Diwylliant yr Almaen

Yr Almaen yng nghanol Ewrop ac ar ôl Rwsia hi yw'r wlad gyda nifer fwyaf o drigolion y cyfandir, gydag 83 miliwn o bobl yn byw yn ei 16 talaith. Mae wedi bod yn Ffenics o hanes mewn gwirionedd oherwydd nid oes amheuaeth ei bod wedi cael ei haileni gyda gogoniant mawr ar ôl y rhyfel ac ymraniad y wlad.

Ond sut mae diwylliant yr Almaen? A yw'n wir eu bod yn bobl drefnus a llym iawn? A oes lle i hiwmor da a chymdeithasgarwch ai peidio? Mae'r erthygl heddiw yn Actualidad Viajes yn ymwneud â diwylliant yr Almaen.

Yr Almaen

Mae hanes y wlad hon yn hir ac mae bob amser, mewn un ffordd neu'r llall, wedi cymryd rhan yn y digwyddiad Ewropeaidd pwysicaf. I lawer, fodd bynnag, mae'r Almaen yn mynd i mewn i hanes y Trefn y Natsïaid ym 1933, llywodraeth sy'n mynd â hi i'r Ail Ryfel Byd ac i fod yn ysgutor un o drasiedïau mwyaf erchyll gwareiddiad dynol, y Holocost.

Yn ddiweddarach, ar ôl y rhyfel, byddai rhaniad y diriogaeth rhwng Gweriniaeth Ffederal yr Almaen a Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen, rhan gyfalafol a rhan gomiwnyddol dan lywodraeth Sofietaidd. Ac felly byddai ei fywyd yn mynd heibio tan ddiwedd yr ugeinfed ganrif bron pan welodd y rhai ohonom sydd dros 40 oed ar y teledu y Cwymp Wal Berlin a dechrau oes newydd.

Heddiw mae'r Almaen yn sefyll fel pŵer economaidd y byd, arweinydd diwydiant a thechnoleg, gyda system feddygol gyffredinol dda, addysg gyhoeddus am ddim a safon byw dda.

Diwylliant yr Almaen

Yn yr Almaen mae a ystod eang o grefyddau, arferion a thraddodiadau cynnyrch mewnfudo, ond er hynny, gyda'r cyfoeth hwn, mae yna gysonion penodol y gellir eu nodi yn ymddygiad yr Almaen.

Mae'r Almaen yn wlad o feddylwyr, athronwyr a dynion busnes. Fel enwadur cyffredin gwych, gellir dweud heb ofni gwall hynny Mae'r Almaenwyr yn rhesymegol ac yn rhesymol a hyny, felly, hefyd maent wedi'u strwythuro ac yn drefnus. Yn yr ystyr hwn, y prif gysonyn y gall rhywun ei enwi yw y puntoldeb.

Fel y Japaneaid, Mae Almaenwyr yn bobl brydlon ac mae hynny'n gwneud popeth sydd angen gweithio ar amser i wneud hynny. Rwy'n siarad am gludiant neu ofal mewn adeiladau cyhoeddus. Dilynir gorchymyn ac mae gwneud hynny yn sicrhau'r canlyniadau gorau. Nid yw trenau'n hwyr yma, nid yw bysiau nac awyrennau'n hwyr, ac mae clociau bob amser yn gweithio'n dda. Dilynir y cynlluniau i'r llythyr, gan ddilyn yr arwyddair hwnnw sy'n darllen rhywbeth fel "prydlondeb yw caredigrwydd brenhinoedd."

Felly, os ydych chi'n mynd i ryngweithio ag Almaenwr, mae'n well i chi fod yn brydlon a pharchu'r amserlenni rydych chi wedi'u sefydlu. Hyd yn oed rheol ddigamsyniol yw ei bod yn well cyrraedd bum munud cyn yr amser penodedig nag un munud yn hwyr.

Ar y llaw arall, er bod gan yr Almaenwyr enw da am fod yn oer mae syniadau teulu a chymuned wedi'u gwreiddio'n dda. Mae'r gymuned yn dilyn y rheolau ac felly nid oes unrhyw broblemau cydfodoli p'un ai mewn cymdogaeth, tref, dinas neu'r wlad gyfan. Gwnaed y rheolau i'w dilyn.

La cydraddoldeb rhyw mae'n rhywbeth sy'n cael ei feddwl a'i ystyried. Mewn gwirionedd, yn ddiweddar datganodd y Canghellor Merkel ei hun, ar ôl bod yn dawel am gyfnod, yn ffeministaidd. Mae'r wlad yn parchu hawliau'r gymuned LGTB ac am ychydig yn awr y polisïau mewnfudo.

