Diwylliant Philippine

Gwyliau a diwylliant Philippine

Gelwir y Filipinos yn ymsefydlwyr mewn sawl rhan o'r byd oherwydd eu bod yn cael eu hystyried fel chameleons ... maent yn addasu'n hawdd i'r gwahanol amgylcheddau y gallent fod yn rhan ohonynt. Maent yn datblygu i oroesi, maent yn gwybod beth yw goroesi.

Enwyd Gweriniaeth Philippines er anrhydedd i'r Brenin Philip II o Sbaen ym 1543. Daw Filipinos yn wreiddiol o ran ddeheuol Asia. Mae gwreiddiau o China, India, yr Unol Daleithiau a Sbaen, pobl a briododd Filipinos felly mae yna lawer o gymysgedd o ddiwylliannau ymhlith eu pobl. Mae 79 o grwpiau ethnig brodorol yn ffurfio'r bobl Ffilipinaidd ac yn ôl Wikipedia, mae'r pum canrif ddiwethaf wedi cael effaith fawr o ran y gymysgedd ddiwylliannol ym mhoblogaethau Asiaidd a Gorllewinol.

Arweiniodd teyrnasiad trefedigaethol y Sbaenwyr ym 1570-1898, yn ogystal ag teyrnasiad yr Americanwyr ym 1903-1946, at ehangu gwerthoedd Cristnogol a hunaniaeth newydd i bob Filipinos yn ychwanegol, rhoddodd y rhyngweithio â diwylliannau gwledydd eraill fel Tsieina, India, Indonesia a Malaysia gyffyrddiad Asiaidd a phenodol â threftadaeth ddiwylliannol Ynysoedd y Philipinau.

Iaith

Iaith Philippine

Yn Ynysoedd y Philipinau amcangyfrifir bod 175 o ieithoedd yn cael eu siarad ac mae bron pob un ohonynt yn cael eu dosbarthu fel ieithoedd Maleieg-Polynesaidd a rhyw wyth deg o dafodieithoedd.. Ymhlith yr ieithoedd hyn mae 13 sy'n frodorol gyda bron i filiwn o siaradwyr.

Am fwy na thair canrif yn Ynysoedd y Philipinau, Sbaeneg oedd yr iaith swyddogol o dan reol trefedigaethol Sbaen. Fe'i siaradwyd gan 60% o'r boblogaeth. Ond dechreuodd y defnydd o Sbaeneg ddirywio ar ôl i'r Unol Daleithiau feddiannu'r Philippines yn yr 1900au, ac ym 1935 enwodd Cyfansoddiad Philippine Sbaeneg a Saesneg fel ieithoedd swyddogol. Ond ym 1939 daeth yr iaith Tagalog yn iaith genedlaethol swyddogol. Enwyd yr iaith a enwir fel "Ffilipineg" ym 1959 a Er 1973 a hyd at y presennol, Ffilipineg a Saesneg yw'r ieithoedd mwyaf cyffredin ymhlith ei thrigolion.

Diwylliant yn y Philippines

Traddodiadau diwylliant Philippine

Mae Ynysoedd y Philipinau yn wlad sydd wedi amrywio'n fawr yn dibynnu ar ddylanwadau diwylliannol, er bod y rhan fwyaf o'r dylanwadau hyn yn ganlyniad y cytrefiadau a gawsant, felly diwylliant Sbaen a diwylliant yr Unol Daleithiau yw'r rhai mwyaf amlwg. Ond er gwaethaf yr holl ddylanwadau hyn, mae diwylliant Asiaidd hynafol y Filipinos yn parhau i gael ei weld yn glir yn eu ffordd o fyw, yn eu credoau ac yn eu harferion.. Mae diwylliant y Filipinos yn adnabyddus ac yn cael ei werthfawrogi gan lawer o bobl ledled y byd. Dyma rai ffeithiau diddorol am ddiwylliant Ffilipinaidd:

