Trefi swynol Teruel

Alcaniz

Mae'r ymadrodd trefi swynol Teruel mae bron yn ddiswyddiad. Oherwydd mae'r holl drefi yn y dalaith Aragoneg honno yn hynod ddeniadol. Mae ganddyn nhw gannoedd o flynyddoedd o hanes, henebion niferus ac ysblennydd ac amgylchedd naturiol breintiedig.

Fel pe na bai hyn i gyd yn ddigon, Teruel, prifddinas y dalaith, yn adnabyddus am ei mawredd Treftadaeth celf mudejar ac am chwedlau tebyg i gariadon. O ganlyniad, i siarad â chi am drefi swynol Teruel, dylid anelu ein hymdrech fwyaf at ddewis rhai ohonynt, gan y dylent i gyd ymddangos yn yr erthygl hon. Heb ragor o wybodaeth, dyma ein cynnig.

Mora Rubielos

Mora Rubielos

Dinesig Rubielos de Mora

Wedi'i leoli yn y rhanbarth Gúdar-Javalambre ac wedi'i hamgylchynu gan fynyddoedd o'r un enw, y peth cyntaf y mae'r dref hon yn ei gynnig i chi yw amgylchedd naturiol hyfryd. Os ydych chi'n hoffi heicio, beicio mynydd neu sgïo, mae gennych chi bosibiliadau godidog yn yr ardal hon. Yn wir, mae'r Gorsafoedd Valdelinares a Javalambre maent yn agos iawn.

O ran ei dreftadaeth artistig, mae Rubielos yn wir ryfeddod er gwaethaf ei faint bach. Mae ganddi ganolfan hanesyddol hardd y mae ei wal yn dal i fod â dwy fynedfa: y Pyrth o San Antonio a Carmen. Yn ogystal, mae gan y cyntaf dwr maen ysblennydd.

O'i ran, adeilad y Neuadd y Dref Mae'n gyfnod y Dadeni o'r XNUMXeg ganrif. Y mae amryw dai pendefigaidd o'r un ganrif a'r ganrif nesaf yn cyd-fynd ag ef. Rhwng y rhain, cyfrif Fflorida, cyfrif Creixell neu balas Ardalydd Villasegura. Yn wir, fel hanesyn, byddwn yn dweud wrthych fod Rubielos wedi dod i gael cymaint o blastai fel y'i gelwid. "y llys llifio".

Ar y llaw arall, yn yr hen ysbyty gras, adeilad o'r XNUMXfed ganrif, fe welwch y Sefydliad Amgueddfa Salvador Victoria, ymroddedig i waith yr arlunydd haniaethol Rubielian hwn. O ran treftadaeth grefyddol y dref, mae'n rhaid i chi ymweld â'r eglwys Santa María la Maer, arddull baróc; yr henuriaid Confaints y Carmeliaid Distaliedig a'r Awstiniaid, yr olaf ag eglwys o'r XNUMXeg ganrif, a meudwyau fel rhai'r Santos Mártires Abdón a Senén, Santa Ana, del Pilar neu Santa Barbara.

Albarracín, unigryw ymhlith trefi swynol Teruel

Albarracin

Albarracín, un o drefi swynol Teruel yr ydym yn eich cynghori i ymweld â hi

Wedi'i godi ar uchder o fwy na mil metr sy'n torri trwy'r ysblennydd cryman afon Guadalaviar, cewch dref Albarracín, un arall o drefydd swynol Teruel. Oherwydd ei fod yn cynnwys strydoedd cul a serth sy'n arwain at sgwariau bach llawn swyn. Nid yn ofer, y dref i gyd Heneb Genedlaethol o 1961.

Mae hefyd yn gwasanaethu fel porth i'r Sierra de Albainn. Felly, o'r dref hon gallwch ddechrau ar nifer o lwybrau cerdded a beicio mynydd. Ond hyd yn oed yn fwy deniadol yw'r henebion y mae'r dref hardd hon yn eu cynnig i chi. Maent fel arfer yn cael eu cynnwys yn y Cymhleth Hanesyddol Albarracín, a'i nodwedd gyffredin yw pensaernïaeth ryfedd yr ardal.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi ymweld â'r Alcazar, hen gaer gaerog o'r cyfnod Andalwsaidd a fu'n breswylfa i'r Banu Razin, sofraniaid teyrnas fach Taifa Albarracín. Ond mae ei gyfluniad presennol i'w briodoli i ddiwygiad o'r drydedd ganrif ar ddeg. Ynghyd ag ef, hwy a gyfansoddasant gyfundrefn amddiffynol y dref y Wal a thyrau fel o Doña Blanca a'r Walker.

