මෙර්ගුයි දූපත්, බුරුමයේ සැඟවුණු නිධානයකි

බුරුමය හෝ මියන්මාරය යනු අග්නිදිග ආසියාවේ සුන්දර භූ දර්ශන හා දේශපාලන ඉතිහාසයෙන් ආශීර්වාද ලත් භූගෝලීය රටකි ...

මියන්මාර සම්ප්‍රදාය හා සංස්කෘතිය

ඡායාරූප ණය: කී-යූන් මියන්මාරයේ වෙසෙන ජනතාවගේ විවිධත්වය කොතරම් පුළුල්ද යත්, කණ්ඩායම් ඇති බව කියනු ලැබේ…