cwch hwylio mwyaf y byd

Maen nhw'n dweud bod ers peth amser bellach y galw am cychod hwylio mawr mae wedi bod yn tyfu ac, yn ôl gweithgynhyrchwyr a gwerthwyr, o 2019 ymlaen yn llythrennol y daeth popeth i'r entrychion wrth i nifer y biliwnyddion a achosodd y pandemig dyfu. Byd trist ein byd ni, ac er bod rhai wedi colli eu swyddi roedd eraill wedi ennill mwy o filiynau...

Heddiw mae'r farchnad eisiau cychod hwylio mwy a mwy ac yn ôl yr hyn maen nhw'n ei ddweud, megis dechrau mae hyn. Yr adeiladwr cychod hwylio pwysicaf yw'r cwmni Almaenig Lürssen, gydag wyth iard longau wedi'u lleoli yng ngogledd y wlad Ewropeaidd honno. Mae dylunwyr, perchnogion a hysbysebwyr yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau, yn y pen draw, bod dymuniadau'r rhai sy'n gosod y biliau yn cael eu gwireddu. Heddiw, y cwch hwylio mwyaf yn y byd yw'r un a welwch yn y ffotograff, yr Azzam. Ydyn ni'n ei wybod?

Azzam, y cwch hwylio mwyaf yn y byd

Heddiw y cwch hwylio mwyaf yn y byd Mae'n 180 metr o hyd, er erbyn 2024 mae un ar y ffordd sy'n mesur 183 metr. Yn fwy na hynny, mae'r cwmni adeiladu cychod hwylio o'r Almaen y buom yn siarad amdano yn gynharach yn dweud hynny dim ond mater o amser sydd cyn i'r cychod hwylio ddod yn gychod hwylio gwych o 200 metr o hyd. Dyna'r duedd.

Felly, yr Azzam yw'r cwch hwylio mwyaf sy'n 180 metr o hyd. Dyma'r cwch hwylio preifat drutaf ers 2013 ac yn wreiddiol roedd 35 metr yn fyrrach. Adeiladwyd yr Azzam gan Lürssen o dan arweiniad y peiriannydd Mubarak Saad al Ahbadi. Wedi cost o 600 miliwn o ddoleri, dim ond ar gyfer adeiladu, ac yn y broses fe dyfodd a thyfodd a thyfodd nes iddo gyrraedd y pen hir.

Cafodd y cwch hwylio ei siartio ym mis Ebrill 2013. Adeiladwyd gan y cwmni Almaenig Lürssen Yatchs, a ddyluniwyd gan Nauta Yatchs a gyda dyluniad mewnol gan Christophe Leoni, Adeiladwyd mewn cyfanswm o dair blynedd, amser cofnod. Flwyddyn yn gynharach, yn 2012, trosglwyddwyd yr Azzam o'i argae gwreiddiol 170 metr o hyd i un 220 metr mwy i orffen y gwaith. Ar ddiwedd 2009 y dechreuodd y dur ar gyfer y llong gael ei dorri ac felly, yn 2013, daeth y gwaith i ben o'r diwedd.

y cwch hwylio hwn Mae ganddo le ar gyfer 36 o westeion ac isafswm criw o 50 o bobl ac uchafswm o 80 o aelodau criw.. Mae ganddo ystafell hyfforddi golff a champfa, ac mae'r tu allan yn serol. Mae hyd ei brif neuadd yn 29 metr a man agored o 18 metr heb unrhyw bileri cynnal, rhywbeth bendigedig. I roi lle i gymaint o westeion mae yna 50 o ystafelloedd ac nid oes gan y dec, wel, fannau agored mawr iawn.

Mae llofnod y llinellau allanol, y proffil Nauta Design, stiwdio a sefydlwyd gan Mario Pedol, ac o edrych arno o bellter mae'n ymddangos yn llai nag o edrych arno'n agos. Manteision dylunio gofalus.

Yn ôl y ffotograffau sy'n cylchredeg ar y llong, mae'n Mae ganddo chwe dec ac mae'r dyluniad wedi technoleg i ofalu am yr amgylchedd, gyda gostyngiad mewn allyriadau carbon monocsid ac sŵn. Tybir hefyd bod y pŵer ychwanegol o'r injans yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y system dihalwyno dŵr i'w droi'n ddŵr yfed.

