Goleuadau gogleddol yng Ngwlad yr Iâ

Aurora borealis

Un o'r ffenomenau naturiol mwyaf prydferth y gallwn ei weld yw'r Aurora borealis. Mae'r goleuder awyr nos hwn yn ymddangos yn y ddau hemisffer, ond fe'i gelwir yn boreal pan mae'n digwydd yn hemisffer y gogledd.

Cyrchfan wych i fwynhau'r rhain, a elwir hefyd, "Goleuadau gogleddol"Gwlad yr Iâ yw hi. Felly, heddiw rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar sut le ydyn nhw, pryd maen nhw'n ymddangos a ble maen nhw'n ymddangos. Goleuadau gogleddol yng Ngwlad yr Iâ.

Goleuadau Gogleddol

Gwlad yr Iâ

Fel y dywedasom, mae'n a math o ymoleuedd sy'n digwydd yn y nos mewn ardaloedd pegynol, er y gallant ddigwydd mewn rhannau eraill o'r byd. Sut mae'r ffenomen hon yn cael ei chynhyrchu? Mae'n troi allan hynny mae'r haul yn allyrru gronynnau gwefredig sy'n gwrthdaro â maes magnetig y blaned Ddaear, y magnetosffer, sy'n cael ei ffurfio gan linellau anweledig sy'n cychwyn o'r pegynau.

Pan fydd y gronynnau solar yn gwrthdaro â'r sffêr hwn sydd rywsut yn amddiffyn y blaned, maent yn dechrau symud trwy'r sffêr ac yn cael eu storio yn y llinellau maes magnetig nes iddynt gyrraedd y terfyn, ac yna maent yn saethu allan ar ffurf ymbelydredd electromagnetig ar yr ionosffer. Y voila, gwelwn y rhain goleuadau gwyrdd mor brydferth.

Gweler Northern Lights yng Ngwlad yr Iâ

goleuadau gogleddol yng Ngwlad yr Iâ

Rhaid dweud hynny Gwlad yr Iâ yw un o'r cyrchfannau gorau yn y byd i fwynhau'r ffenomen hon hudol. Yn union ym mhen deheuol y Cylch Arctig. Yma gallwch weld y Northern Lights bron bob nos, hyd yn oed ar y nosweithiau cynhesaf yn Sgandinafia.

Hefyd, nid yw Gwlad yr Iâ yn wlad boblog iawn, felly mae ganddi'r fantais fawr honno, gan mai prin yw 30 o bobl yn y diriogaeth gyfan. Hynny yw, nid oes unrhyw boblogaethau trefol mawr sy'n gorchuddio awyr y nos gyda'u goleuadau, felly mae'n hawdd gweld y "goleuadau gogleddol" os ewch chi ar daith i Wlad yr Iâ.

Yna Pryd yw'r amser gorau i fynd i Wlad yr Iâ os ydym am weld y Northern Lights? Os ydych chi eisiau cywirdeb, yna pan fydd yr haul ar ei fwyaf gweithgar yn y cylch gweithgaredd un mlynedd ar ddeg. Bydd hynny'n digwydd yn 2025, yn ôl arbenigwyr, felly gallwch chi gynllunio ymlaen llaw. Nid yw mor hir â hynny chwaith. Ond wrth gwrs, nid yw hyn yn golygu na allwch eu gweld o'r blaen.

Yn wir, Mae tymor goleuadau gogleddol Gwlad yr Iâ yn digwydd rhwng Medi a Mawrth, pan fydd y nosweithiau hiraf yng Ngwlad yr Iâ (yn enwedig yn ystod heuldro'r gaeaf gall y noson dywyll bara 19 awr).

Goleuadau Gogleddol

Yr hyn sy'n rhaid i chi ei gadw mewn cof yw os ewch chi i Wlad yr Iâ ni ddylech gynllunio i fynd i weld y goleuadau gogleddol ar noson lleuad lawnOherwydd ni welwch unrhyw beth. Y ddelfryd yw cyrraedd tua phum diwrnod cyn y lleuad lawn, yna fe gewch chi wythnos dda o nosweithiau tywyll i ychwanegu siawns o weld auroras.

Crynhoi, mae'n syniad da ymweld â Gwlad yr Iâ ger un o ddau gyhydnos y flwyddyn. Mae Equinox yn golygu noson gyfartal yn union, lle mae 12 awr o'r dydd a deuddeg awr o'r nos. Yn ystod y cyfnod hwn y mae maes electromagnetig y gwynt solar yn wynebu'r Ddaear ar yr ongl orau. Felly, gallwn weld ffrwydradau boreal yn llawn disgleirdeb a lliw. Pryd mae'r cyhydnos nesaf? Mawrth 23, 2023. Cymerwch nod!

