चटगाउँ जहाज कब्रिस्तान

केहि स्थानहरू सामान्यतया पर्यटक गाईडहरूमा देखा पर्दैन र ती अझै खुला मन भएका यात्रीहरूका लागि प्रभावशाली छन् ...