9 ffilm i'w gwylio cyn mynd i Rufain

Os ydych chi'n cynllunio'ch taith i'r Eidal, rhwng yr holl ddinasoedd y gallwch ymweld â nhw yn y wlad, Mae'n debyg bod Rhufain yn arhosfan orfodol ar eich llwybr. Os ydych chi am ddarganfod y ffilmiau i'w gweld cyn mynd i Rufain, y peth cyntaf y dylem dynnu sylw ato yw bod y Dinas Tragwyddol wedi cymryd rhan enfawr ym myd y sinema. Ac mae hyn mewn tapiau wedi'u gosod yn ei wreiddiau ac yn ei ffurfwedd gyfredol.

O ran y cyntaf, bu genre ffilm gyfan hyd yn oed sy'n ail-greu Rhufain glasurol: y peplwm. Ac, fel ar gyfer yr ail, o'r Neorealiaeth Eidalaidd i ddiwydiant Hollywood wedi dewis prifddinas Yr Eidal fel lleoliad i lawer o'i ffilmiau. Ond, heb ragor o wybodaeth, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi rai o'r ffilmiau i'w gwylio cyn mynd i Rufain.

Ffilmiau i'w gweld cyn mynd i Rufain: o'r peplwm i'r sinema heddiw

Fel y dywedasom wrthych, mae'r ffilmiau y dylech eu gweld cyn mynd i Rufain yn cymryd y ddinas fel lleoliad. Ond, ar ben hynny, mae llawer ohonyn nhw'n ei wneud un cymeriad arall mae hynny'n dylanwadu a hyd yn oed yn pennu bywydau'r prif gymeriadau. Rydyn ni'n mynd i weld rhai o'r ffilmiau hyn.

'Ben Hur'

Poster 'Ben-Hur'

Poster ar gyfer 'Ben-Hur'

Pe baem yn siarad am genre sinematograffig y peplwm, mae'r ffilm fawr hon yn Hollywood yn un o'i samplau gorau. Cyfarwyddwyd gan William wyler a serennu Charlton heston, Stephen boyd, Jack hawkins y Haya Harareet, yn seiliedig ar y nofel ddienw gan Wallace Lewis.

Mae'r ffilm yn dechrau yn Jwdea blwyddyn XNUMX ein hoes. Yr aristocrat Judá Ben-Hur cyhuddir ef yn anghyfiawn o wrthwynebiad i'r Rhufeiniaid a'i ddedfrydu i galïau. Ar ôl cwrdd â Iesu Grist a mynd trwy lawer o ddirprwyon, mae'r prif gymeriad yn cyrraedd Rhufain wedi'i droi'n ddyn cyfoethog ac yn gystadleuydd mewn rasys cerbydau. Ond dim ond un nod sydd ganddo: dial ar ei hen ffrind Mesala, sy'n gyfrifol am garcharu ei fam a'i chwaer.

Roedd gan 'Ben-Hur' gyllideb o bymtheg miliwn o ddoleri, y mwyaf ar gyfer ffilm tan hynny. Gweithiodd mwy na dau gant o weithwyr ar adeiladu ei addurniadau, a oedd yn cynnwys cannoedd o gerfluniau a ffrisiau. Yn yr un modd, roedd cant o wniadwres yn gyfrifol am greu'r gwisgoedd. Y. yr olygfa ras cerbydau Mae'n un o'r enwocaf yn hanes y sinema.

Agorodd y ffilm yn Efrog Newydd ar Dachwedd 18, 1959 a daeth yr ail ffilm grosio uchaf hyd yn hyn ar ôl 'Gone with the Wind'. Fel pe na bai hynny'n ddigonol, cafodd un ar ddeg Oscars, gan gynnwys y Llun Gorau, y Cyfarwyddwr Gorau, a'r Actor Gorau. Beth bynnag, mae'n dal i gael ei ystyried yn un o'r ffilmiau gorau yn hanes y sinema.

'Gwyliau yn Rhufain'

Plaza de España

Ffilmiwyd Plaza de España, lle ffilmiwyd un o olygfeydd enwocaf 'Gwyliau Rhufeinig'

Ffilm arall wedi'i chyfarwyddo gan William wylerEr bod ganddo thema wahanol iawn, mae hefyd yn un o'r ffilmiau i'w gweld cyn mynd i Rufain. Yn yr achos hwn, mae'n gomedi ramantus yn serennu Audrey Hepburn y Gregory Peck. Y cyntaf yw anna, tywysoges sydd, ar ôl dianc o’i entourage, yn treulio diwrnod a noson yn y ddinas fel unrhyw Rufeinig.

