Prydau Almaeneg nodweddiadol

Mae'r Almaen yn wlad ffederal sydd â chanrifoedd lawer o hanes, felly mae ei bwyd yn datgelu'r siwrnai ddiwylliannol hon yn unig. Nid yw'n enwog fel y Ffrangeg, yr Eidal neu'r Sbaeneg, ond y gwir yw bod ganddo gyfres o seigiau y dylech chi roi cynnig arnyn nhw os ewch chi ar drip.

Cofiwch fod yr ardal lle mae'r Almaen wedi'i lleoli yn gyfoethog o ran diwylliant ac mae ei chymdogion wedi cyfrannu rhai elfennau at lunio gastronomeg fodern yr Almaen. Yna heddiw, prydau Almaeneg nodweddiadol.

Llawer mwy na selsig a chwrw

Y peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth siarad am fwyd Almaeneg yw'r ddwy elfen hyn, ond yn amlwg mae gastronomeg yr Almaen yn llawer mwy. Mewn gwirionedd, mae'n rhaid i hanes coginiol hir y wlad ymwneud â'i wreiddiau a'i daearyddiaeth. Mae bwyd Almaeneg wedi datblygu dros y canrifoedd ac law yn llaw â newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol, felly heddiw mae gan bob rhanbarth o'r wlad ei ddysgl arbennig a'i blas unigryw.

Ee mae de'r wlad yn adnabyddus am ei seigiau porc, tra bod yr ardal o gwmpas Mae Hamburg yn fwyaf poblogaidd ar gyfer pysgod. Y gwir yw bod cig yn bresennol mewn llawer o'u llestri, am hanner dydd a hyd yn oed amser brecwast.

Mae pryd bwyd nodweddiadol yn cynnwys cyfran o gig, saws hufennog, rhai llysiau a chwrw, ond yna gadewch i ni weld y prydau mwyaf nodweddiadol, y rhai na ddylid eu colli.

Sauerbraten

Mae'n stiw cig eidion rhost wedi'i farinogi'n flaenorol â finegr a sbeisys amrywiol. Mae'n stiw trwchus a calorig yn draddodiadol wedi'i weini gyda bresych coch a rhai twmplenni tatws o'r enw cartoffelklöbe neu hefyd datws wedi'u berwi, yn syml iawn.

Gall y cig fod yn geffyl neu'n gig carw sy'n cael ei farinogi mewn finegr gwyn a sbeisys am sawl diwrnod. Yn ymwneud un o seigiau cenedlaethol yr Almaen ac mae bob amser ar fwydlen y bwyty.

Schweinshaxe

Nhw yw'r rhai migwrn moch ac maen nhw fel arfer maint pen dynol. Yn cig rhost, dim ond digon nes bod y croen yn dod i ffwrdd yn hawdd o'r asgwrn ac yn feddal ac yn suddiog a'r croen hwnnw'n grimp i gyd. Plât ydyw yn boblogaidd iawn yn Bafaria.

Yma mae'r cig hefyd wedi'i farinogi am sawl diwrnod, yn enwedig pan fydd y toriad yn fawr. Yna caiff ei rostio ar dymheredd isel am oriau, rhwng dau a thri yn dibynnu ar y maint, ac fel rheol mae'n cael ei weini â thatws neu fresych. Yn Munich y mae el dysgl.

Rinderroulade

Mae'r dysgl hon yn yn nodweddiadol o'r rhanbarth Sacsoni ac mae'n rholyn cig gyda blasau amrywiol. Yn sleisys tenau iawn o gig wedi'i rolio â ham, winwns, picls a mwstardYna cânt eu rhostio â gwin coch, sy'n gadael blas coeth ar ddiwedd y coginio.

Yn draddodiadol mae Rouladen yn cael ei weini gyda swper gyda brechdanau tatws, tatws stwnsh, neu fresych coch. Fel dysgl ochr, gallwch hefyd weld llysiau tymhorol, gaeaf, rhostiau. Mae'r saws sy'n weddill yn rhan hanfodol o'r ddysgl ac mae bob amser yn cael ei dywallt dros y cig.

