මුම්බායි

මුම්බායි, බොලිවුඩ් සහ තවත් බොහෝ දේ

මුම්බායි යනු පැරණි බොම්බේ ය. 1995 වන තෙක් ඉන්දියාවේ මෙම නගරය හැඳින්වූයේ එලෙසය, නමුත් අද නිවැරදි දෙය නම් එය හැඳින්වීමයි ...