Gwisg ranbarthol Galisia

Rydym yn deall sut Gwisg ranbarthol Galisia yr un a ddefnyddiodd dynion a menywod y rhanbarth hwn yn rheolaidd yn y gorffennol. Mae'n wir nad oedd yr un a ddefnyddir ar gyfer tasgau dyddiol yr un peth â'r un a ddefnyddir ar wyliau. Yn yr un modd, roedd gwahaniaethau rhwng gwahanol daleithiau a hyd yn oed gynghorau Galicia.

Fodd bynnag, ers yr hen amser, mae gwisg ranbarthol Galisia yn fwy unffurf nag un cymunedau Sbaenaidd eraill. Mae dynion a menywod bob amser yn cynnwys yr un dillad, er bod gwahanol gyfuniadau ac arlliwiau. Ond, hyd yn oed o ran yr olaf, mae'r cyni ac ychydig o amrywiaeth lliw pob un ohonynt. Beth bynnag, os ydych chi eisiau gwybod mwy am wisg ranbarthol Galisia, rydyn ni'n eich gwahodd i barhau i ddarllen.

Ychydig o hanes gwisg ranbarthol Galisia

Grŵp cerddorol Galisia

Grŵp cerddorol wedi'i wisgo yng ngwisg ranbarthol Galisia

Mae'n anodd iawn siarad am darddiad gwisg nodweddiadol Galicia (yma rydyn ni'n gadael erthygl i chi amdani lleoedd hardd yn y rhanbarth hwn). Ond maen nhw'n mynd yn ôl ganrifoedd lawer. Cymhathodd trigolion ardaloedd gwledig wisg eu cyndeidiau a'i drosglwyddo i'w disgynyddion.

Mewn gwirionedd, ni ddechreuwyd astudio'r dillad hyn tan ganol y XNUMXeg ganrif, pan ddaeth y Rhamantiaeth cododd ddiddordeb yn nhraddodiadau cynhenid ​​y trefi. Canlyniad hyn oedd y Cymdeithas Werin Galisia, wedi'i greu gan ddeallusion fel Emilia Pardo Bazán o Manuel Murguia i adfywio traddodiadau a diwylliant Galisia.

Ymhlith ei weithgareddau roedd sefydlu corau rhanbarthol a oedd am wisgo mewn dillad nodweddiadol. Dyna pryd y gwnaed ymdrech i adfer gwisg ranbarthol Galisia. Bryd hynny, roedd dillad mwy modern o wahanol ffabrigau wedi'u creu gydag ysgogiad y Chwyldro Diwydiannol. Felly roedd angen ymchwilio.

Darganfuwyd bod gwisg nodweddiadol Galicia yn dyddio'n ôl, o leiaf, i'r XVII ganrif, fel yr ymddangosodd mewn gwahanol ddogfennau. Ymhlith y rhain, gweithredwyd notarial lle rhestrwyd gwaddoliadau ac etifeddiaethau priodas. Gwelwyd hefyd, yn yr amseroedd hynny, mai nhw oedd y petrucios neu'n hŷn o'r lle a farciodd y ffasiynau a hefyd, gyda'r dillad, bod amgylchiadau'r rhai a oedd yn ei gwisgo wedi'u nodi. Er enghraifft, roedd hancesi ar gyfer deisebau, sgertiau ar gyfer menywod priod neu ferched sengl, ac yn cuddio rhag absenoldebau.

Ar y llaw arall, gwnaed y gwisgoedd rhanbarthol hynny gyda ffabrigau gwlân neu liain a dderbyniodd wahanol enwau yn ôl eu gweithgynhyrchiad neu eu tarddiad. Felly, picote, estameña, lamp, nazcote, sanel, tynnu neu baeta.

Fel y dywedasom wrthych, symleiddiwyd yr holl ffabrigau hyn o'r Chwyldro Diwydiannol a hefyd ar yr adeg hon cyflwynwyd dylanwadau'r dinasoedd i'r siwt. Yn yr un modd, roedd yr ymhelaethiad artisanal yn ildio i'r gweithdai gwnïo a, gyda hyn i gyd, roedd a safoni blaengar o'r wisg ranbarthol Galisia sydd wedi goroesi hyd heddiw.

Gwisg ranbarthol Galisia ar gyfer menywod a dynion

Ar ôl i ni wneud ychydig o hanes, rydyn ni'n mynd i siarad â chi am y dillad sy'n ffurfio'r wisg Galisiaidd nodweddiadol ar gyfer menywod a dynion. Byddwn yn eu gweld ar wahân, ond mae'n ddiddorol eich bod chi'n gwybod bod rhai yn gyffredin i'r ddau ryw.