Ond nid llong araf mo'r Azzam, fel y gallech feddwl oddi wrth ei faint (y peth hwnnw am gewri yn araf). Nid yw hyn yn wir, mae'r Azzam yn llong gyflym bod yn gallu cyrraedd cyflymder o hyd at 31 not diolch i'w ddau dyrbin gasoline a dwy injan diesel sy'n pweru pedair jet. Yr Azzam yn pwyso tua 14 mil o dunelli ac mae gan ei danc tanwydd gapasiti ar gyfer miliwn litr o danwydd. Amcangyfrifir mai cyfanswm y gost oedd 605 miliwn, tua 100 miliwn yn fwy na'r trydydd cwch hwylio mwyaf yn y byd, at ddefnydd preifat, y Eclipse.

Ond a gomisiynodd y gwaith o adeiladu'r cwch hwylio gwych hwn? Yn amlwg, Arab gyda llawer o arian: y Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Llywydd yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Yn ôl pob tebyg, gellir ei rentu ar gyfer siarter, ond dim ond rhagdybiaeth ydyw. A beth yw ystyr yr enw? Penderfyniad.

Mae'n debyg nad oes gan lywydd UEA ddiddordeb mawr mewn faint mae'n ei gostio i gynnal a chadw'r cwch bach hwn, ond mae'n ddrud iawn mewn gwirionedd. Mae'n ymddangos bod 10% o'i gost yn cael ei wario arno cynnal a chadw blynyddol. Hynny yw, rhai 60 miliwn o ddoleri y flwyddyn.

Os oes cwch hwylio mwyaf yn y byd rhaid cael a cwch hwylio ail fwyaf yn y byd… Mae hynny'n iawn, i gloi erthygl heddiw yr wyf yn cyflwyno y cwch hwylio eclipse super. ei pherchenog yw Roman Abramovih, biliwnydd o Rwseg, dyn busnes, perchennog ymhlith pethau eraill Chelsea FC yr Uwch Gynghrair. Mae ei adeiladu yn para pum mlynedd ac yn costio 409 miliwn o ddoleri, felly mae ei bris presennol, gyda'r uwchraddio a wnaed ers hynny, yw 620 miliwn.

 

Mae cynnal y llong hon yn costio 65 miliwn y flwyddyn. Cwch hwylio gyrru trydan diesel yw'r Eclipse, ei injans yw Azipod ac mae ei ddyluniad mewnol yn cynnwys llofnod y tŷ Saesneg Terence Disdale Design, Mae dec preifat y perchennog yn 56 metr o hyd a gall gynnwys 36 o westeion, mewn 18 caban, gyda chriw o 66 o bobl. Mae'n llong foethus, efallai'n fwy cain na'r Azzam.

Mae'n ychwanegu tri helipad a phwll nofio 16-metr i ymlacio yng nghanol y môr a hynny, pan nad oes neb yn ei ddefnyddio, yn cael ei guddio i ddod yn llawr dawnsio gyda lle i dân da i losgi. Rhaid dweud pan ymddangosodd yr Azzam, roedd yr Eclipse yn llythrennol wedi'i eclipsio, ond heb amheuaeth mae cwch y Rwsiaid yn dal i fod yn gwch hwylio gwych ymhlith cychod hwylio gwych.

Yn amlwg, mae'r rhestr o gychod hwylio drud yn y byd yn mynd ymlaen. Dywedasom eisoes ar y dechrau bod mwy a mwy o alw am y llongau hyn o bryd i'w gilydd oherwydd bod nifer y biliwnyddion nad ydynt bellach yn gwybod beth i'w wneud â chymaint o arian yn eu cyfrifon wedi cynyddu.

Y cychod hwylio nesaf ar y rhestr yw'r Dilbar, gan biliwnydd Wsbeceg Alisher Asmanov, 156 metr, y Mahrousa, 145.72 metr, cwch hwylio arlywyddol yr Aifft a'r XNUMXeg ganrif ynteu y Flying Fox, 136 metr, a rentwyd unwaith gan Beyonce a Jay Z.

El Dubai, gan Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum o Dubai, gyda 162 metr o hyd, Y Gogledd pleidleisio yn 2021 hefyd o Lürsse, y REV 183-metr ond nid moethus ond mae alldaith yn dal i gael ei hadeiladu a disgwylir pleidlais arno yn 2024 ac yn olaf, yng Ngwlad Pwyl mae'r 910-metr Y120 yn y broses ddylunio.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)