Cafodd ei saethu yn stiwdios enwog Cinecittá, yn agos iawn at brifddinas yr Eidal ei hun. Wedi'i henwebu ar gyfer saith Gwobr Academi, enillodd dair gan gynnwys yr Actores Orau ar gyfer yr Audrey bythgofiadwy. Yn yr un modd, golygfeydd fel yr un gyda'r ddau brif gymeriad ar risiau'r Sgwâr Sbaen neu fod y daith beic modur wedi mynd i lawr yn anodau'r sinema.

'La dolce vita', clasur arall ymhlith y ffilmiau i'w gweld cyn mynd i Rufain

Golygfa o 'La dolce vita'

Yr olygfa enwocaf o 'La dolce vita'

Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan Federico Fellini ym 1960, mae hefyd wedi cael ei gymeradwyo'n unfrydol fel un o'r clasuron yn hanes ffilm. Perfformiodd am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Cannes y flwyddyn honno a dyfarnwyd y Palmwydd euraidd, er iddo gael llai o lwc yn yr Oscars gan mai dim ond yr un â'r dyluniad gwisgoedd gorau a gafodd.

Ei brif gymeriadau yw Marcelo mastroianni, Anita ekberg y Anouk Aimée. Mae'r plot yn adrodd sawl stori annibynnol y mae eu cyswllt cyffredin yn ddinas Rhufain ei hun a'r ardal o'i chwmpas. Hefyd yn yr achos hwn byddwch yn adnabod golygfa fythgofiadwy: golygfa'r ddau gymeriad sy'n ymdrochi yn yr Ffynnon Trevi.

'Annwyl Ddyddiadur'

Llun gan Nanni Moretti

Nanni Moretti, cyfarwyddwr 'Annwyl bapur newydd'

Ffilm hunangofiannol y mae ei chyfarwyddwr a'i phrif gymeriad, Nani Moretti, yn sôn am ei brofiadau yn y Ddinas Tragwyddol. Mae'n cynnwys tair pennod annibynnol ac mae'n cyfuno comedi â rhaglen ddogfen. Fe'i rhyddhawyd ym 1993 ac, y flwyddyn ganlynol, cafodd y Palmwydd euraidd yn Cannes a hefyd y wobr am y cyfarwyddwr gorau.

Yn adnabyddus iawn yw'r golygfeydd lle mae'r prif gymeriad yn teithio'r ddinas ar gefn ei Vespa yn esbonio'r rhesymau pam ei fod yn caru cymdogaethau fel y Pont fflaminio o Garbatella. Os ydych chi am gael gwybodaeth am ardaloedd llai hysbys a chanolog Rhufain, rydym yn argymell eich bod yn gwylio'r ffilm hon.

'Rhufain, dinas agored'

Golygfa o 'Rhufain, dinas agored'

Golygfa o 'Rhufain, y ddinas agored'

Tôn llawer llai caredig sydd â'r ffilm hon o Roberto Rosellini am y tro cyntaf ym 1945. Wedi'i osod yn yr Ail Ryfel Byd, mae'n adrodd sawl stori y mae eu prif gymeriadau wedi'u cysylltu â'r gwrthiant yn erbyn y Natsïaid.

Fodd bynnag, un o'r cymeriadau allweddol yw'r offeiriad tad Pietro, sy'n cael ei saethu gan yr Almaenwyr yn y diwedd ac yn drawsgrifiad o Luigi morosini, clerig a gynorthwyodd y gwrthsafiad ac a arteithiwyd ac a laddwyd amdano.

Yn yr un modd, rôl Pîn-afal, dynes yn cael ei chwarae gan Ana Magnani. Ynghyd â hyn, y cast yw Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Nando Bruno, Harry Feist a Giovanna Galletti. Mae'n dâp mor amrwd nes bod ganddo broblemau gyda sensoriaeth hyd yn oed. Yn gyfnewid, cafodd y Palmwydd euraidd yng Ngŵyl Ffilm Cannes.

'Diwrnod penodol'

Marcelo mastroianni

Marcelo Mastroianni, seren 'Diwrnod penodol' gyda Sofía Loren

Marcello mastroianni y Sophia Loren Fe wnaethant weithio gyda'i gilydd ar sawl ffilm, ond dyma un o'r goreuon. Fe'i lleolir yn y XNUMXau, pan oedd ffasgaeth ar ei hanterth, ac mae'n bortread beirniadol o gymdeithas yr Eidal ar y pryd.

Mae Mastroianni yn chwarae gwesteiwr radio wedi'i danio am fod yn hoyw ac mae Loren yn chwarae menyw sy'n briod â swyddog o'r llywodraeth. Mae'r ddau yn mynd i berthynas pan fyddant yn cwrdd ar hap oherwydd nad yw'r un ohonynt wedi mynychu'r orymdaith er anrhydedd i Hitler ar Fai 1938, XNUMX.