Schnitzel

Er mai Awstria yw'r dysgl hon, yn yr Almaen mae wedi dod yn boblogaidd iawn hefyd. Yn cwtled wedi'i orchuddio â briwsion bara gyda chaws a ham yn y canolAm frechdan, wedi'i gweini gyda thatws a salad gwyrdd.

Hasenpfeffer

Pa dou ydych chi'n meddwl amdano stiw cwningen? Os ydych chi'n hoff o stiwiau, mae'r Almaen ar eich cyfer chi. Mae'r stiwiau'n nodweddiadol iawn o wledydd lle mae gaeafau'n hir ac yn llym oherwydd eu bod nhw'n seigiau calorig iawn.

Yn yr achos hwn mae'r cig cwningen yn cael ei dorri'n ddarnau ac yn ddarnau maint brathiadac maen nhw'n coginio gyda nionod a gwin am sawl awr nes ei fod yn tewhau ac yn ffurfio'r stiw. Gwneir y marinâd gyda gwin a finegr a'i dewychu â gwaed y gwningen ei hun.

Y gair Cwningen yn cyfeirio at yr Almaeneg ysgyfarnogodpupur yw ysgyfarnog a pfeffer, er bod sbeisys a chynfennau eraill yn ymddangos y tu hwnt i bupur. Yn Bafaria mae'r dysgl hon hefyd yn ychwanegu paprica sbeislyd neu felys,

Selsig Almaeneg

Er i ni ddweud na ellir lleihau bwyd Almaeneg i selsig, ni allwn roi'r gorau i'w henwi. Mae yna traddodiad hir wrth gynhyrchu selsig ac mae yna rai 1.500 math o selsig. Mae yna lawer o arbenigeddau rhanbarthol: y selsig Munich gwyn neu'r selsig porc gyda sos coch sy'n boblogaidd yn Berlin.

Y selsig Maen nhw fel arfer yn cael eu bwyta ar y stryd, maen nhw'n fwydydd stryd, ond mae'n wir eu bod hefyd yn cael eu gweini ar y plât mewn llawer o fwytai ac nad ydyn nhw byth yn rhy ddrud. Selsig nodweddiadol, er enghraifft, yw'r Selsig Bratwurst neu wedi'i grilio.

Dyma'r bwyd stryd mwyaf poblogaidd yn y wlad: yn gyffredinol mae'n cael ei wneud gyda phorc a chig eidion ac mae'n cael ei sesno gyda sinsir, nytmeg, coliana neu caraway, cwmin. Mae'n cael ei weini wedi'i grilio â chroen creisionllyd a'i fatio mewn mwstard a sos coch. Weithiau gellir ei archebu'n syml mewn torth neu gyda sauerkraut. Yn dysgl haf nodweddiadol o'r Almaen.

Math poblogaidd iawn o selsig yw curw neu selsig wedi'i ferwi. Mae wedi'i wneud â chig eidion daear neu borc ac mae'n edrych fel enfawr ci poeth. Ond mae yna wahaniaethau oherwydd ei fod yn fwy na chi poeth nodweddiadol ac mae ei gynhwysion yn llawer gwell. mae gan y selsig hwn liw pinc ac a blas myglyd ysgafn oherwydd ar ôl ei ferwi mae'n ysmygu ychydig. Wedi'i weini gyda bara a mwstard Dijon.

Selsig arall i roi cynnig arno yw'r weisswurst. Mae'n selsig Bafaria traddodiadol sy'n cael ei wneud gyda chig eidion daear a ham, wedi'i sesno â phersli, lemwn, winwns, sinsir, cardamom.

Yn gyffredinol, mae'n cael ei weini ganol bore, fel byrbryd, gan ei fod wedi'i goginio mewn dŵr poeth, heb ferwi fel nad yw'r croen yn torri. Ar ôl wedi'i weini â pretzel gyda rhywfaint o fwstard melyshei gwrw ffres.

Rydym yn parhau gyda'r selsig: currywurst. y math hwn o selsig Almaeneg Fe'i dyfeisiwyd yn Berlin ym 1949 ac mae wedi'i wneud gyda saws porc a sos coch a phowdr cyri. Mae'n ymddangos bod y cynhwysion hyn wedi'u darparu gan y milwyr Prydeinig a oedd yn y ddinas ar ôl diwedd y rhyfel.

