Tîm golygyddol

Gwefan Actualidad Blog yw Actualidad Viajes. Mae ein gwefan yn ymroddedig i byd teithio ac ynddo rydym yn cynnig cyrchfannau gwreiddiol tra ein bod yn bwriadu darparu'r holl wybodaeth a chyngor am deithio, gwahanol ddiwylliannau'r byd a'r cynigion a'r canllawiau twristiaeth gorau. Am nifer o flynyddoedd buom yn cynhyrchu a podlediad teithio a oedd yn eithaf llwyddiannus, gan gyflawni'r y lle cyntaf yng Ngwobrau Podcast Ewrop yn y categori Busnes yn Sbaen a'r pedwerydd yn Ewrop yn y flwyddyn 2011 yn ogystal â bod yn rownd derfynol y blynyddoedd 2010 y 2013.

Mae tîm golygyddol Actualidad Viajes yn cynnwys teithwyr angerddol a globetrotters o bob math yn hapus i rannu eu profiad a'u gwybodaeth gyda chi. Os ydych chi hefyd eisiau bod yn rhan ohono, peidiwch ag oedi ysgrifennwch ni trwy'r ffurflen hon.

Golygyddion

 • Lôn Mariela

  Ers i mi fod yn blentyn hoffwn adnabod lleoedd, diwylliannau eraill a'u pobl. Pan fyddaf yn teithio, cymeraf nodiadau i allu cyfleu yn nes ymlaen, gyda geiriau a delweddau, beth yw'r gyrchfan honno i mi a gall fod i bwy bynnag sy'n darllen fy ngeiriau. Mae ysgrifennu a theithio yn debyg, rwy'n credu bod y ddau ohonyn nhw'n mynd â'ch meddwl a'ch calon yn bell iawn.

 • Luis Martinez

  Mae rhannu fy mhrofiadau ledled y byd a cheisio lledaenu fy angerdd am deithio yn rhywbeth rwy'n ei garu. Hefyd yn gwybod arferion trefi eraill ac wrth gwrs yr antur. Felly mae ysgrifennu am y materion hyn, gan ddod ag ef yn nes at y cyhoedd, yn fy llenwi â boddhad.

Cyn olygyddion

 • Susana Garcia

  Wedi graddio mewn Hysbysebu, rwy'n hoffi ysgrifennu a darganfod straeon a lleoedd newydd cyhyd ag y gallaf gofio. Teithio yw un o fy nwydau a dyna pam rwy'n ceisio dod o hyd i'r holl wybodaeth am y lleoedd hynny yr wyf yn gobeithio eu gweld un diwrnod.

 • Maria

  Maen nhw'n dweud bod cymaint o fathau o deithwyr ag sydd o bobl yn y byd. Trwy gydol fy nheithiau, sylweddolais yr amrywiaeth o ddiddordebau y gallwn redeg iddynt, felly yn Actualidad Viajes byddaf yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fwynhau'ch gwyliau i'r eithaf mewn unrhyw gornel o'r byd.

 • Carmen Guillen

  Credaf fod teithio yn un o'r profiadau cyfoethocaf y gall person ei fyw ... Yn drueni, mae angen arian ar gyfer hyn, iawn? Rydw i eisiau ac rydw i'n mynd i siarad am bob math o deithiau yn y blog hwn ond os ydw i'n mynd i roi pwys ar rywbeth, y cyrchfannau hynny rydw i'n mynd iddyn nhw heb adael ffortiwn ar y ffordd.

 • Maria Jose Raldan

  Athro Addysg Arbennig, Seicopedagog ac yn angerddol am ysgrifennu a chyfathrebu. Yn hoff o addurno a chwaeth dda, rydw i bob amser mewn dysgu parhaus ... gan wneud fy angerdd a hobïau yn swydd. Gallwch ymweld â'm gwefan bersonol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth.

 • Carlos Lopez

  Ers pan oeddwn i'n fach roeddwn bob amser eisiau teithio ac ychydig ar y tro roeddwn i'n gallu dod yn deithiwr diflino. Fy hoff gyrchfannau: India, Periw ac Asturias, er bod yna lawer o rai eraill. Rwyf wrth fy modd yn recordio ar fideo yr hyn yr wyf yn ei hoffi ac yn anad dim tynnu lluniau ohono fel petai'n Siapaneaidd. Rwyf wrth fy modd yn rhoi cynnig ar gastronomeg traddodiadol y lle rwy'n ymweld ag ef a dod ag ychydig o ryseitiau a chynhwysion i mi eu gwneud gartref a'u rhannu â phawb.