Luis Martinez

Менин тажрыйбам менен дүйнө жүзү боюнча бөлүшүп, саякатка болгон кумарымды жайылтуу мага жаккан нерсе. Ошондой эле башка шаарлардын үрп-адаттарын жана албетте укмуштуу окуяларын билүү. Ошентип, ушул маселелер жөнүндө жазуу, аны жалпы коомчулукка жакындатуу мени канааттандырат.