  • Mae Filipinos yn hoff iawn o gerddoriaethMaent yn defnyddio deunyddiau amrywiol i greu sain ac yn hoffi cynrychioli dawnsfeydd a grwpiau canu.
  • Mae'r Nadolig yn un o'r dathliadau mwyaf poblogaidd gan Filipinos. Mae teuluoedd yn ymgynnull ar Ragfyr 24 i ddathlu'r "Noswyl Nadolig" draddodiadol. Mae'r flwyddyn newydd hefyd yn cael ei dathlu trwy gasglu holl aelodau'r teulu eto. Mae'n cael ei ddathlu gyda dillad a ffrwythau wedi'u gwau ar y bwrdd.
  • Mae Filipinos yn arbenigwyr mewn chwaraeon, yr un draddodiadol o'r wlad yw Arnis sy'n fath o grefft ymladd. Er eu bod hefyd yn mwynhau gwylio gemau pêl-fasged, pêl-droed neu focsio.
  • Mae teulu'n bwysig iawn iddyn nhw a hefyd yn cynnwys ewythrod, neiniau a theidiau, cefndryd a pherthnasoedd allanol eraill fel rhieni bedydd neu ffrindiau agos iawn. Mae gan y plant rieni bedydd cariadus a phan nad yw'r rhieni yno y neiniau a theidiau sy'n gofalu am y rhai bach. Mae'n gyffredin i deuluoedd weithio gyda'i gilydd yn yr un cwmnïau. Mae yna wahanol ddosbarthiadau cymdeithasol.

Rhai ffeithiau diddorol am ddiwylliant Ynysoedd y Philipinau

Marchnad Philippines

Mae'r diwylliant Philippine wedi'i ffurfio o ganlyniad i gymysgedd o ddylanwadau tramor ac elfennau brodorol, fel y soniais am linellau uchod.

Er bod theatr, llenyddiaeth a kundimans traddodiadol (caneuon serch) yn yr iaith leol wedi adennill amlygrwydd gyda dyfodiad mudiad Popular Power Corazón Aquino, heddiw bydd ymwelwyr yn dyst i basiantau harddwch, operâu sebon, ffilmiau gweithredu Ffilipinaidd a grwpiau cariad a cherddoriaeth leol wedi'u hysbrydoli gan bop y gorllewin. .

Dim ond 10% o Filipinos (y grwpiau llwythol lleiafrifol diwylliannol neu Ffilipinaidd fel y'u gelwir) sy'n cynnal eu diwylliant traddodiadol. Mae tua thrigain o claniau ethnig, gan gynnwys y Badjao, nomadiaid y môr sy'n byw yn archipelago Sulú, a headhunters Kalinga, yng ngogledd Bontoc.

Merched Philippine

Ynysoedd y Philipinau yw'r unig wlad Gristnogol yn Asia, cred sydd gan fwy na 90% o'r boblogaeth. Y grŵp crefyddol lleiafrifol mwyaf yw'r Mwslim, a'i ynys yw Mindanao ac archipelago Sulú. Mae yna hefyd eglwys Philippine annibynnol, rhai Bwdistiaid, a nifer fach o animeiddwyr.

Mae daearyddiaeth a hanes Ynysoedd y Philipinau wedi cyfrannu at luosogrwydd yr ieithoedd presennol, sydd oddeutu wyth deg o dafodieithoedd i gyd.. Datblygwyd y cysyniad o iaith genedlaethol ar ôl Rhyfel Sbaeneg-America 1898, ac ym 1936 dyfarnwyd mai Tagalog oedd yr iaith genedlaethol, er gwaethaf y ffaith bod ymgeiswyr eraill ar gyfer y teitl hwn, fel Cebuano, Hiligaynon ac Ilocano.

Fel y soniais uchod, ym 1973 cytunwyd mai Ffilipineg fyddai'r iaith swyddogol. Mae'n iaith sy'n seiliedig ar Tagalog, ond sy'n ymgorffori elfennau o ieithoedd eraill y wlad. Er gwaethaf popeth, Saesneg yw'r un a ddefnyddir fwyaf mewn masnach a gwleidyddiaeth.

Bwyd nodweddiadol Philippine

Mae bwyd Philippine wedi derbyn dylanwadau Tsieineaidd, Maleieg a Sbaenaidd. Mae'r byrbryd yn dynodi'r byrbrydau canol bore a chanol y prynhawn tra bod y pulutan (archwaethwyr) yn cael diodydd alcoholig. Ar gyfer cinio, mae sgiwer cig barbeciw neu fwyd môr yn cael eu styled.

Ymhlith y prydau mwyaf cyffredin, sydd bob amser yn cael eu gweini â reis, mae cig a llysiau wedi'u coginio â finegr a garlleg, grwpiwr wedi'i grilio, stiwiau cig ac amrywiaeth eang o gawliau: reis, nwdls, cig llo, cyw iâr, afu, asgwrn pen-glin, rhostiau neu llysiau sur.

Mae sleisys papaia gwyrdd, pysgod wedi'u eplesu neu past berdys, a darnau o groen porc creisionllyd yn cyd-fynd â'r llestri. Mae'r halo-halo yn bwdin wedi'i seilio ar rew wedi'i falu gyda caramel a ffrwythau, pob un wedi'i orchuddio â llaeth powdr.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*