Ynysoedd gorau Gwlad Groeg

Un o'r lleoedd haf gorau yn y byd i gyd yw ynysoedd Gwlad Groeg. Am gyrchfan! Nid oes lle mwy prydferth sy'n addurno Môr y Canoldir. Cadarn bod yna harddwch eraill, ond yr amrywiaeth o dirweddau ac anturiaethau y gallwn ni fyw ynddynt yr ynysoedd greek gorau nid oes ganddo ddim cyfartal.

Hefyd, mae yna ynysoedd Groegaidd delfrydol i deithio fel cwpl, ynysoedd eraill i fynd fel teulu ac eraill i deithio ar eu pennau eu hunain a chwrdd â phobl. Ym mha grŵp o deithwyr ydych chi?

Ynysoedd gorau Gwlad Groeg i deithio fel cwpl

Mae ynysoedd Gwlad Groeg yn gwybod sut i gyfuno traethau hardd a gastronomeg blasus, felly nhw yw'r cynllun gorau ar gyfer cyplau, p'un a ydyn nhw'n teithio ar fis mêl neu'n syml ar wyliau. Trwy gydol yr erthygl heddiw fe welwn fod yna ynysoedd a all fod yn ddelfrydol ar gyfer cyplau ond hefyd ar gyfer teuluoedd neu deithwyr unigol, a dyna, yn fy nhyb i, yw'r peth gorau am y gyrchfan deithio hon. Ei amlochredd a'i gyfoeth.

La ynys corfu, gyda'i ddylanwad Fenisaidd coeth, mae'n rhamantus iawn. Gall y cwpl rentu sgwter a mynd am dro, cael picnic, syllu allan ar y môr wrth i'r gwynt chwipio eu hwynebau. Mae tref Corfu yn llawn o dafarndai bach a gwestai o bob math. Ond ar ben hynny, mae gan Corfu draethau hardd, sy'n llawn hanes a natur. Yn enwedig y Traeth D'Amour.

Mae ynys Santorini mae'n glasur, cerdyn post archipelago cyfan Gwlad Groeg. Mae'n y gyrchfan greek gorau ar gyfer mis mêl oherwydd mae yna lawer o eglwysi hardd ac ystyrir y machlud haul gorau. Hefyd, dyma rai o'r gwestai gorau yn y wlad, fel y Hotel Katikies, yn Oia. Am olygfeydd arallfydol o'r haul yn machlud mae Ystafelloedd Astra hefyd.

Mykonos Mae'n dynged y cyplau hoyw par rhagoriaeth ac mae hyn oherwydd bod gan yr ynys hanes hir i'r grŵp hwn. Gallwch chi fynd fel cwpl neu sengl ... a dychwelyd fel cwpl. Pwy a ŵyr? Mae yna lu o fwytai a gwestai da, bariau a thafarndai ym mhobman a llawer o bartio. Mae'r noson mykonos mae'n rhyfeddol.

Zakynthos Mae'n gyrchfan wych arall i deithio fel cwpl. Mae ei ddyfroedd yn grisial glir, mae gan ei draethau dywod ac nid cerrig mân, mae ei bentrefi yn hyfryd ac mae yna lawer o bobl ifanc. Ac wrth gwrs, yr enwog traeth llongddrylliad Dyma'r ymweliad gorau oll.

Mae ynys arall o gyplau yn Paros, rhwng Santorini a Mykonos. Mae'n fwy na'i gymdogion ond mae'n dawelacha o ran ymwelwyr. Yna, mae'n rhatach. Mae yna lawer o bobl sy'n mynd i ymarfer barcudfyrddio a hwylfyrddio, ond yn y bôn mae'n ymwneud â gwybod ei draethau, ei amgueddfa archeolegol, ei heglwysi. Naxos Mae'n gyrchfan hyfryd arall, ynys fwyaf y grŵp Cyclades.

