig iawn sy'n hysbys yn y byd ac mae'n brydferth. Ymwelwch hefyd ag adeiladau hanesyddol y Môr Coch, yn y porthladd berbera. Mae poblogaeth y wlad hon yn gyfeillgar, drws agored, felly gall teithwyr archwilio marchnadoedd Hargeisa, mynyddoedd Sheikh…

celf roc yn Affrica

Mae Somaliland yn ei ffordd ei hun, yn wyllt, yn gartref i gymunedau crwydrol ac nid yw wedi newid fawr ddim dros y canrifoedd. Mae'n wir nad yw at ddant pawb, ond os ydych chi'n frwd dros Affrica, mae'n gyrchfan na ellir ei golli ar eich llwybr. Mae'n werth dweud bod etholiadau rhydd bob pum mlynedd.

Mogadishu

O'i ran ef, y daith i Somalia canolbwyntio ar dreulio ychydig ddyddiau i mewn Mogadishu, prifddinas a dinas fwyaf y wlad. Unwaith, rhwng y 70au a'r 80au, cyn y rhyfel cartref a ddechreuodd yn 1991, roedd y ddinas yn cael ei hystyried yn un o'r dinasoedd gorau yn y byd, gyda'i phensaernïaeth glasurol, ei thraethau hardd, ei phorthladd, undeb rhwng Affrica a Asia … Gelwir hi y Perl Gwyn Cefnfor India a gallwch ymweld â'r palas arlywyddol, beddrod y Jubek a hyd yn oed siarad â myfyrwyr prifysgol o Brifysgol Juba.

puntland

Gall cyrchfan arall fod Puntland, gwladwriaeth ymreolaethol a gyhoeddwyd yn Somalia sydd yng ngogledd-ddwyrain Gweriniaeth hunangyhoeddedig Somaliland y buom yn siarad amdani’n gynharach. Puntland neu Puntland yn rhan o Somalia Eidalaidd yn y cyfnod trefedigaethol, ond ym 1998, gwnaeth y penderfyniad i ddod yn annibynnol. Wrth gwrs mae'r sefyllfa'n gwrthdaro, ond os ydych chi'n hoffi antur gallwch chi fynd. Mae ganddi arfordir hir a hardd, hinsawdd gynnes braf a thraethau hardd. Mae ganddo fynediad i Gwlff Aden a Chefnfor India ac mae’n brydferth i’w hwylio ond…mae yna fôr-ladron.

tirweddau corn Affrica

A beth am Ethiopia? Yn y wlad hardd hon, gall teithwyr gwrdd Harar, Safle Treftadaeth y Byd, gyda hyenas gwyllt a hen strydoedd, Marchnad Dire Dawa sy'n gweithio y tu mewn i hen ddinas gaerog, ac wrth gwrs, y brifddinas Addis Ababa. 

Y gwir yw hynny heddiw gallwch ymweld â Horn Affrica, gwneud twristiaeth, bob amser ar daith ac yn ofalus. Mae gan y teithiau tywys weithrediadau diogelwch a chredaf na allwch feddwl am ffordd arall o ddod i adnabod y rhan hon o Affrica.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*