Sut i ddod o hyd i gyd-deithwyr

dod o hyd i gydymaith teithio

Mae yna bob math o deithwyr. Rwyf wedi cyfarfod â phobl sydd wrth eu bodd yn teithio ar eu pennau eu hunain, gwneud ffrindiau, cysylltu â theithwyr eraill; ond mae yna hefyd bobl na allant wneud dim o hynny ac ie neu ie angen presenoldeb cyd-deithwyr.

I siarad, i rannu, i gael hwyl, i feiddio gwneud pethau sydd ddim yn eu natur eu hunain... dyna pam, os ydych chi'n hoffi teithio gyda chi, dyma rai awgrymiadau ar sut i ddod o hyd i gymdeithion teithio.

Gwefannau a chymwysiadau yn Sbaeneg i ddod o hyd i gymdeithion teithio

cyd-deithwyr

Mae yna sawl un ac mae'r cyfan yn dibynnu ar ba fath o gydymaith teithio rydych chi ei eisiau, neu rydych chi'ch hun, ac weithiau ble rydych chi am deithio gyda chi. Mae yna gymwysiadau a llwyfannau yn Sbaeneg ond mae yna hefyd yn Saesneg, os ydych chi am ehangu'r bydysawd ieithyddol, felly gadewch i ni ddechrau gyda'n mamiaith.

Nomadizers mae'n ddiddorol. Mae'n rhaid i chi gofrestru am ddim a darparu gwybodaeth bersonol i greu proffil. Rwy'n siarad am ddata fel enw, diddordebau, chwaeth, cenedligrwydd ac os ydych chi eisiau, llun. Os ydych chi'n fwy agored ac yn dweud mwy, yna rwy'n meddwl y bydd y canlyniadau'n well oherwydd os yw rhywun yn mynd i gysylltu â chi bydd eisiau gwybod llawer. Mae diddordebau hefyd yn chwarae rhan bwysig oherwydd nid yw'r un peth os ydych chi'n hoff iawn o gastronomeg neu os ydych chi'n anturus neu i'r gwrthwyneb, rydych chi'n hoffi moethau a chysur.

Ap Nomadizers

Mae gan Nomadizers system graffeg sy'n defnyddio faniau a pho fwyaf y byddwch chi'n ei grynhoi ym mhob un o'r diddordebau hynny y mae'r platfform ei hun yn eu cynnig i chi, yr uchaf fydd eich diddordeb. Dylech hefyd gynnwys gwybodaeth am y gyrchfan deithio sydd o ddiddordeb i chi a'r dyddiadau tebygol. Gan fod pob defnyddiwr cofrestredig yn gwneud yr un peth, mae'r system yn gofalu am groesi data a chynnig y gorau «yn cyd-fynd".

Mae llawer o bobl wedi'u cofrestru yn Nomadizer ac mae'r gronfa ddata yn hynod gyfoethog felly deuir o hyd i gymdeithion teithio diddorol a chymwys. Ac oes, mae yna fersiwn premiwm ac y maent yn taer awgrymu y uwchraddio. Dim byd nad yw apiau eraill yn ei wneud.

Cymdeithion teithio ar Facebook

ein cyfaill teithiol Mae Facebook yn opsiwn arall. Nid yw'n canolbwyntio ar y swyddogaeth hon ond mae yna lawer o «Grwpiau Facebook» pwy sy'n gwneud y swydd honno. Mae yna grwpiau o deithwyr yn gyffredinol, heb gyrchfan unigryw, ond mae yna grwpiau eraill sydd wedi'u crynhoi mewn rhai rhanbarthau neu hyd yn oed gwledydd penodol. Mae gwarbacwyr a phobl sy'n teithio gyda cesys dillad, mae yna rai gyda llawer o arian ac eraill gyda waled llwglyd iawn.

Mae dod o hyd i'r grwpiau hyn ar y rhwydwaith cymdeithasol yn hynod hawdd. Y peth da yw, os oes gennych gyfrif yn barod, nid oes angen i chi lawrlwytho unrhyw beth newydd ac os oes gennych ddiddordeb mewn rhywun gallwch chwilio am wybodaeth am y person hwnnw ar y rhwydwaith cymdeithasol ei hun.

Couchsurfing

Y tro cyntaf i mi glywed am Couchsurfing yr oedd cymaint o flynyddoedd yn ôl. Roedd yn arloeswr wrth deithio neu aros gyda phobl nad ydych yn eu hadnabod ac ers hynny mae wedi cynnig pethau diddorol eraill fel gweithgareddau yn eich cyrchfan a phethau.

Mae'r rhyngwyneb yn hynod syml ac mae'r proffiliau'n cael eu gwirio, felly mae'n ddiogel. Ac mae yna hefyd wedi bod cymuned o ddefnyddwyr, yn weithgar iawn ac yn gyfeillgar, sef yr union beth sydd wedi caniatáu datblygu gwasanaethau eraill megis cyfarfodydd, gweithgareddau, gwibdeithiau ac eraill. Cael mwy na 14 miliwn o ddefnyddwyr mewn 200 mil o ddinasoedd. Y peth drwg, rhaid dweud, yw bod yr esblygiad wedi dod o law'r taliad am ei ddefnydd.

