Priflythrennau'r Dwyrain Canol

Y Dwyrain Canol. Mae'r rhanbarth hwn o'r byd wedi bod yn y newyddion am ychydig llai na hanner can mlynedd. Yn rhannol oherwydd ei fod yn ardal sy'n llawn olew, ond yn union oherwydd hyn, mae gwrthdaro gwleidyddol yn torri allan un ar ôl y llall.

Ar ben hynny, mae'n a maes pwysig yn hanes dyn ac mae llawer o'i dinasoedd yn filoedd o flynyddoedd oed. Yn anffodus mae materion geopolitical yn gwneud llawer ohonynt yn amhosibl ymweld â nhw, ond gobeithiwn yn gryf y daw heddwch iddynt un diwrnod ac y gallwn eu mwynhau. Yn y cyfamser, dewch i adnabod rhai o'r priflythrennau'r Dwyrain Canol yma.

Y Dwyrain Canol

Mae'n mynd wrth enwau amrywiol, y Dwyrain Canol, y Dwyrain Canol, y Dwyrain Canol, a hyd yn oed Gorllewin Asia. Mae'n rhanbarth eang sydd mae wedi'i leoli rhwng Cefnfor India a'r môr Môr y Canoldir y mae ei phoblogaeth, heb lawer o eithriadau, yn Islamaidd yn bennaf. Yn ogystal, mae'n canolbwyntio cronfeydd olew pwysicaf yn y byd felly ers yr ugeinfed ganrif mae wedi bod yng ngolwg y storm, fel petai.

Mae yna gwestiynau heb eu diffinio o hyd ynglŷn â pha wledydd sy'n ffurfio'r Dwyrain Canol a pha rai nad ydyn nhw'n rhannol neu'n rhannol, ond derbynnir yn gyffredinol eu bod i gyd 17 gwlad o fewn y parth hwn. Yn eu plith mae Saudi Arabia, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Israel, Iran, Iran, Gwlad yr Iorddonen, Libanus, Oman, Kuwait, Qatar, Syria, Yemen, Tiriogaethau Palestina, yr Aifft, Cyprus a Thwrci.

Priflythrennau'r Dwyrain Canol

Gallwn ddechrau gyda phriflythrennau'r gwledydd y gellir ymweld â nhw. Er enghraifft, Emiradau Arabaidd Unedig, Saudi Arabia, Israel, Twrci, Gwlad yr Iorddonen, Libanus, Qatar, Cyprus, neu'r Aifft. Gadewch i ni edrych yn gyntaf ar Riyadh, prifddinas Saudi Arabia.

Riyadh yw prifddinas a dinas fwyaf poblog Saudi Arabia. Mae wedi'i leoli yng nghanol penrhyn Arabia ac er bod ganddo ganrifoedd o hanes dechreuodd ei foderneiddio yn y 40au XNUMXfed ganrif gan law Shah Saud, wedi'i ysbrydoli gan ddinasoedd America. Felly, cafodd ei ailgynllunio fel grid gyda chymdogaethau, strydoedd a rhodfeydd a dechreuodd y boblogaeth dyfu'n gyson wedi hynny.

Nid yw'r 90au wedi bod yn bwyllog yn y rhanbarth ac nid yn Riyadh lle bu ymosodiadau terfysgol tuag at bobl leol a thramorwyr, yr olaf ar ran Al Qaeda ac Yemen, sydd â'r ddinas yng ngolwg ei thaflegrau. Yn amlwg nid yw'r sefyllfa'n galw am dwristiaeth ond mae yna bobl anturus bob amser ...

Mae'r hinsawdd yn sych ac yn boeth felly yn yr haf mae'r tymereddau'n aruthrol ac yn uwch na 40 ºC bob amser. Os penderfynwch ymweld gallwch gallwch vymweld â'r ddinas hynafol Y tu mewn i'r waliau, mae'n rhan fach iawn ond lle gallwch chi werthfawrogi'r hen Riad.

A yw yma y Fort Masmak, o glai a mwd gyda thyrau a waliau trwchus. hen dai, yr Palas Murabba O'r 30au o'r XNUMXfed ganrif, yn enfawr, a gallwch chi bob amser fynd ar daith i'r pentrefi cyfagos. Gallwch ychwanegu ymweliad â Amgueddfa Genedlaethol Saudi Arabia a Amgueddfa Llu Awyr Brenhinol Saudi.