Gwisg Galisia nodweddiadol i ferched

Gwisg ranbarthol Galisia i ferched

Gwisg ranbarthol Galisia i ferched

Elfennau sylfaenol dillad traddodiadol Galisia i ferched yw y sgert goch neu ddu, y ffedog, y dwymyn dengue a'r sgarff pen. O ran y cyntaf, a elwir hefyd yn saya neu basquiñaMae'n hir, er nad oes raid iddo gyffwrdd â'r ddaear ac, ar ben hynny, rhaid iddo fynd o gwmpas un a hanner yn y canol.

O'i ran, mae'r ffedog wedi'i chlymu yn y canol uwchben y sgert. Fel ar gyfer yr hances neu pano, mae'n cael ei blygu yn ei hanner i gael siâp triongl a'i glymu o amgylch y pen ar ei bennau. Yn ogystal, gall fod o liwiau amrywiol ac, weithiau, rhoddir het wellt neu gap arno, sydd yr un peth, ond yn llai.

Mae Dengue yn haeddu sylw ar wahân, gan ei fod yn un o ddillad mwyaf nodweddiadol gwisg ranbarthol Galisia. Mae'n ddarn o frethyn sy'n cael ei roi ar y cefn ac y mae ei ddau ben yn cael ei basio trwy'r frest i fynd yn ôl a chlymu eto yn y cefn. Fel arfer, mae wedi'i addurno â melfed a rhinestones. O dan dwymyn dengue, mae'n cael a Crys gwyn gyda gwddf gwddf caeedig, llewys pwff a thrimiau plethedig.

Yr esgidiau, o'r enw corn o llinynnau Maent wedi'u gwneud o ledr ac mae ganddynt wadnau pren. Gyda nhw, cwblheir dillad sylfaenol y wisg Galisiaidd nodweddiadol i ferched. Fodd bynnag, gellir ychwanegu elfennau eraill.

Mae'n wir am cadw fo, sy'n ffedog fwy; o'r refaixo, sydd yn ei dro yn cael ei roi ar betis pats a popolos, math o ddillad isaf hir sy'n cyrraedd y pengliniau ac yn gorffen mewn les. Gellir dweud yr un peth am siôl, hances wyth pwynt, o'r pibell neu gyfryngau, o dwbl a siaced. Yn olaf, mae'n derbyn enw gig y set o addurniadau sy'n hongian ar y frest ac sy'n arwain at fanylion y siwt.

Dillad Galisia nodweddiadol i ddynion

Pibyddion gyda gwisg ranbarthol Galisia

Pibyddion wedi'u gwisgo yng ngwisg ranbarthol Galisia i ddynion

O'i ran, mae'r dillad nodweddiadol o Galisia i ddynion yn cynnwys yn bennaf coesau du, siaced, fest a chap. Mae'r rhai cyntaf yn fath o bants sy'n cyrraedd y pengliniau. Weithiau fe'u cyflenwir â coesauRhai coesau hefyd, ond mae hynny'n mynd o'r rhan olaf honno o'r corff i'r esgidiau. Ymddangosodd yr olaf yn y XNUMXeg ganrif i amnewid yr hosanau, er eu bod yn dal i gael eu defnyddio.

O dan y pants, gallwch chi hefyd wisgo a cirola. Mae'n ddilledyn dillad isaf gwyn sy'n edrych allan oddi tano neu'n cael ei roi yn y gaiter sydd wedi'i glymu i'r goes â rhuban.

O ran y siaced, mae'n cael ei gwisgo'n fyr ac wedi'i ffitio. Mae hefyd yn cynnwys llewys cul a dau boced lorweddol. Oddi tano, a crys ac uwchlaw'r fest. Hefyd, yn y canol mae y faixa neu mae sash, sy'n mynd o gwmpas ddwywaith, â thaseli a gall fod o liwiau amrywiol.

Yn olaf, mae'r montera o monteira Dyma het nodweddiadol gwisg ranbarthol Galisia i ddynion. Yn ei ddyluniad, mae'n cyd-fynd â'i enw Astwriaidd ac mae ei darddiad yn dyddio'n ôl i'r Oesoedd Canol. Roedd y Galisia yn fawr ac yn drionglog, er bod yna hefyd earmuffs am ddyddiau oer.