Aroundtheworld.net Mae'n beiriant chwilio yn Sbaeneg. Nid dyma'r mwyaf poblogaidd ond mae ganddo lawer o ddefnyddwyr yn postio eu teithiau eu hunain fel y gall eraill gael gwybodaeth. Mae yna fersiwn am ddim a fersiwn taledig, ond dim byd drud. Syml, ac un o'r rhai cyntaf yn Sbaeneg i gynnig ei rhai ei hun.

apps cyfaill teithio

Mae rhwydwaith Ariannin o'r enw Teithwyr Unedig, yn dda iawn dod o hyd i gymdeithion ar gyfer teithio o amgylch yr Ariannin yn arbennig ond hefyd ar gyfer De America, Canolbarth America a Gogledd America. A pheidiwch â chael eich gadael allan Ewrop, Asia, Oceania ac Affrica. Popeth yn Sbaeneg. Yma gallwch hefyd rannu eich profiadau teithio a chael neu roi cyngor ar sut i dynnu lluniau, beth i'w bacio, beth i ymweld a llawer mwy.

Backpackers yn wefan sydd hefyd â'i flynyddoedd yn y byd hwn o ddod o hyd i gyd-deithwyr a rhannu profiadau teithio a'r un peth clwb planb, lle yn ogystal â chyhoeddi teithiau sydd ar gael, mae defnyddwyr yn cyhoeddi eu bwriadau i sefydlu grwpiau teithio neu ddod o hyd i gymdeithion i fynd i gyrchfannau penodol ar ddyddiadau penodol.

grŵp teithio

Os ydych chi'n un o'r rhai sy'n chwilio am, er enghraifft, gwestai i oedolion yn unig neu ddim eisiau plant neu deuluoedd gerllaw, yna un opsiwn yw  Teithwyr Sengl, lle trefnir grwpiau teithio bach ar gyfer pobl sengl a pharau un rhiant. Mae yna fordeithiau, teithiau cerdded a llawer mwy. Yn ogystal â chyhoeddi teithiau y gallwch ymuno â nhw, gallwch wneud eich cynnig eich hun.

Mae safleoedd eraill yn Sbaeneg yn mochiaddicts, Y Fforwm teithwyr, Y Fforwm Pobl i Deithioyr o Backpackers, O Amgylch y Byd...

Gwefannau a chymwysiadau yn Saesneg i ddod o hyd i gymdeithion teithio

ap i ddod o hyd i gydymaith teithio

Heddiw mae pob teithiwr yn siarad Saesneg. Ydy, ydy, ar wahanol lefelau sgiliau ond rydyn ni'n gwybod hynny'n barod Saesneg yw'r offeryn cyntaf wrth deithio. Dyna pam nad wyf yn diystyru gwefannau neu geisiadau yn Saesneg wrth gynllunio fy nheithiau.

Yn bodoli penffyrdd, gwasanaeth rhad ac am ddim sy'n cysylltu teithwyr. Crëir proffil gyda manylion y teithiwr a'r daith a gallwch hefyd chwilio am bartner trwy fynd i mewn i'r cyrchfan sydd o ddiddordeb i chi yn gyntaf. reddit gellir ei ddefnyddio hefyd i ddod o hyd i ffrindiau teithio a'r un peth SoloTravel subreddit.

HereToMeet.com yn rhwydwaith cymdeithasol gweddol newydd. Rhaid i chi fynd i mewn i'r cyrchfan, dyddiadau a diddordebau ac mae'r platfform yn edrych am y cymdeithion delfrydol. Cyn cyfarfod yn bersonol, gall defnyddwyr gyfnewid negeseuon a chynnwys amlgyfrwng neu sgwrsio'n fyw trwy'r wefan ei hun. Efallai nad oes ganddo lawer o ddefnyddwyr oherwydd ei fod yn ddiweddar, ond mae'n werth edrych arno.

cyd-deithwyr

HeloTelApp Mae ar gael ar gyfer Android ac iOS. Eisoes 150 o ddefnyddwyr y cysylltu teithwyr sydd yn yr un gwesty neu gerllaw. Gallwch ychwanegu lluniau, sylwadau neu wneud argymhellion lleol, cyfarfod neu wneud ymholiadau. Mae'n codi rhyngweithio da rhwng teithwyr.

Ac yn olaf, Asgellwr: yn gais diddorol oherwydd mae'n eich helpu chi dod o hyd i bobl naill ai yn y maes awyr, ar yr awyren neu yn eich cyrchfan. Oes! Math o Tinder yn yr awyr... Hyd yma rydym yn gadael rhai o'r opsiynau i chi, yn Sbaeneg a Saesneg, i ddod o hyd i gymdeithion teithio.

adain-ap

Ni ddylai'r awgrymiadau technolegol hyn anwybyddu'ch meini prawf eich hun a chyda hynny rwy'n siarad am byddwch yn ymwybodol a bob amser yn ystyried materion fel compatibilidad (nid oherwydd eu bod yn mynd i'r un cyrchfan y byddant yn gydnaws yn y gweddill), peidiwch â syrthio iddo yn gorwedd yn y rhwydwaith a chredwch yn ddall yn yr hyn y mae'r person hwnnw'n ei ddweud wrthych, byddwch yn ofalus camddealltwriaeth, be gochelgar wrth weiddi o'r toeau bod rhywun yn teithio ar ei ben ei hun, bod yn gyhoeddus bob amser Pan fyddwch chi'n teithio gyda rhywun nad ydych chi'n ei adnabod, o leiaf nes i chi ddod i'w hadnabod yn well, byddwch yn rhagweithiol a pheidiwch â rhuthro i wneud penderfyniadau oherwydd eich bod chi eisiau teithio gyda'ch gilydd.

Cam wrth gam, gan wirio popeth, gydag ewyllys da, awydd a meddwl clir, gallwch ddod o hyd i'r cymdeithion teithio gorau neu ddod yn gydymaith teithio gorau person arall nad ydych chi'n ei adnabod heddiw.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*