डिएगो कालाटायुद

हिस्पैनिक फिलोलजी मा स्नातक र सामान्य मा संस्कृति को प्रेमी। यसैले म टाढाका शहरहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु, जुन वास्तविकताबाट उम्कन र मेरो दिमागमा अन्य रोचक स्थानहरूको भ्रमण गर्नका लागि मार्ग हो।