ලීමා හි සංචාරය කිරීමට ස්ථාන 5 ක්

දකුණු ඇමරිකාවේ සංචාරය කිරීමට වඩාත්ම නිර්දේශිත රටක් වන්නේ පේරු ය. එයට සෑම දෙයක්ම තිබේ: විවිධ ස්වභාවය, සංස්කෘතිය, ...

publicidad

පේරු හි අගනුවර වන ලීමා හි කුමක් කළ යුතුද?

ඊයේ මම පේරු අගනුවර ගැන ගැස්ට්‍රොනොමික් වාර්තා චිත්‍රපටයක් දුටුවෙමි. මම සංස්කෘතික විවිධත්වයට, පිඟන් කෝප්ප වලට ...