Mae Naxos fel arfer yn cael ei gymharu â Paros, ond mae'r olaf yn cynnig opsiynau gwell i symud o gwmpas felly mae'n cael ei ddewis yn fwy fel rheol. Hynny yw, Naxos mae ganddo gysylltiadau bws a fferi a bywyd nos, ond mae'n dawelach. Am fwy o weithgaredd a bywyd dinas mae ynys Rhodes, ynys sydd â llawer o hanes ac yn dwristaidd iawn.

Yn olaf, Dylai creta fod ar y rhestr hon oherwydd ei bod yn gyrchfan ratach na'r lleill, mewn gastronomeg ac mewn llety. Mae'n ynys fawr felly mae yna lawer o opsiynau gwestai, yn ddrytach neu'n rhatach, mae yna lawer o draethau ac a system gludiant dda.

Ynysoedd gorau Gwlad Groeg i fynd gyda'r teulu

Mae gan Wlad Groeg ynysoedd dirifedi, 227? Felly mae'n anodd eu dewis. Y Cyclades, y Dodecanese, yr Ionian ...? Pan fyddwch chi'n teithio gyda phlant, mae'n syniad da cynllunio bob amser, felly rydyn ni'n gobeithio rhoi rhestr dda i chi o ynysoedd Gwlad Groeg i fynd gyda phlant.

Corfu mae'n dal i fod yn opsiwn. Yn ynys werdd iawn, gyda bryniau hardd a phentrefi bach gyda thraethau o'i gwmpas. Mae'r ochr ogleddol yn cynnig dyfroedd tawelach i dreulio'r diwrnod. Canolfan hanesyddol Corfu, Treftadaeth y Byd, mae'n wych cerdded o gwmpas ac edmygu ei bensaernïaeth Fenisaidd, cael y plant i flasu peth o'r bwyd lleol ...

Ac ydy, mae amser i gael nap oherwydd yma, fel yn y mwyafrif o ynysoedd Gwlad Groeg, mae rhwng 3 a 5 yn amser y prynhawn yn stopio. Gallwch ychwanegu a reid asyn, gwibdaith i adfeilion Teml Artemis, taith cwch gyda gwaelod tryloyw, y Parc Hydropolis yn Acharavi ...

Gellir ymweld â Creta hefyd fel teulu. Adfeilion, ogofâu môr, traethau heulog, mae'n ffantasi yng ngolwg plant. Hyn Knossos, lle gwych i fynd â'r plant ar daith yn ôl mewn amser, a hefyd yn ninas Heraklion mae yna lawer o amgueddfeydd sydd wedi'u cynllunio i ymweld â nhw gyda phlant. Er enghraifft, mae'r Amgueddfa Hanes Naturiol a CretAquarium. Mae yna hefyd y Parc Deinosoria.

Yn ogystal, yn Creta gall plant mwynhau morlynnoedd Elafonisi a chwarae ym mhyllau creigiau Kato Gouves, snorkelu, caiacio, archwilio Ogof Dikteon neu gerdded trwy'r godidog Samaria canyon, y canyon mwyaf yn Ewrop i gyd.

RhodesGyda'i gastell canoloesol, mae'n wych hefyd. Mae yna lawer o draethau teulu, fel Traeth Faliraki, gyda pharc dŵr. Ond yn y bôn y peth gorau y mae'n ei gynnig yw bod yr haf yma'n para llawer hirach nag ar yr ynysoedd eraill, felly gallwch chi hyd yn oed fynd y tu allan i'r tymor uchel. Mae acwariwm braf iawn, y Acwariwm Marline, yn y porthladd, i wybod a rhyfeddu at y bywyd tanddwr, ceir y Dyffryn y Glöynnod Byw ac os na, mae bryniau a choedwigoedd bob amser i gerdded.

