मारिएला क्यारिल

म बच्चा भएको हुनाले मलाई अन्य ठाउँहरू, संस्कृतिहरू र उनीहरूका मानिसहरूलाई जान्न मन पर्छ। जब म यात्रा गर्छु म शब्दहरू र छविहरूको साथ पछि व्यक्त गर्न सक्षम हुन नोटहरू लिन्छु, त्यो गन्तव्य मेरो लागि के हो र यो मेरो शब्दहरू पढ्ने जो कोहीको लागि हुन सक्छ। लेखन र यात्रा उस्तै हो, मेरो विचारमा ती दुबैमा तपाईंको दिमाग र मुटु लिन्छन्।

मारिएला क्यारिल नोभेम्बर २०१ since देखि 611 2015 लेख लेखेका छन्