ප්‍රේරිතයන් දොළොස් දෙනාගේ ඇවිදීම

ප්රාග් තාරකා විද්යා ඔරලෝසුවේ පුරාවෘත්තය

ප්‍රාග් යනු චෙක් ජනරජයේ අගනුවර වන අතර එහි සුන්දරත්වය, ඉන්ද්‍රජාලික වාතාවරණය සහ සංස්කෘතික ධනය අත් නොහරිනු ඇත ...

publicidad
ප්රාග්

ප්රාග් නගරයේ දැකිය යුතු දේ (I)

ප්රාග් යනු යුරෝපීය නගරයක් වන අතර එය බොහෝ ආකර්ශනීය බවින් යුක්ත වේ, විශේෂයෙන් අපි එහි පැරණි කොටස වෙත ගියහොත්. හොඳයි…

චෙක් ජනරජය

ප්රාග් සිට සංචාරය කිරීමට නගර තුනක්

චෙක් ජනරජයට සියවස් ගණනක් පැරණි ඉතිහාසයක් ඇති අතර එය ඉතිහාසයට ආදරය කරන අයට විශිෂ්ට සංචාරක ගමනාන්තයක් බවට පත් කරයි, ...