Taith i Okinawa, Japan drofannol

Okinawa

Y ddelwedd draddodiadol sydd gennym o Japan yw mynyddoedd, geisha, trenau cyflym iawn, a thorfeydd, ond nid dyna'r cyfan. Os edrychwch yn fanwl ar y map fe welwch grŵp o ynysoedd ymhell o'r prif ynysoedd sy'n ffurfio'r prefecture okinawa.

Os ydych chi'n hoff o hanes y byd byddwch chi'n cofio bod brwydrau gwaedlyd wedi digwydd yma yn ystod yr Ail Ryfel, ond y tu hwnt i'r bennod drasig mae'r rhanbarth yn cael ei ystyried Caribî Japan: ynysoedd paradwys, traethau hyfryd, gwres trwy gydol y flwyddyn ac awyrgylch hamddenol sy'n eich gwahodd i ymlacio a chael hwyl. Ond mae cymaint o ynysoedd fel na allwn ni fel tramorwyr osgoi poeni ychydig, beth ydyn ni'n ymweld ag ef? Beth ydyn ni'n ei wneud?

Okinawa

Map Okinawa

Nid yw'n ynys sengl ond yn gyfan archipelago yn cynnwys nifer o ynysoedd, mawr a bach, heb lawer o bobl yn byw ynddynt. Mae'r bobl yma'n siarad tafodiaith benodol ac mae ganddyn nhw eu diwylliant eu hunain yn wahanol i ddiwylliant canol Japan ac mae esboniad gyda hynny: bu Okinawa yn deyrnas annibynnol am amser hir. Teyrnas Ryukyu oedd hi ac ar y pryd roedd yn rhifo cant o ynysoedd isdrofannol wedi'u lleoli ar hyd 700 cilomedr o Kyushu i Taiwan.

Mae ei hinsawdd wych wedi gwneud yr ynysoedd hyn yn Cyrchfan gwyliau haf mwyaf poblogaidd ar gyfer Japaneaidd. Os ychwanegwn y ffaith bod ganddynt gysylltiad da â'r dinasoedd pwysicaf (Tokyo, Hiroshima, Osaka, Nagasaki, ac ati), mae gennym ni yn ein dwylo gyrchfan efallai ddim mor aml ymhlith twristiaid tramor ond argymhellir yn gryf os ydych chi'n cyrchfan yw Japan yn yr haf.

Pryd i fynd i Okinawa

Okinawan 2

 

Mae hinsawdd yr ynysoedd hyn yn is-drofannol ac mae hynny'n golygu hynny mae'n boeth trwy'r flwyddyn, hyd yn oed yn ystod misoedd y gaeaf, er nad yw'n ddoeth mynd nac ym mis Ionawr nac ym mis Chwefror oherwydd er ei fod yn 20 ºC mae'n gymylog ac yn rhywbeth cŵl i fynd i'r môr. Mae rhwng diwedd mis Mawrth ac Ebrill yn amser da, ond mae'n rhaid i chi osgoi'r Wythnos Aur fel y'i gelwir sy'n olyniaeth o wyliau Japan oherwydd ei bod yn orlawn iawn.

Mae'r tymor glawog yn dechrau ym mis Mai yn gynnar ac yn para tan ddiwedd mis Mehefin felly nid yw'n gyfleus chwaith oherwydd ei bod hi'n bwrw glaw bob dydd. Mae'r haf yn parhau i fod, yn boeth ac yn llaith, ond yn dal i fod y tymor mwyaf twristaidd oherwydd wedi hynny mae'r tymor teiffŵn ac mae hynny'n dychryn pobl i ffwrdd.

Sut i gyrraedd Okinawa

Cwmnïau hedfan eirin gwlanog

Rhaid dweud hynny mae gan y mwyafrif o gwmnïau hedfan cost isel hediadau sy'n cysylltu canol Japan â Naha, prifddinas archddyfarniad Okinawa. Mae'r hediadau hyn yn gyfleus iawn oherwydd gallant fod tua 90 ewro neu lai a i ni dramorwyr, mae yna gynigion da y gallwn ei brynu o'r tu allan i Japan.

Er mwyn cystadlu â'r cwmnïau hedfan hyn, mae gan y cwmnïau mwyaf docynnau arbennig sy'n dechrau cael eu gwerthu, yn gyffredinol, ym mis Ionawr (bob amser yn meddwl am daith yn yr haf), ond os ymwelwch â gwefannau'r cwmnïau hedfan cost isel fe welwch fwy na cynigion diddorol trwy'r flwyddyn. Rwy'n siarad am gwmnïau fel Peach Aviation, er enghraifft, gyda'r cyfraddau'n dechrau ar $ 30. Bargen!