Yn amlwg, nid oes unrhyw beth yn hawdd, mae yna grwpiau asgell dde yng nghymdeithas yr Almaen nad ydyn nhw'n hoff o amlrywiol ond ar y pwynt hwn yn y byd ... a yw'n gwneud unrhyw synnwyr siarad am burdeb a stwff? Ar wahân i fod yn wirion. Mae 75% o boblogaeth yr Almaen yn drefol a dyma lle mae pobl yn fwy rhyddfrydol ac agored ar y materion hyn.

Ers cryn amser bellach, mae'r Almaen wedi dod yn bryderus am y gofalu am yr amgylchedd a chynhyrchu ynni adnewyddadwy, buddsoddi mewn tanwyddau newydd neu leihau llygredd, annog ailgylchu ac eraill.

O ran y system addysgol, mae ganddo un o'r systemau addysgol gorau yn y byd ac etheg waith sy'n dod o'r gorffennol ac nad yw'n ymddangos ei bod am lacio. Beth bynnag, yma gweithir 35-40 awr yr wythnos ar gyfartaledd ac mae'r niferoedd hyn ymhlith yr isaf yn Ewrop heb golli cynhyrchiant. Ac mae hynny ymhlith y trefi sy'n cymryd y nifer fwyaf o wyliau.

Rydyn ni eisoes yn gwybod faint maen nhw'n hoffi'r haul a sut maen nhw'n ceisio, er enghraifft, traethau Sbaen.  Mae teithio y tu allan i'r wlad yn bwysig iddyn nhw i'r pwynt bod y data'n dangos bod Almaenwyr yn gwneud mwy o deithiau rhyngwladol y pen nag Ewropeaid eraill. Ble wyt ti'n mynd? Wel, i Sbaen, yr Eidal, Awstria ...

Beth ydy'r symbolau diwylliannol o'r wlad hon? Er ei bod yn wlad Gristnogol yn hanesyddol, heddiw mae ganddi boblogaeth Fwslimaidd fawr felly mae'r lleuad a seren Islam wedi dod yn rhan o ddiwylliant symbolaidd yr Almaen. Gallwn hefyd enwi pobl sy'n symbolaidd fel Marx, Kant, Beethoven neu Goethe, Er enghraifft.

A beth am y Diwylliant bwyd yr Almaen? Mae hyn yn ymwneud â pharatoi bwyd lle y cige yn boblogaidd iawn ac mae bron bob amser yn bresennol ym mhob pryd o'r dydd, ynghyd â'r padell a tatws, Y selsig, Y caws, Y picls. Mae mynd allan i ginio yn boblogaidd a heddiw ychwanegir bwytai grwpiau ethnig eraill hefyd, felly mae'r bwyd yn amrywiol iawn.

Mae'n hysbys bod Almaenwyr yn ei hoffi'n fawr iawn Cwrw felly mae'n feddw ​​y tu allan a'r tu mewn i'r tŷ. Y tu ôl i gwrw daw gwin, brandi ... ond cwrw yw'r frenhines absoliwt fel y gwyddoch eisoes. Ond a oes mwy o draddodiadau Almaeneg y gallwn siarad amdanynt? Wrth gwrs, mae yna gyntaf y gwyliau crefyddol, yn Gristnogion ac yn Brotestaniaid, neu bellach yn Islamaidd, neu hefyd y traddodiadau mwy seciwlar fel y poblogaidd amser te a elwir yn kaffee und kuchen.

Adeg y gwisg draddodiadol rhaid i chi enwi'r enwog lederhosen, a ddefnyddir gan bobl y wlad, sydd â chysylltiad agos â'r diwylliant Bafaria neu Tyrolean. Yn achos menywod, y wisg nodweddiadol yw dirndl, siwt gyda blows a sgert liwgar iawn nad ydyn nhw, yn amlwg, yn cael eu defnyddio hyd yn oed yng nghefn gwlad, ond sy'n cael eu defnyddio mewn gwyliau cwrw neu ddigwyddiadau gwerin eraill.

Yn olaf, mae'r rhain yn gyffredinolrwydd ac yn sicr, os ydych chi'n teithio ledled yr Almaen, fe welwch amrywiadau, mwy o bobl agored, mwy o bobl gaeedig, pentrefi mynydd hardd, dinasoedd tawel iawn, yn y de, y de-orllewin a'r gorllewin llawer o wyliau poblogaidd sydd wedi'u hailadrodd. am ganrifoedd (er enghraifft yr orymdaith pen-blwydd Rhyfel 30 Mlynedd), marchnadoedd lliwgar yn gwerthu bwydydd nodweddiadol neu ddinasoedd gwirioneddol gosmopolitaidd. Mae yna i ddewis ohonynt.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*