මොස්කව් වෙත යාමට මාර්ගෝපදේශයක්

ලබන වසරේ රුසියානු විප්ලවයේ XNUMX වැනි සංවත්සරය සනිටුහන් වේ. ඒ වන විට මොස්කව්හි සිටීම ඔබට සිතාගත හැකිද? පුළුවන්ද…

publicidad