Mae'r hediadau'n eich gadael chi yn bennaf yn Naha, a hefyd yn ynysoedd Ishigaki a Miyako. Yn pendroni am y fferïau? Dim llawer o fferïau, maent wedi gostwng cryn dipyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae'r pellteroedd rhwng yr ynysoedd canolog ac Okinawa yn enfawr felly mae'r awyren yn fwy cyfleus. Mae hyd yn oed llongau fferi rhwng ynysoedd cyfagos yn brin, ac mae awyrennau'n mynd a dod fel y dull cludo mwyaf cyffredin.

Beth i ymweld ag ef yn Okinawa

Naha

Os byddwch chi'n cyrraedd Mae gan Naha, prif ynys y grŵp lawer o atyniadau ac mae'n canolbwyntio bywyd nodweddiadol dinas, ond mae'n gyfleus iawn ei gadael ar ôl cwpl o ddiwrnodau oherwydd os ydych chi'n chwilio am harddwch Caribïaidd mae'n rhaid i chi fynd i ynysoedd eraill.

y Ynysoedd Kerama, er enghraifft, maent yn gyrchfan dda. Maen nhw tua 30 cilomedr o Naha, nhw yw'r ynysoedd agosaf: 20 o ynysoedd mawr ac ynysoedd o dywod a chwrel sy'n gwneud cerdyn post hardd ac yn lle gwych i fynd i ddeifio a snorkelu. Ers cryn amser bellach, tyfodd twristiaeth oherwydd atal fferi o Naha i Ynysoedd Yaeyamas a Miyako, felly o ran gwneud gwibdeithiau byr mae pobl yn dewis dod yma.

Ynys Kerama

Ynysoedd eraill ger Naha yw'r Ynysoedd Iheya, ynys â llawer o hanes a diwylliant, a na, sydd wedi'i gysylltu â'r cyntaf gan bont. Os ydych chi eisiau ychydig o hanes Okinawan, mae'r ddwy ynys hyn yn gyrchfannau da. Peth arall y gallwch chi ei wybod yw'r Llwybr trwy'r môr o Kaichu-doro. Mae'n a llwybr twristiaeth bron i bum cilomedr o hyd sy'n cysylltu Penrhyn Yokatsu ar yr ynys ganolog sy'n ei gysylltu ag Ynys Henza. Dyma'r llwybr gorau i'w wneud mewn car.

Ishigaki

Cyrchfan arall yw'r Ynys Ishigaki-Jima ac oddi yno gallwch gyrraedd ar fferi i'r Ynys Taketomi. Y Ynys Kumejima Dim ond 90 cilomedr i ffwrdd ydyw ac mae'n cynnig llwybr o draethau bach swynol, y gorau yw Hatenohama, er mai dim ond ar daith y gellir ei gyrraedd. Sut mae cyrraedd yr ynys hon? Mewn awyren, mae rhwng chwech ac wyth hediad dyddiol, dim ond hanner awr o hediadau, o Naha neu o faes awyr Haneda yn yr haf mae un hediad uniongyrchol y dydd. Mae'r fferi o Naha yn cynnig dau wasanaeth y dydd sy'n para dim mwy na phedair awr.

Unwaith y byddwn ar yr ynys gallwn rentu car, beic modur neu feic. Fel arall, mae yna ynysoedd eraill gwerthfawr ond er eu bod yn hysbys ac yn cael eu hargymell nid ydyn nhw unman yn agos at Naha. Rwy'n siarad am y Miyako, er enghraifft, paradwys sydd, yn anffodus, 300 cilomedr i ffwrdd. Nid yw'r fferi yn gweithio mwyach felly yr unig ffordd i'w hadnabod yw cyrraedd mewn awyren.

Traethau Okinawa

Y cwestiwn yw hwn: os nad oes gennych lawer o amser fe'ch cynghorir i leoli'ch hun yn Naha, mwynhewch am oddeutu tridiau a neidiwch i ynys gyfagos arall i fod mewn mwy o gysylltiad â natur hyfryd y lle. Mae Naha yn cynnig bywyd nos, atyniadau hanesyddol, gastronomeg, a chyfleusterau dinas nodweddiadol yn Japan. Mae gan weddill yr ynysoedd, er bod ganddyn nhw boblogaethau sydd â bywyd eu hunain, gynnig mwy naturiol.

Os oes gennych chi fwy o amser, y delfrydol yw treulio ychydig ddyddiau yn Naha ac yna aros yn uniongyrchol ar un o'r ynysoedd pell a hardd hyn, ond rydyn ni'n siarad am fwy nag wythnos o aros, rhywbeth prin pan fydd un yn mynd ar daith i Japan.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)