Yn yr un modd, arferai’r montera wisgo tasseli ac, fel chwilfrydedd, byddwn yn dweud wrthych, pe byddent yn mynd i’r dde, bod y gwisgwr yn sengl, tra, os oeddent yn ymddangos i’r chwith, roedd yn briod. Dros amser, ildiodd i'r chapeus neu hetiau, sydd eisoes wedi'u gwneud o ffelt, eisoes o'r math beret yn ardal Vigo (dyma chi erthygl am y ddinas hon).

Ar y llaw arall, er ei fod eisoes wedi mynd yn segur, roedd darn chwilfrydig arall mewn dillad nodweddiadol o Galisia. Rydym yn siarad am y coroza, clogyn wedi'i wneud o wellt a ddefnyddiwyd ar gyfer dyddiau oeraf y flwyddyn.

Pryd mae'r ffrog ranbarthol Galisia yn cael ei defnyddio?

Mae Lucus yn llosgi

Gwyliau Arde Lucus

Ar ôl i chi adnabod y dillad nodweddiadol o Galisia, bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn gwybod pryd y caiff ei ddefnyddio. Yn rhesymegol, yng ngwyliau trefi holl Galicia mae yna bobl wedi gwisgo yn y gwisgoedd hyn.

Fel rheol, maent yn rhan o gerddorfeydd traddodiadol y mae eu haelodau yn gerddorion gwynt ac offerynnau taro. O ran y teulu cyntaf o offerynnau, mae dehonglwyr Pibell bag Galisia, hyd yn oed os ydyn nhw'n gweithio ar eu pennau eu hunain.

Mae'r offeryn hwn yn perthyn i draddodiad dyfnaf y wlad honno, i'r pwynt ei fod yn un o'i symbolau. Am y rheswm hwn, ni ellid deall pibydd heb wisg nodweddiadol Galicia. Mae'n wir bod y bibell hefyd yn elfen sylfaenol o lên gwerin Astwriaidd a hyd yn oed ardaloedd Bierzo a Sanabria, ond mae gan y Galisia rai gwahaniaethau.

Beth bynnag, mae pibyddion, offerynnau taro a dawnswyr bob amser wedi gwisgo yng ngwisg ranbarthol Galisia. Ac maen nhw'n bresennol ym mhrif ddathliadau eu tir. Er enghraifft, nid oes diffyg ynddynt dathliadau yr Apostol Santiago, nid yn unig noddwr Galicia, ond Sbaen i gyd hefyd.

Yn yr un modd, maen nhw'n cerdded strydoedd Lugo yn ystod dathliadau San Froilán ac yn ymddangos yn nathliadau'r Pasg fel rhai Meithrinfa y Ferrol, datganodd pob un ohonynt fod o ddiddordeb i dwristiaid. Gallwch hyd yn oed weld y dehonglwyr hyn wedi'u gwisgo yng ngwisg nodweddiadol Galisia mewn dathliadau sy'n llai cysylltiedig â chrefydd.

Er enghraifft, mae'n gyffredin dod o hyd i fandiau o bibyddion Mae Lucus yn llosgi, lle mae pobl Lugo yn cofio eu gorffennol Rhufeinig; ar y Feira Franca o Pontevedra, yn seiliedig ar orffennol canoloesol y ddinas, neu ar y Pererindod Llychlynnaidd Catoira, sy'n coffáu dyfodiad milwyr Normanaidd i'r dref honno i ysbeilio'r ardal.

Parti Llychlynnaidd yn Catoira

Pererindod Llychlynnaidd Catoira

Yn olaf, mae nifer y bobl sydd wedi'u gwisgo yng ngwisg ranbarthol Galisia mewn dathliadau gastronomig yn fawr iawn. Trwy gydol y flwyddyn mae yna lawer ledled y rhanbarth. Ond byddwn yn tynnu sylw atoch chi'r enwog Gwyl Bwyd Môr a gynhelir yn nhref O Grove bob mis Hydref, a yr octopws, a gynhelir yn Carballino ar yr ail ddydd Sul ym mis Awst. Fodd bynnag, mae bwyta'r seffalopod hwn mor drwm yn Galicia nes bod dathliad gastronomig pob ardal wedi'i seilio arno a gyda'i frodorion wedi'u gwisgo yn y wisg nodweddiadol.

I gloi, rydym wedi adolygu'r Gwisg ranbarthol Galisia i ddynion a menywod. Rydym wedi mynd trwy ei hanes a'i elfennau traddodiadol i ddangos i chi o'r diwedd ble y gallwch ei weld amlaf. Nawr mae'n rhaid i chi deithio i Galicia a'i werthfawrogi'n fyw.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*