පිලිපීනයේ සංචාරය කළ යුතු දේ

පිලිපීනය විශිෂ්ට සංචාරක ගමනාන්තයකි. එහි සිත්ගන්නාසුලු ස්ථාන රාශියක් ඇති අතර ඒ සඳහා මුළුමනින්ම වෙනම ගමනක් අවශ්‍ය වන්නේ එබැවිනි ...

publicidad
සෙබු

පිලිපීනයේ අනෙක් සංචාරක විකල්පය වන සෙබු

අඟහරුවාදා අපි පිලිපීනයේ විශිෂ්ට සංචාරක ගමනාන්තයක් වන බොරැකේ ගැන කතා කළෙමු. එය ජාත්‍යන්තර සංචාරක ව්‍යාපාරයේ මක්කම සහ ...

පිලිපීන උත්සව හා සංස්කෘතිය

පිලිපීන සංස්කෘතිය

පිලිපීන ජාතිකයන් ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ ඔවුන් me රන් ලෙස සලකන බැවිනි… ඔවුන් පහසුවෙන් අනුගත වේ…

බෝරාකේ වෙරළේ හැම්මොක්

බෝරාකේ වෙත යන්නේ කෙසේද? ගුවන් ගමන්, මුහුදු මාර්ගය සහ ගොඩබිම

ඔබට ස්ථානයකට යාමට අවශ්‍ය වූ විට ඒවා ගැටළු පමණක් වන විට, ඔබට එය කිරීමට ඇති ආශාව නැති වීමට ඉඩ ඇත, ...

ලෝකයේ වඩාත්ම දර්ශනීය කඳුකරයට පිවිසෙන්න

සමහරවිට ස්පා Spain ් in යේ අපට දැවැන්ත හා දර්ශනීය කඳු ඇති වීමට තරම් වාසනාවන්ත නොවිය හැකිය, නමුත් අපට ඒවා තිබේ ...