Maen nhw'n cael eu gweini wedi'u grilio a dyddiau hyn maen nhw'n hynod boblogaidd ac mae hyd yn oed amgueddfa amdanyn nhw. Yn Berlin a Hamburg maent yn cael eu ffrio â Ffrainc a'u rhoi mewn torth.

Cartoffelpuffer

Fel y gwelsoch mae tatws yn bresennol iawn mewn gastronomeg Almaenegi. Aethant i'r wlad ar ddiwedd yr XNUMXeg ganrif ac erbyn y XNUMXeg ganrif roeddent yn hynod boblogaidd. Mae'r kartoffelpuffer yn a crempog tatws wedi'i ffrio, mae'r tatws wedi'i stwnsio a'i gymysgu â phersli, winwns ac wyau.

Mae'n siâp crwn ac fel arfer mae'n cael ei weini i frecwast gydag wyau, neu gyda saws afal neu hufen sur.

Cartoffelkloesse

Nhw yw'r brechdanau tatws nodweddiadol a mae dwy ffordd o baratoi: naill ai trwy gymysgu tatws amrwd a choginio neu yn uniongyrchol â thatws wedi'u coginio wedi'u stwnsio nes eu bod wedi'u puro, yna gwneud peli bach sy'n cael eu berwi mewn dŵr hallt.

Mae'n ddysgl eilaidd nodweddiadol ac weithiau mae'n cael ei weini gyda llysiau yn unig. Os yw'n mynd fel dysgl ochr, maen nhw'n ychwanegu saws. Mae'n fyrbryd poblogaidd iawn a gallwch ddysgu am ei hanes yn Amgueddfa Brechdan Thuringian, un o'r amgueddfeydd gorau sy'n ymroddedig i gastronomeg.

Sauerkraut

Mae'n syml bresych wedi'i eplesu ac mae ledled y wlad. mae'r bresych yn cael ei dorri'n fân iawn a'i eplesu am amser hir. Mae'n para am amser hir a yn rhywbeth sur, oherwydd bacteria sy'n eplesu'r siwgrau mewn bresych.

Mae hefyd yn cael ei weini fel cyfeiliant i seigiau sy'n cynnwys cig.

Spätzle

Mae'n dysgl llysieuol, nwdls wy, ac mae'n boblogaidd iawn nid yn unig yn yr Almaen ond hefyd yn y Swistir, Awstria a Liechtenstein. Fe'u gwneir mewn ffordd gartref gyda blawd, rhai newydd, halen a rhywfaint o ddŵr oer.

Yna caiff y nwdls eu torri a'u coginio mewn dŵr hallt berwedig nes eu bod yn arnofio. Maen nhw'n cael eu gweini'n ddiweddarach gyda llawer o gaws wedi'i doddi ac er y gall fod yn brif ddysgl ynddo'i hun, fe'i gwasanaethir yn gyffredinol fel cyfeiliant i gig.

Butterkäse

Mae'r math hwn o gaws yn ymddangos yn fwy ar y ffin â'r Swistir ac mae ganddo a gwead hufennog blasus a blas cain. Mae'n hanner braster, menyn pur, ac mae ganddo a arogl cryf.

Brasil

A yw fersiwn german o'r pretzel a byddwch yn gweld hynny maent yn cael eu gwerthu llawer ar y strydoedd, y warysau a'r archfarchnadoedd. Maent yn drwchus, braidd yn hallt a gyda hadau sesame ar eu pennau. Gellir eu bwyta ar eu pennau eu hunain neu gyda mwstard.

Yn olaf, ni all unrhyw un fwyta yn yr Almaen heb yfed cwrw. Mae gan yr Almaen draddodiad bragu gwych, o ganrifoedd. Yr amrywiaeth Pilsner yw'r mwyaf poblogaidd oll, ond mae gan bob rhanbarth neu dref neu ddinas ei fersiwn ei hun. 

Bafaria yw'r rhanbarth cwrw mwyaf adnabyddus ac yma gallwch chi flasu cwrw gwenith da. A oes pwdinau Almaeneg nodweddiadol? Ie, yr cwcis sinsir neu lebkuchen, Y pastai apfelkuchen neu afal, y strudel gyda hadau pabi, y crempogau neu'r kaiserschmarrn, Cacen y Goedwig Ddu, y stollen Nadolig nodweddiadol ...

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*