Gastronomeg Mecsico

Delwedd | Ysgol rheolwyr diwylliannol ac animeiddwyr

O ran bwyd, mae gan Fecsicaniaid ddywediad sy'n dweud "bol llawn, calon hapus." Nid oes ots a ydym yn bwyta mewn bwyty moethus, yn y stand taco ar y gornel neu yn nhŷ ffrind, ble bynnag a sut bynnag y mae, mae Mecsicaniaid yn gwybod sut i fwynhau bwyd traddodiadol da. Mewn gwirionedd, mae mor flasus ac mor cael ei werthfawrogi ledled y byd nes iddo gael ei gydnabod ym mis Tachwedd 2010 gan UNESCO fel Treftadaeth Anniriaethol Dynoliaeth. A beth sy'n gwneud gastronomeg Mecsicanaidd mor arbennig? Wel, y cyffyrddiad nodedig hwnnw â'r llestri. "Y sbeislyd" neu'r "sbeislyd" y byddai Mecsicaniaid yn ei ddweud.

Nesaf, rydyn ni'n adolygu'r gorau o gastronomeg Mecsicanaidd ac rydyn ni'n ymchwilio i'w geginau.

Gwreiddiau bwyd Mecsicanaidd

Mae'n un o'r hynaf ers ei darddiad yn dyddio'n ôl 10.000 o flynyddoedd, ar yr adeg y dechreuwyd tyfu corn i'w wneud yn sylfaen fwyd y bobloedd Mesoamericanaidd. Roedd gan y cymunedau brodorol a oedd yn byw yn y diriogaeth lysiau, chili ac ŷd fel eu prif ddeiet, er bod eraill o ddim llai pwysig fel tomato, afocado, cactws, pwmpen, coco neu fanila yn ymuno â'r bwydydd hyn.

Ar achlysur darganfod America, ychwanegwyd cynhwysion newydd at fwyd Mecsicanaidd fel moron, sbigoglys, reis, gwenith, ceirch, pys neu wahanol fathau o gig o anifeiliaid o Ewrop fel porc.

Arweiniodd yr ymasiad hwnnw at un o'r gastronomau cyfoethocaf yn y byd sydd wedi lledaenu ei ddylanwad i sawl rhan o'r byd. Heddiw mae hyd yn oed bwyd Mecsicanaidd yn rheswm dros deithio gan dwristiaid trwy dwristiaeth gastronomig. Mae llawer o deithwyr yn mynd i Fecsico i ddod i adnabod y pozole dilys, y cochinita pibil, y man geni poblano, yr enchiladas, y siliau wedi'u stwffio, y plentyn neu'r bara pysgodyn calon calonog.

Nodweddion bwyd Mecsicanaidd

  • Mae'r amrywiaeth o seigiau yn un o nodweddion hanfodol bwyd Mecsicanaidd. Yn ymarferol mae gan bob gwladwriaeth ei thraddodiadau a ryseitiau gastronomig ei hun, ond yr enwadur cyffredin yw ffa, corn, chili, a thomatos.
  • Nodwedd arall o gastronomeg Mecsicanaidd yw nad ydyn nhw'n gwahaniaethu rhwng bwyd bob dydd a bwyd haute.
  • Yn nodweddiadol mae yna seigiau Nadoligaidd fel tamales, man geni neu tacos y gellir eu bwyta unrhyw ddiwrnod o'r flwyddyn.
  • Mae bwyd Mecsicanaidd yn ganlyniad croesfridio diwylliannau ac ynddo gallwch chi werthfawrogi'r weledigaeth sydd gan Fecsicaniaid o'r byd.

Chili, ffa ac ŷd

Mae pupurau Chili yn rhan o fwyd Mecsicanaidd bob dydd, sy'n golygu ei fod yn antur gastronomig i dramorwyr, oherwydd eu bod yn synnu gyda'r amrywiaeth enfawr o sawsiau a gwahanol amrywiadau y mae'r cynhwysyn hwn yn eu rhoi i'r llestri.

Fel ar gyfer ffa, ers cenedlaethau fe'u defnyddiwyd fel garnais ym mhob pryd bwyd. Ond esboniwr mwyaf gastronomeg Mecsicanaidd yw, heb amheuaeth, ŷd yn ei wahanol fersiynau: enchiladas, chilaquiles, tacos ... heb y bwyd hwn ni fyddai unrhyw beth yr un peth mewn bwyd Mecsicanaidd.

Prydau nodweddiadol o Fecsico

barbeciw Mecsicanaidd dilys, carnitas a thacos cyw iâr

Tacos

Dyma ddysgl fwyaf cynrychioliadol gastronomeg Mecsico. Mae'n seiliedig ar tortilla corn y tywalltir amryw o lenwadau arno fel cigoedd, sawsiau, gorchuddion ac ati. Maent fel arfer yn cael eu gweini wedi'u plygu ar blatiau gwastad a bydd eu paratoi yn dibynnu ar ranbarth y wlad.