Mae Santorini yn cynnig ei folcanig ddoe a heddiw. Gall unrhyw blentyn fflipio gyda'r syniad o gerdded trwy losgfynydd ... ond y tu hwnt i hynny mae pentrefi hardd a thraethau breuddwydiol. Teimlir awyrgylch mwy cyfarwydd yn Kamari neu Perissa. Ac os yw'ch plant yn hoff o hanes mae adfeilion anheddiad Akrotiri.

Ar gyfer gwyliau tawel, heddychlon a hardd mae yna gyrchfannau eraill a argymhellir fel Milos, gyda'i ogofâu cudd a'i ffurfiannau creigiau hardd. Lefkada, Paros, Kos neu gall llongddrylliad Zaknthos fod ar y rhestr hon hefyd.

Ynysoedd gorau Gwlad Groeg ar gyfer teithio unigol

Mae unrhyw ynys yn gyrchfan dda ar gyfer teithio unigol, ond efallai y bydd yn rhaid i chi wneud hynny ystyried llety rhatach, ystafelloedd cysgu neu westai, hediadau hawdd, cysylltiadau fferi, bariau cyfeillgar, bywyd nos, trafnidiaeth gyhoeddus dda ...

Felly, o ystyried y rhestr hon byddwn yn dweud mai'r ynysoedd gorau i deithio ar eu pennau eu hunain yw Creta, Ios, Mykonos, Santorini, Naxos, Rhodes ... Sialc Hi yw ynys fwyaf Gwlad Groeg ac mae ganddi lawer ar gyfer teithwyr unigol. Mae wedi'i rannu'n bedwar rhanbarth ac mae gan bob un ei ddinas, ei gwestai a'i bywyd nos diddorol. Yn Rethymno mae'r hostel ieuenctid, yn Heraklion yr Intra Muros ac yn Chania y Ddinas Cocŵn, yn wych llety i gwrdd â phobl.

ios mae'n ynys ddelfrydol arall ar gyfer teithwyr ifanc, bagiau cefn. Mae'n gyrchfan boblogaidd i Awstraliaid a Gogledd America sy'n teithio yn Ewrop. Mae'n rhatach na'i gymydog, Mykonos. Nesaf ar y rhestr Santorini, yn Ynysoedd Ionian. Wedi da iawn llety am bris isel, fel hostel Caveland, neu'r Villa Kasteli neu'r Hostel Ieuenctid Anna, yn Perisssa. Hefyd, mae'n ynys hawdd mynd o gwmpas ar fws.

Yn amlwg ni allwn anghofio am Mykonos, yr ynys fwyaf cyfareddol i gyd. Partïon, pobl o bob math a lliw, traethau gogoneddus ... Naxos mae'n ynys dda arall i deithio ar eich pen eich hun, llawer mwy hamddenol, gyda gwindai, tafarndai a bagiau cefn. Mae'r ystafelloedd rhataf y tu allan i'r hen dref, yn Agios Georgios, er enghraifft. Yr ynys Mae ganddo gysylltiad da iawn a gallwch deithio ar fferi i bobman.

Rhodes a'i etifeddiaeth Crusader mae'n ddiymwad deniadol. Hyn ger yr arfordir Twrcaidd felly gallwch chi groesi drosodd i'r tir mawr os yw'n ddiwedd eich taith. Wrth gwrs, gallwn barhau i ychwanegu ynysoedd neu ailadrodd rhai o'r rhai sy'n ymddangos yn yr adrannau blaenorol. A'ch bod chi'n gwneud y daith. Mae holl ynysoedd Gwlad Groeg yn brydferth. Mae yna lawer, dyna'r broblem, felly ein cyngor ni yw canolbwyntio a meddwl yn ofalus pa fath o wyliau rydych chi eu heisiau.

Traeth, bwyd ac ymlacio? Gwibdeithiau, anturiaethau, teithiau cerdded gyda phlant? Hanes, chwaraeon, amgueddfeydd? Nos, parti, cariad, rhyw? Peidiwch â phoeni, mae yna ynys, neu sawl un, i chi.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*