Abu Dhabi yw prifddinas yr Emiraethau Arabaidd Unedig ac yn nifer y trigolion mae y tu ôl i Dubai. Mae ar ynys sydd wedi'i siapio fel y llythyren T yng Ngwlff Persia. Ei enw, dhabi, Mae'n cyfeirio at y gazelles a oedd yn byw yn yr ardal hon mor gyfoethog ar gyfer cymaint o wareiddiadau. Yma mae olion diwylliannau hynafol felly mae'n rhyfeddod archeolegol. Cyn darganfod ac ecsbloetio olew, roedd Abu Dhabi yn ymwneud â'r fasnach berlog.

Mae hefyd yn ddinas sydd â hafau aruthrol felly os gallwch chi ei hosgoi peidiwch â mynd rhwng Mehefin a Medi. Y misoedd gorau yw rhwng Tachwedd a Mawrth. Yna gallwch chi symud yn fwy cyfforddus trwy ei ganol gyda skyscraper, mwynhau ei pier neu ei barciau, gan gynnwys y Parc y llyn neu Parc Treftadaeth. Byddwch hefyd yn gweld y enfawr a'r mawreddog Mosg Gwyn Sheik Zayed neu gallwch ymweld â'r Abu Dhabi Louvre neu Byd Ferrari.

Aman yw prifddinas yr Iorddonen ac mae ei wreiddiau'n mynd yn ôl i'r cyfnod Neolithig. Hi yw'r bumed ddinas Arabaidd yr ymwelwyd â hi fwyaf a mae ganddo lawer o drysorau archeolegol o wahanol gyfnodau wrth i'r Groegiaid a'r Rhufeiniaid gerdded o gwmpas yma hefyd.

Mae yna lawer o hanes yn y Amgueddfa Jordan, os ydych chi eisiau gwybod am yr enwog sgroliau môr marw, yr Amgueddfa Archeolegol, yr Amgueddfa Foduro Frenhinol a'r Amgueddfa Werin.

Doha yw prifddinas Qatar a chyn bo hir byddwn yn gwybod mwy amdano oherwydd bydd yn un o'r lleoliadau ar gyfer Cwpan Pêl-droed y Byd nesaf. Hyn ar arfordir Gwlff Persia a hi yw'r ddinas bwysicaf yn y wlad. Fe'i sefydlwyd yn hanner cyntaf y XNUMXeg ganrif a mae'n gyfalaf er 1971 pan lwyddodd Qatar i roi'r gorau i fod yn amddiffynfa Brydeinig.

Mae wedi ennill llawer o dir o'r môr ac mae ganddo hefyd hinsawdd boeth iawn ac anialwch. Os ydych chi'n hoff o amgueddfeydd gallwch ymweld â'r Amgueddfa Celf Islamaidd ac Amgueddfa Celf Fodern Arabaidd. Mae yna hefyd y Fort Al Koot, y llwybr pren saith cilomedr o hyd, pentref diwylliannol Katara a Pharc hyfryd a gwyrdd Al Waab.

Mae Beirut yn un o'r dinasoedd hynaf yn y byd ac mae wedi bod yn byw ynddo am fwy na phum mil o flynyddoedd. Mae'n y prifddinas Libanus ac mae'r Groegiaid a'r Rhufeiniaid, Mwslemiaid, Croesgadwyr ac Otomaniaid hefyd wedi pasio trwyddo yn nes ymlaen. Hyd yn oed y Ffrancwyr ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Arferai fod yn ddinas weithgar a diwylliannol iawn, nid yn ofer y daeth i'w hadnabod "Paris y Dwyrain Canol."

Ond daeth y cyfan i ben yn y 70au gyda'r rhyfel cartref, Rhyfel Libanus wedi hynny, a'r gwrthdaro ag Israel. Yn anffodus nid ydyn nhw wedi gwella oherwydd heddiw mae'r ddinas yn dyst ymosodiadau ac argyfyngau economaidd. Ond, os penderfynwch ymweld ag ef, mae yna lawer o leoedd diddorol: y canolfan hanesyddol Beirut gyda pharciau, sgwariau a chymdogaethau hanesyddol gydag ardaloedd cerddwyr a llwybrau bordiau gyda chaffis lluosog.

Fe welwch lawer o adeiladau Ffrengig a hyd yn oed Gothig, er nad oes prinder mwy o rai yn arddull yr Otomaniaid. Rhwng Eglwysi croesgad a mosgiau i adfeilion Rhufeinig. Harddwch. Mae dinasoedd fel Jerwsalem neu Cairo yn parhau i fod ar y gweill ond rydym eisoes wedi siarad amdanynt dro arall. Yna mae priflythrennau eraill y Dwyrain Canol fel y Lan Orllewinol, Damascus, Sana'a neu Muscat na fyddai ond y twristiaid mwyaf anturus eisiau ymweld â nhw heddiw. Rydyn ni'n eu gadael am swydd arall.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)