Llwybr y Ferro yn Andorra

Delwedd | Getaway gwledig

Un o'r llwybrau symlaf i gychwyn plant wrth heicio yw'r Ruta del Ferro yn Andorra. Mae mor hygyrch fel y gellir ei argymell i unrhyw un waeth beth fo'u hoedran neu eu cyflwr corfforol.

Mae enw'r llwybr hwn yn cyfeirio at bwysigrwydd y fasnach haearn i Dywysogaeth Andorra, yn gyffredinol, a phlwyf Ordino, yn benodol, yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Felly, mae'n llwybr sy'n datgelu pwysau'r gweithgaredd metelegol yn y diriogaeth hon ynghyd â thirweddau hardd Andorran.

Llwybr Ferro

Mae taith Andorra mewn gwirionedd yn llwybr diwylliannol a naturiol sy'n ymestyn i leoedd eraill yn y Pyrenees, megis Catalwnia, Aquitaine, Ariège, Vizcaya a Guipúzcoa. Diolch i'w ddiddordeb, ei fod yn addas i bob cynulleidfa a'r cydweithrediad rhwng gwledydd, yn 2004 derbyniodd y Ruta del Ferro y sôn anrhydeddus am Gyngor Ewrop.

Llwybr y Llwybr Ral

Er mwyn i chi allu gwneud Llwybr Ferro fel teulu, rydym yn cynnig llwybr y Ffordd Ral, rhwng trefi La Cortinada a Llorts, sy'n cael ei wneud yn hawdd, heb fawr o anwastadrwydd ac yn mwynhau peth gwychgolygfeydd dable.

Mae Llwybr Ferro yn cychwyn wrth ymyl maes parcio Llorts Mine, lle gellir parcio ceir. Mae'r llwybr i lawr yr allt y byddwn yn ei gymryd i La Cortinada a'r pwll glo wrth ymyl y maes parcio.

Ar un adeg roedd y pwll hwn yn berthnasol iawn i drigolion y pentrefi mynyddig hyn. Yn yr haf, cynigir y posibilrwydd i ymwelwyr fynd ar daith dywys y tu mewn i'r pwll glo ynghyd â darganfod yr arddangosfa barhaol o gerfluniau cyfoes o'r enw Camino de los Trajinantes yn ogystal â'r posibilrwydd o gerdded llwybr y Dynion Haearn.

Ynghyd â'r mwyngloddiau Sedomet a Ransol, roedd y Llorts Mine yn bwydo'r gefeiliau yn yr ardal, er mai dim ond am bedair blynedd yr oedd yr olaf yn weithredol oherwydd y swm bach o haearn a ddarganfuwyd y tu mewn.

Gan gymryd y llwybr o flaen y pwll glo fe welwn wahanol bwyntiau wedi'u marcio â rhifau sy'n nodi'r lleoedd o ddiddordeb ar y deithlen.

Delwedd | Pixabay

Pwynt 1: Mae'n graig fetamorffig a ddefnyddiwyd yn draddodiadol i adeiladu to tai yn Andorra.

Pwynt 2: Mae'n ffynhonnell naturiol gyda llawer iawn o haearn yn ei waelod.

Pwynt 3: Rydym yn wynebu ardal llaith iawn lle mae mwsoglau a phlanhigion bach eraill yn gyforiog.

Pwynt 4: Ar y chwith mae llwybr sy'n arwain at y Bordas de Ensegur. Yn yr hen ddyddiau, daeth pobl o'r pentrefi i fyny yma yn yr haf gyda'u gwartheg i basio'r tymor. Mae'n safle gyda llawer o gabanau a glaswellt. Yn ogystal, yng ngheunant Ensegur gallwch ymarfer canyoning.

Pwynt 5: O'r fan hon, gallwch astudio llystyfiant yr ardal yn berffaith

Pwynt 6: mae wedi'i leoli ychydig ymhellach i lawr, lle mae'r llwybr wedi'i amddiffyn gan waliau cerrig o'r enw waliau cerrig sych a oedd yn atal gwartheg rhag dod i mewn yn groes.

Pwynt 7: Rydyn ni'n dod o hyd i Bont Les Moles, croes rhwng ffordd Tal a'r un sy'n mynd i Llorts. Ar ôl ychydig fetrau yn cerdded fe welwn ddôl gyda'r 7 cerflun awyr agored o'r Iron Men gan yr arlunydd Ffrengig Rachid Khimoune.

Pwynt 8: Mae'r llwybr rheilffordd yn parhau i ddisgyn ac i'r dde mae'r Puente del Vilaró, wrth ymyl ardal orffwys. Yn fuan wedi hynny, mae'r ffordd yn mynd heibio i wn gwn a chan efail Vilaró, lle cafwyd haearn trwy ostwng y mwyn a echdynnwyd yn y pyllau glo yn uniongyrchol.

Pwynt 9: Ar ôl y pwynt hwn, rydym yn parhau â disgyniad y dyffryn rhwng dolydd mawr a gadael gwahanol lwybrau ar y chwith sy'n mynd i fyny tuag at ddyffryn Ensegur. Gallwn eisoes weld tai Arans yn y cefndir ar y dde. Os byddwn yn parhau i gerdded rydym yn cyrraedd pont Arans.

Pwynt 10: Wrth inni agosáu at La Cortinada, mae afon Valira del Nord yn dod yn agosach ac yn agosach. Yn yr ardal hon, mae gan y dŵr liw cochlyd oherwydd cynnwys haearn uchel y priddoedd y mae'n eu cario. Gan ddilyn y llwybr sy'n mynd heibio i felin Mas de Soler, rydym wedi cyrraedd La Cortinada.

Wrth groesi pont sy'n arwain at lan arall yr Afon, rydyn ni'n cyrraedd melin lifio a melin Cal Pal, dau adeilad sy'n dyddio o'r XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif. Mae'r Swyddfa Dwristiaeth yn cynnig teithiau tywys yn ystod yr haf.

Pwynt 11: Wrth groesi'r ffordd rydyn ni'n dod ar draws un o symbolau Dyffryn Ordino oherwydd ei gyfoeth artistig a diwylliannol: eglwys Sant Martí de La Cortinada (1: 00h - 1.330m). Mae'r adeilad wedi'i gysylltu â'r Llwybr Haearn oherwydd bod bariau'r brif allor a'r capeli ochr wedi'u gwneud â haearn o'r ardal.

Ar gyfer dychwelyd, mae'n rhaid i chi ddadwneud yr holl ffordd ac ymhen rhyw awr byddwch yn ôl ym Mwynglawdd Llorts.

Heicio gyda phlant

Awgrymiadau ar gyfer gwneud Llwybr Ferro

  • Dadlwythwch ap diogelwch maes sy'n caniatáu i gerddwyr anfon eu hunion leoliad i dimau achub mewn argyfwng.
  • Parchwch natur: mwynhewch gefn gwlad a'i adael fel y daethoch o hyd iddo.
  • Yfed symiau bach yn aml. Dŵr dogni i bara'r llwybr cyfan.
  • Os byddwch chi'n cyrraedd adran yr ydych chi'n ei hystyried yn beryglus neu sydd y tu hwnt i'ch posibiliadau, mae'n well troi o gwmpas.
  • Gwiriwch ragolygon y tywydd ar gyfer y lle, y dyddiad a'r amseroedd gadael.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*