O'i ran, adeilad y Neuadd y Dref Mae'n arddull y Dadeni ac fe'i hadeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif. I'r un ganrif hon y perthyn y gadeirlan achubol, wedi'i adeiladu ar weddillion hen deml Romanésg. Fodd bynnag, mae hefyd yn Dadeni, er iddo gael ei ddiwygio ddwy ganrif yn ddiweddarach trwy ychwanegu'r porth Baróc. Yn yr un modd, y tu mewn, sydd hefyd yn dangos elfennau baróc, mae prif allor darn Dadeni, gwaith Cosimo Damian. Ac yn ei amgueddfa mae yna gasgliad braf o dapestrïau Ffleminaidd. Yn olaf, mae hefyd yn faróc Palas esgobol, sydd nesaf i'r deml hon.

valderrobres

valderrobres

Golygfa o Valderrobres

cyfalaf y rhanbarth Matarraña ac wedi ei ymdrochi gan yr afon homonymous, y mae tref Valderrobres hefyd yn ymddangos yn nghymdeithasfa Y Pentrefi Mwyaf Prydferth yn Sbaen. Mae hefyd yn faes da i chi ymarfer gweithgareddau mynydd fel heicio, beicio, dringo neu farchogaeth.

Yn bensaernïol, rhennir y dref yn ddwy ran: y ganolfan hanesyddol a'r maestref. Mae'n eu gwahanu pont garreg ganoloesol, sy'n mynd i mewn i'r pentref trwy'r Porth San Roque, yn perthyn i'r hen furiau. Ar yr ochr arall y mae adeiladaeth y Neuadd y Dref, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, sy'n rhyfeddod o arddull Mannerist.

O'i ran, yn yr ardal uchaf o'r dref y mae y castell Valderrobres, y mae ei darddiad yn dyddio'n ôl i'r ddeuddegfed ganrif. Gyda hyn yn ddryslyd palas, a adeiladwyd yn y XVI ac mewn cyflwr da iawn. Hefyd, nesaf atynt y mae y eglwys Santa María la Maer, gem Gothig a godwyd rhwng y XNUMXeg a'r XNUMXfed ganrif. Y tu allan, mae'r drws ar led trawiadol gyda ffenestr rosod uwch ei ben yn sefyll allan. Ond yn fwy chwilfrydig yw ei tu mewn. oherwydd ei fod yn ymateb i model gogledd ewropeaidd o gorff un salŵn. Yn olaf, ymhlith y tai o Valderrobres yn sefyll allan yr un o'r tyrchod daear, enghraifft berffaith o Aragoneg Gothig ar gyfer ei logia traddodiadol. Rhoddwyd yr enw hwn i'r oriel allanol orchuddiedig yn rhan uchaf yr adeiladau.

Calaceite, rhyfeddod arall yn mysg trefydd swynol Teruel

Calasit

Calasit ar fachlud haul

Rydym yn parhau yn y rhanbarth Matarraña i siarad â chwi yn awr am y Calaseite, tref fechan o tua mil o drigolion. Mae'n ardal y bu pobl yn byw ynddi ers canrifoedd lawer, gan mai dim ond un cilomedr i ffwrdd yw hi anheddiad Iberia yn San Antonio, a gloddiwyd gan yr archeolegydd lleol Juan Cabre, sydd ag amgueddfa yn y pentref.

Ond mae gan Calaceite lawer o atyniadau eraill. Mae'n achos y Plaza de España, cyfrannodd, a strydoedd ei chwarter hanesyddol, yn frith o blastai. Ymhlith y rhain, mae'r Gweithdy Teresa Jassá, eiddo Cabré ei hun o y ty Moix. Hyd yn oed yn fwy ysblennydd yw adeiladu'r Neuadd y Dref, a adeiladwyd ar ddechrau'r XNUMXeg ganrif a chydag oriel nodweddiadol o fwâu ar ei ail lawr.

Ar y llaw arall, o'r hen wal erys trawsnewidiodd y tŵr a phyrth amrywiol yn gapeli. Mae hyn yn wir am rai San Antonio a'r Virgen del Pilar. Pa fodd bynag, y mae y capel ei hun San Roque's, Arddull y Dadeni. Ond y gofeb grefyddol bwysicaf yn y Calaceite yw y Eglwys Blwyf y Rhagdybiaeth. Fe'i hadeiladwyd ar ddiwedd yr XNUMXg yn dilyn canonau'r Baróc. Fodd bynnag, adeiladwyd y tŵr gan mlynedd yn ddiweddarach.