Gan ganolbwyntio ar Wlad yr Iâ, mae'n rhaid ichi wybod hynny mae'r goleuadau gogleddol i'w gweld am gyfnodau byr rhwng mis Mai a mis Awst, yn union oherwydd nad yw byth mor dywyll â hynny yn yr haf, felly nid wyf yn eich cynghori i fynd ar y dyddiadau hynny. Medi i Fawrth yw'r tymor brig ar gyfer Northern Lights yng Ngwlad yr Iâ oherwydd mae'r nosweithiau'n hirach. Ceisiwch edrych ar yr awyr cyn gynted ag y bydd yr haul yn dechrau machlud.

jokulsarlon

Mae'n oer iawn? Wel ie, ond mae Llif y Gwlff yn gwneud Gwlad yr Iâ ychydig yn llai oer nag Alaska, y Ffindir, Norwy, Sweden neu Ganada i weld y goleuadau gwyrdd yma yn yr awyr. Felly, nid ydym yn mynd i rewi i farwolaeth wrth edrych ar y sêr.

Pa leoedd yng Ngwlad yr Iâ sy'n ddelfrydol ar gyfer gweld y Goleuni'r Gogledd? Os yw'r goleuadau gogleddol yn ddwys, byddwch yn gallu eu gweld o'r brifddinas, Reykjavík, ond mae bob amser yn syniad da cynllunio taith i'r cyrion neu i gyrchfannau eraill fel nad oes llygredd yn yr aer a'ch bod yn cynyddu eich siawns.

Er enghraifft, y Parc Cenedlaethol Thingvellir yn safle poblogaidd iawn, hefyd y penrhyn reykjanes o gwmpas y brifddinas, gyda'r enwog Blue Lagoon, yn lle da iawn. Cyrchfan arall a argymhellir yw Hella. Yma gallwch gofrestru yn y Hotel Rangá, sydd â sawnau awyr agored ac sy'n cynnig gwasanaeth rhybuddio Northern Lights.

Yn agos at Hoffn gellir gweld auroras hefyd. dyma y Morlyn rhewlif Jökulsárlón, lle gwelir mynyddoedd iâ yn torri oddi ar y rhewlif tuag at y môr. Mewn gwirionedd, mae'n lle hynod glasurol i dynnu lluniau o'r goleuadau gogleddol, o draeth rhewllyd cyfagos.

auroras

Ni allwn anghofio am y dref fechan o sgogar, a'i brif atyniad yw rhaeadr Skógafoss. Yn eu tymor fe welwch yr auroras dros y rhaeadr ei hun a sut mae'r goleuadau gwyrdd yn adlewyrchu ar y dŵr. Mae'n rhywbeth hardd iawn a'r llun nodweddiadol o'r goleuadau gogleddol yng Ngwlad yr Iâ. Os byddwch yn mynd ar noson lleuad lawn trwy hap a damwain fe welwch y bwa lleuad, enfys sy'n cael ei gynhyrchu gan y chwistrell o'r rhaeadr a'r golau lleuad cryf. Wrth gwrs, ni welwch auroras.

Ychydig oriau mewn car o Reykjavik mae'r penrhyn snaefellsnes, ardal wyllt gyda dim llygredd atmosfferig. Mae yna lawer o gynigion llety, sy'n nodweddiadol o yr awyr agored. O opsiynau rhad i moethus.

Goleuadau gogleddol yng Ngwlad yr Iâ

Yn olaf, pan ddaw i weld y Goleuadau Gogleddol yng Ngwlad yr Iâ bob amser Dylid edrych ar ragolygon y tywydd. Ac yn wir, mae rhagolygon y goleuadau gogleddol. Mae'r SolarHam yn safle sy'n cynnig rhagolwg o dridiau o leiaf ar gyfer "helwyr aurora". ceir hefyd y Ap Rhagolwg Aurora, sy'n dangos i ni hirgrwn yr aurora o amgylch y Cylch Arctig gan nodi'r tebygolrwydd o'u gweld o ble rydych chi. Mae hynny wedi'i nodi o wyrdd i goch, gyda choch bywiog yn nodi eich bod yn y lle iawn ac ar yr amser iawn.

Wrth gwrs, mae Gwlad yr Iâ yn gwybod sut i fanteisio ar ei safle coeth mewn perthynas â'r auroras, felly mae llawer o deithiau y gallwch eu llogi. Gwibdeithiau rhwng tair a phum awr Maent yn ymweld â nifer o leoedd bob dydd.

Maent yn darparu cludiant a thywysydd, ond dylech boeni am ddillad arbennig yn erbyn yr oerfel. Mae teithiau fel arfer yn gadael tua 6 pm bob nos, bob amser yn dibynnu ar raddfa'r gwelededd, y tywydd a ffactorau eraill. Os caiff ei ganslo, gallwch ofyn am eich arian neu gofrestru ar gyfer taith arall.Rwy'n sôn am gwmnïau fel Reykjavík Excursions a Gray Line's Northern Lights Tour, er enghraifft.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*