Chilaquiles

Dyma saig sbeislyd wedi'i wneud o sglodion tortilla wedi'u gorchuddio â saws chili a'u cyfuno â nionyn, caws, chorizo ​​neu gyw iâr, ymhlith eraill. Brecwast llawer o Fecsicaniaid yn aml yw silwair.

pozole

Mae'n fath o gawl wedi'i wneud o rawn corn yr ychwanegir porc neu gyw iâr ato. Bydd y cynhwysion y mae'r pozole yn eu cynnwys yn dibynnu llawer ar y rhanbarth y mae wedi'i goginio ynddo a gall gynnwys letys, nionyn, bresych, caws, afocado, chili, oregano, ac ati. Mae'r dysgl hon yn cael ei weini mewn powlen.

Cacen wedi boddi

Mae hwn yn ddysgl Jalisco nodweddiadol ac fe'i hystyrir yn llaw sant i frwydro yn erbyn pen mawr. Sylfaen y gacen foddi yw'r birote (bara crystiog, euraidd a phobi) sy'n cael ei lenwi â chig a'i daenu mewn saws chili poeth. Ychwanegir saws tomato, garlleg, cwmin, nionyn neu finegr hefyd.

byns

Yn wreiddiol o leiandai'r ficeroyalty yn Zamora (Hidalgo, Michoacán), mae chongos yn bwdin syml ond blasus wedi'i wneud â sinamon, llaeth ceuled a siwgr.

Joys

Yn flaenorol, roedd y pwdin Mecsicanaidd nodweddiadol hwn yn rhan o'r diet cynhenid ​​ac fe'i defnyddiwyd fel pwdin seremonïol ac ar gyfer ffeirio. Mae'n cael ei wneud gyda hadau amaranth, rhesins a mêl.

Torfau cnau daear

Maent hefyd yn nodweddiadol iawn o fwyd Mecsicanaidd ac yn cael eu paratoi gyda siwgr, cnau daear wedi'u torri, dŵr, margarîn ac olew llysiau.

Diodydd nodweddiadol o Fecsico

Tequila

Tequila, y ddiod quintessential ym Mecsico

Un o agweddau pwysicaf diwylliant Mecsicanaidd yw ei gastronomeg ac o fewn y byd eang hwnnw o weadau, lliwiau a blasau, ei ddiodydd blasus. Mae yna alcoholig, melys, adfywiol, sbeislyd a heb awgrym o alcohol. Yn y pen draw, mae'r amrywiaeth mor fawr â'r wlad ei hun.

Tequila

Dyma'r ddiod fwyaf enwog yn rhyngwladol ym Mecsico ac mae wedi dod yn un o lysgenhadon mawr diwylliant Mecsico.

Dechreuwyd ei gynhyrchu yng nghanol yr ail ganrif ar bymtheg ac mae ei broses gynhyrchu yr un mor chwilfrydig â'i flas. Mae tequila ar gael o eplesu â burum a distyllu sudd agave glas, sy'n cael ei ddyddodi'n ddiweddarach mewn casgenni pren.

Ar hyn o bryd mae tua 160 o frandiau a 12 fferm yn ei gynhyrchu, gan roi bywyd i un o'r cynhyrchion Mecsicanaidd mwyaf poblogaidd dramor. Sydd â'r label enwad tarddiad mawreddog. Yn ogystal, cyhoeddwyd bod tirwedd agave Jalisco yn Safle Treftadaeth y Byd a diolch i hyn hyrwyddwyd Llwybr Tequila trwy wahanol ardaloedd sy'n ei gynhyrchu., sydd ag amgueddfeydd ar hanes y ddiod hon, ei esblygiad a'i chynhyrchiad.

michelada

Mae Michelada yn ffordd Fecsicanaidd iawn i fwynhau cwrw oer iâ gyda phinsiad o halen, tabasco, lemwn a chynhwysion eraill sydd gyda'i gilydd yn blasu'n flasus. Yn America Ladin, mae michelada yn ddiod boblogaidd iawn ac fel arfer mae'n cael ei baratoi gyda chwrw lleol.

Dyfroedd ffres

Trwy | Storfeydd cefn coginiol

Mae'r hinsawdd boeth mewn rhai ardaloedd o'r wlad wedi gwneud dyfroedd croyw yn ddiodydd di-alcohol mwyaf poblogaidd. Fe'u gwneir o hadau ffrwythau a siwgr i'w felysu. Yr enwocaf yw'r rhai a baratowyd o chia, hibiscus, tamarind ac horchata.

Tra bod chia yn hedyn brodorol, daw'r ffrwythau eraill o rannau eraill o'r byd fel Affrica, India a Sbaen. Fodd bynnag, mae'r ffordd i baratoi a gwasanaethu'r dyfroedd croyw hyn (mewn sbectol wydr enfawr) yn rhywbeth nodweddiadol a thraddodiadol ym Mecsico.


Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*