Mirambel

Ty Castellot

Ty Castellot yn Mirambel

perthyn i'r rhanbarth Maestrazgo, y mae y dref fechan ganoloesol a gaerog hon yn gynwysedig gan dde yn mysg trefydd swynol Teruel. Fel anecdot, byddwn yn dweud wrthych ei fod wedi gwasanaethu fel lleoliad y ffilm Tir a rhyddid, O'r ken Loach, cyfarwyddwr sydd hyd yn oed â reid yn ei enw yn y dref.

Ond yn bwysicach yw'r henebion y mae'r dref hardd hon yn eu cynnig i chi. Gweddillion ei castell canoloesol. Ond yn anad dim, rhaid i chi weld ei Neuadd y Dref, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, a thai urddasol fel rhai Aliaga a Castellot, dau ryfedd arddull y Dadeni.

Am ei ran, y Eglwys Sant Margaret yn cael ei grybwyll eisoes yn y Bwydlen Puebla o'r bedwaredd ganrif ar ddeg. Ond cafodd ei ddinistrio yn y XIX yn ystod y Rhyfel Carlist Cyntaf. Byddai'n cael ei ailadeiladu yn ddiweddarach mewn arddull neo-baróc. ac yn y cwfaint y lleianod Awstinaidd yn tynnu sylw at y Eglwys St, gyda sawl allor gothig.

Yn olaf, mae Mirambel hefyd yn cynnig llwybrau cerdded a beicio godidog i chi. Trwy y dref yn myned heibio y GR-8, sy'n rhedeg trwy dalaith gyfan Teruel o'r gogledd i'r de. Ac, yn yr un modd, mae yna sawl llwybr sy'n mynd iddyn nhw ystyfnig a llwybr beicio mynydd sy'n mynd i Ciwba.

Puertomingalvo

Puertomingalvo

Stryd yn Puertomingalvo

Dychwelwn i'r rhanbarth Gúdar-Javalambre i ddweud wrthych am em arall ymhlith trefi swynol Teruel. Dyma Puertomingalvo, wedi'i leoli ar ardal greigiog y mae ei rhan uchaf yn y castell o'r XNUMXfed ganrif, mewn cyflwr da iawn. Ceir olion o'r hen hefyd Wal gyda pyrth fel y Portalón a'r Portalillo.

Ni allwch golli ychwaith Neuadd y Dref, rhyfeddod o Gothig cartrefol Teruel, i'r hwn y perthynant hefyd tai Alta a Lloveros, así fel el Ysbyty Santa Maria de Gracia, a adeiladwyd yn y bymthegfed ganrif. Ac, eisoes ar gyrion y dref, mae gennych chi sawl un peirones neu farciau ffordd a ffermdy caerog o Mwy o Tŵr Peintiedig.

Ynglŷn â threftadaeth grefyddol Puertomingalvo, mae'r Eglwys Blwyf y Tybiaeth a San Blas, sy'n faróc o'r XNUMXfed ganrif. Mae'n cynnwys tri chorff gyda chôr uchel a chlochdy y gallwch chi ei ddringo. Bydd gennych olygfeydd godidog o'r Sierra de Gudar. Maent yn cwblhau pensaernïaeth grefyddol y dref meudwyau Santa Barbara a San Bernabé. Fel pe na bai hyn i gyd yn ddigon, tua chwe chilomedr i ffwrdd mae gennych chi'r Rhaeadr Archer, rhaeadr o Afon Linares sy'n ffurfio tirwedd ysblennydd.

I gloi, rydym wedi dangos sawl un o'r trefi swynol Teruel. Ond nid ydym am roi'r gorau i grybwyll eraill sydd yr un mor ysblennydd. Mae'n achos o cantavieja, yn swatio mewn ystum troellog; Y Fresneda, gyda'i Faer Plaza Dadeni trawiadol; ysplenydd, o dai gwynion a chochlyd wedi eu gwasgaru yn y mynyddoedd, neu Albalate yr Archesgob, gyda'i gastell palas esgobol trawiadol. Hyn i gyd heb anghofio'r anghymharol Alcaniz, sef y dref a gyfanneddir fwyaf yn y talaith Teruel ar ôl y brifddinas ac sydd â threftadaeth ysblennydd. Dewch i adnabod y filas hardd hyn a dywedwch wrthym am eich profiad.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*