Cyfarwyddwr y ffilm oedd Scola Ettore, a gydweithiodd ar y sgript hefyd. Fel chwilfrydedd, mae'n chwarae rhan gefnogol yn y ffilm Alessandra mussolini, wyres i'r unben ffasgaidd. Wedi'i ddyfarnu'n eang, fe gasglodd ddau enwebiad Oscar: yr actor gorau a'r ffilm iaith dramor orau, er na enillodd unrhyw un yn y pen draw.

'I Rufain gyda chariad'

Roberto Benigni

Roberto Benigni, un o brif gymeriadau 'A Roma con amor'

Yn fwy diweddar mae'r ffilm hon wedi'i chyfarwyddo gan Woody Allen. Mae un o'r prif gymeriadau, cynhyrchydd cerdd o'r enw Jerry, yn cael ei chwarae gan Allen ei hun.

Y lleill yw Jack, myfyriwr pensaernïaeth a chwaraeir gan Jesse eisenberg; Leopoldo, dyn anhysbys sy'n sydyn yn dod yn ganolbwynt cyfryngau ac sy'n ymgorffori Roberto Benigni, ac Antonio, rôl y mae'n ei chwarae Alessandro tiberi. Ynghyd â nhw, mae Penelope Cruz, Fabio Armilato, Antonio Albanese ac Ornella Muti yn ymddangos.

'Yr harddwch mawr'

Toni Servillo

Toni Servillo, seren 'Yr harddwch mawr'

Yn gyfoes â'r un flaenorol, fel y'i rhyddhawyd yn 2013, mae'r ffilm hon wedi'i chyfarwyddo gan Paolo Sorrentino, a ysgrifennodd y sgript ochr yn ochr hefyd Umberto Contarello. Ac mae ganddo bwynt moesau hefyd.

Mewn Rhufain a ysbeiliwyd gan y ferragosto, y newyddiadurwr a'r ysgrifennwr rhwystredig Jep Gambardella Mae'n gysylltiedig â chymeriadau cynrychioliadol gwahanol y cylchoedd cymdeithasol uchel. Mae prelates, gwleidyddion, troseddwyr coler wen, actorion ac unigolion eraill yn ffurfio'r plot hwn sy'n digwydd mewn palasau moethus a filas mawreddog.

Mae'r ffilm yn serennu Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina ferilli, Galatea ranzi y Carlo Buccirosso, ymhlith dehonglwyr eraill. Yn 2013 dyfarnwyd iddi Palmwydd euraidd Cannes ac, yn fuan wedi hynny, gyda'r Oscar am y ffilm iaith dramor orau. Ond y peth pwysicaf yw ei fod yn ddiweddariad o'r plot o 'La dolce vita', yr ydym eisoes wedi dweud wrthych amdano.

'Accatone', portread o'r maestrefi

Llun gan Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini, cyfarwyddwr 'Accatone'

Ni allai'r rhestr hon o ffilmiau i'w gweld cyn mynd i Rufain fod ar goll un a gyfarwyddwyd gan Pier Paolo Pasolini, un o’r deallusion a oedd yn gwybod orau sut i ddal hanfod y Ddinas Tragwyddol, mae’n wir iddo gael ei hidlo gan ei safbwynt rhyfedd.

Gallem ddweud wrthych am sawl ffilm, ond rydym wedi dewis yr un hon oherwydd ei bod yn bortread o Rufain ymylol. Mae Accatone yn bimp o'r maestrefi nad yw'n stopio llwgu, yn union fel ei grŵp o ffrindiau. Yn gallu gwneud unrhyw beth cyn y gwaith, mae'n dal i ddweud a dod o hyd i ferched newydd i'w hecsbloetio.

Fel y gallwch weld o'r plot, mae'n bortread creulon o isfyd Rhufeinig y XNUMXau. Yfed o Neorealiaeth Eidalaidd ac yn cael ei ddehongli gan Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut y Paola Guidi ymhlith dehonglwyr eraill. Fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud hynny wrthych Bernardo Bertolucci gweithiodd fel cyfarwyddwr cynorthwyol ar y ffilm.

I gloi, rydym wedi dangos rhywfaint o'r ffilmiau i'w gweld cyn mynd i Rufain. Maent yn rhan gynrychioliadol o bawb sydd â'r Ddinas Tragwyddol fel llwyfan neu hyd yn oed fel un prif gymeriad arall. Mewn gwirionedd, gallem grybwyll eraill fel 'Angels and Demons'gan Gregory Widen; 'Nosweithiau Cabiria'gan Federico Fellini; 'Beautifull'gan Luchino Visconti neu 'Bwyta Gweddïwch Gariad'gan Ryan Murphy.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*