ස්වීඩන් ලැප්ලන්ඩ් හි කක්ස්ලූටන් හි ලිපි නිකේතනය

ස්වීඩනයේ උතුරට ලැප්ලන්ඩ් පළාත පිහිටා ඇත. මුලින් මේ භූමිය ස්වීඩන් ඔටුන්න හිමි නමුත් ...

රයිබර්ස්බර්ග් වෙරළ, නිරුවත සහ මල්මේ හදවතේ විවේකය

ස්වීඩනයේ අන්ත දකුණෙහි පිහිටා ඇති මල්මෝ නගරය සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වූ ආනුභාවයෙන් පිරී තිබේ. එහි විවිධත්වය ...

publicidad

බයිසිකලයෙන් ස්ටොක්හෝම් වෙත පිවිසෙන්න (රෝද දෙකක පෙම්වතුන් සඳහා උපදෙස්)

එහි ව්‍යුහය හේතුවෙන් (එය දූපත් දහහතරකට බෙදා ඇත) සහ මේ සඳහා නගරයට ඇති පුරෝකථනය ...